Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1964

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst

gedetineerde
strafgevangenis
buitenlandse staatsburger
taalgebruik
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

10/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2569

Vraag nr. 4-1964 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische gevangenissen huisvesten gevangenen van zeer diverse afkomst en nationaliteit. Heel wat gevangenen spreken weinig of geen Nederlands of Frans. De voormalig minister van Justitie antwoordde me begin 2007 (schriftelijke vraag nr. 51-1235, Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-163, blz. 31799) dat het onmogelijk was een correct antwoord te kunnen geven. Ze stelde immers dat in het systeem SIDIS (Système Informatique de Détention-Detentie Informatiesysteem)/griffie er wel een registratie van de «taal» is maar dit zowel de gesproken taal kan zijn als de administratieve taal waarin het dossier is opgesteld.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Kan hij inmiddels cijfergegevens meedelen betreffende het aantal niet-Nederlandstaligen in de verschillende gevangenissen in Vlaanderen en Brussel opgedeeld in de onderscheiden categorieën gevangenen, namelijk veroordeelden, geïnterneerden en voorlopig gehechten (toestand op 15 november 2008) ?

2. Kan hij wat het aantal niet-Franstaligen in de gevangenissen in Wallonië en Brussel betreft, met eenzelfde opdeling, ook deze gegevens meedelen (toestand op 15 november 2008) ?

3. Indien hij niet op basis van het criterium "taal" kan antwoorden zoals uw voorgangster, kan hij dan op basis van het criterium "origine/land" me deze cijfergegevens bezorgen (toestand op 15 november 2008) ?