Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1673

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Justitiehuizen - Maatschappelijke enquêtes

rechtsbijstand
voorlopige hechtenis
opschorting van de straf
strafstelsel
sociaal onderzoek
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
13/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1673 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het werk van de justitiehuizen bestaat grotendeels uit opdrachten van onder meer de magistraten of de administratieve diensten : verrichtingen in verband met de maatschappelijke enquête of begeleiding, in het kader van alternatieven voor de voorlopige hechtenis, de strafrechtelijke bemiddeling, de probatie, de bescherming van de maatschappij of de vervroegde invrijheidstelling.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

Beschikt hij over cijfergegevens waaruit het aantal maatschappelijke enquêtes per arrondissement blijkt ?

Wat is de gemiddelde duur van zulk onderzoek ?

Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

In bijlage is een tabel terug te vinden van het aantal maatschappelijke enquêtes/beknopte voorlichtingsrapporten voor het jaar 2007 per gerechtelijk arrondissement.

In bijlage vindt u een overzicht van de duurtijden van de maatschappelijke enquêtes/beknopte voorlichtingsrapporten voor het jaar 2007. Het gaat om de periode die loopt tussen het moment dat een justitieassistent is aangesteld en het dossier wordt afgesloten. De categorieën zijn opgesplitst per dertig dagen.Periode 2007

MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTES / BEKNOPTE VOORLICHTINGSRAPPORTEN


Vrijheid onder

voorwaarden

Probatie

Vrijheid op

proef

Penitentiair(*)

Bemiddeling in

strafzaken (**)

Antwerpen

7

155

47

271

338

Aarlen

8

14

13

14

112

Bergen

1

120

4

141

196

Brugge

2

250

8

129

97

Brussel

1

47

0

79

220

Brussel (Fr.)

2

402

24

678

494

Charleroi

4

15

17

331

411

Dendermonde

0

143

7

220

164

Dinant

6

129

22

23

130

Doornik

1

28

4

66

282

Eupen

3

0

0

8

47

Gent

16

320

36

178

464

Hasselt

31

37

10

74

338

Hoei

2

8

6

41

102

Ieper

6

52

0

45

85

Kortrijk

2

226

4

120

163

Leuven

5

131

4

77

455

Luik

1

222

40

401

489

Marche-en-Famenne

0

54

7

14

72

Mechelen

3

48

7

112

176

Namen

127

192

58

93

152

Neufchateau

0

81

15

13

147

Nijvel

3

52

5

76

225

Oudenaarde

31

135

4

50

83

Tongeren

26

38

5

67

292

Turnhout

23

253

9

64

199

Verviers

0

1

10

69

244

Veurne

2

110

1

29

71

TOTAAL

313

3263

367

3483

6248

(*) Dit omvat : Beperkte detentie, elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling.

(**) In het kader van de bemiddeling in strafzaken spreken we van een "voorlichtingsverslag" ipv een maatschappelijke enquête of een beknopt voorlichtingsrapport.


Looptijd maatschappelijke enquêtes/beknopte voorlichtingsrapporten ; afgesloten mandaten in dagen sinds datum aanstelling justitieassistent

Aantal dagen

0 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 120

121 - 150

151 - 180

181 - 210

211 - 240

241 - 270

271 - 300

301 - 330

331 - 360

> 360

TOTAAL

Vrijheid onder voorwaarden

240

34

8

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

285

Probatie

1315

776

580

185

105

76

29

6

4

3

3

1

18

3101

Penitentiair(*)

1908

635

135

23

6

3

2

1

0

0

0

0

5

2718

Vrijheid op proef

191

104

67

7

6

2

2

2

1

0

0

0

1

383

TOTAAL

3654

1549

790

216

118

81

33

9

6

3

3

1

24

6487

(*) Dit omvat : beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling.