Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1283

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
4/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1282

Vraag nr. 4-1283 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen werd op 27 februari 2007 geraamd door uw diensten op 1.3 miljoen euro. Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-832 liet de geachte minister weten wat er voor het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen voor twee maanden aan onderhoud van elektrische installaties werd betaald, namelijk 37 613,66 euro. Voor het reinigen van gevels en daken en tuinonderhoud waren er geen kosten.

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen in 2007? Kan de geachte ministers de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

  1. Voor het jaar 2007 heeft FOD Justitie voor 1 043 440,02 euro uitgegeven aan onderhoud van het gerechtsgebouw. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

  2. Tot 30 juni 2008 heeft FOD Justitie voor 673 708,53 euro aan onderhoudskosten uitgegeven. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

  3. Een vergelijk van de onderhoudskosten over de verschillende jaren is bijzonder moeilijk daar we voor 2007 en 2008 over geen volledige cijfers beschikken gezien de recente ingebruikname van het nieuwe gerechtsgebouw. Er werden enkele nieuwe onderhoudscontracten afgesloten waardoor de kosten voor de contracten stijgen. Ook kan u zien dat de uitgaven voor energieverbruik, gestegen zijn zeker wat het gasverbruik betreft, dit door de stijgende energieprijzen.

NIEUW GERECHTSGEBOUW ANTWERPEN

Onderhoudscontracten

Contract type

Firma

Startdatum

Duur van het contract

Jaarlijkse geraamde kostprijs (in euro)

Betaald 2007 (in euro)

Betaald tot 30 juni 2008 (in euro)

Huur + onderhoud brandblussers

NV SOMATI

27/09/2005

Jaarlijks

13 714,83

14 139,98

9 728,43

Huur en onderhoud brandblussers

NV SOMATI

09/10/2007

Jaarlijks

35,71Bacteriologische ontsmetting

SGS BELGIUM NV

20/03/2006

Jaarlijks

871,20

871,20

969,21

Ongediertebestrijding

SGS BELGIUM NV

20/03/2006

Jaarlijks

1 869,45

1 618,50

2 785,63

Waterverzachter

AQUA-CLARO NV

13/04/2006

Jaarlijks

363,00

0,00

0,00

Onderhoud automatische deuren

BESAM

03/05/2006

Jaarlijks

6 540,05

6 625,08

6 757,58

Support engineer on site

FABRICOM GTI NV

01/01/2007

Jaarlijks

213 958,09

168 280,97

111 641,86

Onderhoud beveiligingsinstallatie

FABRICOM GTI NV

01/01/2007

Jaarlijks

91 906,35

100 398,54

53 875,22

Huur van acht containers

VAN GANSEWINKEL

12/01/2007

Jaarlijks

3 368,64

5 584,12

4 364,58

Ophaling glas

VAN GANSEWINKEL

29/05/2007

Jaarlijks

397,56Keuring valbeveilining

HELI NV

05/10/2007

Jaarlijks

267,05

267,05


Onderhoud en technisch beheer

AXIMA SERVICES

12/10/2007

Jaarlijks

225 682,36

38 657,88

115 973,65

Liftonderhoud

COOPMAN LIFT

01/11/2007

Jaarlijks

80 708,68

15 414,38

45 572,21

Reinigen van ruiten

AG WINDOW CLEANING

15/02/2008

2008-2010

151 790,43Onderhoud tuin

GROEN SERVICE BVBA

31/03/2008

Drie jaar

58 469,88Subtotaal

351 857,70

351 668,37


Uitgaven zonder onderhoudscontract

Aankoop elektriciteitsproducten

1 594,12

1 806,82


Aankoop Onderhoudsproducten

21 619,46

7 912,30


Onderhoud elektrische installaties

38 389,89

1 417,30


Onderhoud meubilair, materieel

5 291,82

530,17


Reinigen ruiten

70 165,44

vanaf nu contract


Tuinen

50 415,57

41 675,14


Schoonmaak lokalen

173,03

3 535,14


Waterverbruik

997,67

2 003,90


Andere werken en verscheidene leveringen

708,55

1 837,50


Elektriciteitsverbruik

385 267,88

179 114,05


Gasverbruik

116 958,89

82 207,84


Taksen

0,00

1 090,66


Subtotaal

691 582,32

322 040,16


Totaal

1 043 440,02

673 708,53