Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2905

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Praktisch rijexamen - Beroepsmogelijkheden indien men niet geslaagd is - Gegevens van 2005 tot en met 2008

rijbewijs
schoolexamen

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
27/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2905 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na het praktisch rijexamen kan een leerling die geslaagd is voor dit examen het aanvraagformulier " Aanvraag voor een rijbewijs " krijgen van de examinator. Wanneer hij echter gebuisd is, en dit niet aanvaardt, kan hij naar de hoofdexaminator van het centrum stappen of de directeur van het examencentrum. Ook kan men een brief sturen naar de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Wanneer men een tweede keer buisde, dient men binnen de veertien dagen beroep aan te tekenen bij de FOD.

Vandaar mijn vragen aan de geachte Staatssecretaris :

1. Hoeveel brieven ontving de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2008 van mensen die bezwaar aantekenden omdat ze niet geslaagd waren voor hun praktisch rijexamen ? Hoeveel waren dat er in 2007,2006 en 2005 ?

2. Hoeveel keer werd er beroep aangetekend na een tweede falen in 2008 ? Hoeveel was dat er in 2007,2006 en 2005 ?

3. Is er sprake van een dalende of stijgende trend aan bezwaren/beroepsprocedures ? Welke conclusies trekt hij ?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik de eer volgende elementen mee te delen.

1. Het aantal klachten gericht aan de Algemene Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid door kandidaten die zijn gezakt voor het praktische examen bedraagt:

2005 : 4

2006 : 19

2007 : 28

2008 : 15

2. Het aantal beroepen ingediend bij de Beroepscommissie na twee mislukkingen voor het praktisch examen bedraagt:

2005 : 39

2006 : 46

2007 : 83

2008 : 107

3. Het aantal beroepen ingeleid bij de Beroepscommissie stijgt geleidelijk sedert 2005. Ter informatie meld ik u dat de meerderheid van de beroepen betreffende praktische examens betrekking hebben op het bekomen van een rijbewijs voor de categorie B.

De belangrijke stijging vastgesteld vanaf 2007 heeft te maken met de introductie van een nieuw praktisch examen voor het bekomen van een rijbewijs van de categorie B op 1 december 2006. Vanaf deze datum werd het examen op privéterrein afgeschaft en worden de manoeuvres uitgevoerd op de openbare weg. Niettemin is het aantal geslaagden voor de praktische examens voor categorie B toegenomen sedert deze nieuwe maatregelen. Globaal gezien is het slaagpercentage voor het examen identiek aan dat van de vorige jaren.

Deze verhoging is mogelijk een verschijnsel van voorbijgaande aard.

Er moet tevens worden opgemerkt dat het aantal ingeleide beroepen zeer gering is in vergelijking met het aantal afgelegde examens. Zo bedraagt het percentage beroepen in verhouding met het totaal aantal praktische examens voor het jaar 2008 nog geen 0,5 %.