Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1047

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 juni 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Station Mol - Opening van drie concessies

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
spoorwegstation
overheidsopdrachten

Chronologie

3/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 )
8/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1047 d.d. 3 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het station in Mol biedt plaats aan drie ruimtes (3 concessies) die de NMBS wil uitbaten. Het gaat hier over de plaats tussen het nieuwe stationsgebouw en de spoorwegovergang (waar het oude stationsgebouw staat). Er dringen zich echter een aantal vragen op betreffende de haalbaarheid van het uitbaten en de leefbaarheid van deze concessies. De buurt rond het station staat er voor gekend om een buurt te zijn waar leegstand en faillissementen elkaar afwisselen. Het is een compleet dode hoek. Buiten een aantal bruine cafés, een frituur en een krantenwinkel (sinds ongeveer 3 maanden), is het daar volledig doods. Het is algemeen gekend dat deze zaken al moeilijk overleven, nu wil de NMBS daar ook nog eens starten met drie concessies. De buurtbewoners vrezen dat de drie nieuwe concessies van de NMBS enkel zullen leiden tot nog meer verpaupering van de buurt en de leefbaarheid van de Stationstraat helemaal tot nul zullen herleiden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze drie concessies?

2. Heeft de NMBS rekening gehouden met de moeilijke buurt en de economische leefbaarheid van het aanbieden van concessies in deze buurt?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2008 :

  1. De drie ruimtes waarvan sprake (modules in de op te richten overdekte fietsenstallingen, op de plaats van het af te breken oude stationsgebouw), krijgen niet noodzakelijk een commerciële bestemming. Altematieve/dienstgerichte bezettingen (bijvoorbeeld Fietspunt) worden nu eveneens onderzocht. Qua concessies focust de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding zich a priori op het invullen van de beschikbare ruwbouwruimte in het nieuwe stationsgebouw. Onderhandelingen met kandidaat-concessionarissen zijn lopende om deze op korte termijn in te vullen met o.a. een kwaliteitshorecazaak en op termijn eventueel een geldautomaat.

  2. Om ook de rendabiliteit van zijn eigen concessies te vrijwaren, houdt NMBS- Holding uiteraard rekening met de complementariteit ten opzichte van. de (onmiddellijke) stationsomgeving.

    Vandaar ook de prioriteit van het commercialiseren van het nieuwe stationsgebouw zelf, dat zich in eerste instantie tot de treinreizigers als doelpubliek richt. Dit in tegenstelling tot de handelszaken ter hoogte van het oude stationsgebouw, die door de vrij verre loopafstand ten opzichte van. het nieuwe station, zich eerder richten tot een ander publiek.