Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1679

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit

cumulatie van inkomsten
pensioenregeling
gepensioneerde
oudere werknemer

Chronologie

1/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2611

Vraag nr. 4-1679 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ministerraad van 23 mei 2008 besliste om de grenzen van de toegelaten activiteit vanaf 1 januari 2008 te verhogen met :

- 25 % voor personen met een rust- of overlevingspensioen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben ;

- 8 % voor personen die enkel een overlevingspensioen genieten en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

De nieuwe grensbedragen gaan in vanaf 1 januari 2008 doch het koninklijk besluit dat deze grensbedragen bekrachtigt, moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vraag :

Wanneer is deze publicatie voorzien ?

Is er reeds een concrete planning ?