Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1299

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen

officiŽle statistiek
illegale migratie
politie
mensenhandel

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1300
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2717

Vraag nr. 4-1299 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2006 lees ik op pagina 16 dat het aantal illegalen die de scheepvaartpolitie heeft opgepakt, significant daalt. In 2004 werden nog 2 894 vaststellingen gedaan met betrekking tot illegale immigratie en mensensmokkel, in 2005 waren dat er 1 539 en in 2006 nog 873.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel vaststellingen van illegale immigratie en mensensmokkel deed de scheepvaartpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 en in 2007?

2. Geven deze cijfers opnieuw een dalende trend weer?

3. Hoe verklaart de geachte minister deze dalende trend? Zijn er verschuivingen merkbaar in de manier waarop illegalen naar ons land komen, en onderschept worden?