Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1279

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen

haveninstallatie
tabak
zwarte handel
politie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1278

Vraag nr. 4-1279 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 73 dat de scheepvaartpolitie in 2007 in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en de douane, 19 gerichte zoekacties in diverse havens heeft uitgevoerd en dit tot een inbeslagname van 1 610 000 gesmokkelde sigaretten leidde.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel gesmokkelde sigaretten zijn onderschept tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 in onze havens? Hoeveel waren dat er in 2006 en 2005?

2. Kan de geachte minister deze cijfers gedetailleerd per haven weergeven (met inbegrip van de cijfers voor 2007)?

3. Hoeveel is het aandeel gesmokkelde sigaretten dat in havens gevonden wordt ten opzichte van het totaal aantal onderschepte gesmokkelde sigaretten in deze periodes?

4. Is er een stijgende trend merkbaar in het aantal gesmokkelde sigaretten dat in deze periodes door de federale politie werd onderschept?

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De scheepvaartpolitie heeft eind 2004 een team opgericht om gerichte zoekingen uit te voeren aan boord van zeeschepen, het « rummage-team ». Uiteraard gaan de opdrachten van dit team verder dan het zoeken naar gesmokkelde sigaretten. Andere criminaliteitsvormen (drugsmokkel, illegale migratie) vormen eveneens een interessepunt van scheepszoekingen. De leden van dit team behoren tot één van de secties van de scheepvaartpolitie, wat inhoudt dat zij ook de reguliere politietaken binnen hun sectie uitvoeren.

Het « rummage-team » is in plaats gesteld om maximaal aan de principes van specialiteit en subsidiariteit inzake ondersteuning aan de partners te kunnen voldoen. Er is dus een heel nauwe samenwerking met onder meer de diensten van de federale gerechtelijke politie en met de administratie Douane en Accijnzen voor wie de strijd tegen smokkel een primaire bevoegdheid is.

In 2006 zijn er bij vier positieve doorzoekingen in totaal 3 060 000 sigaretten gevonden. Hiervan vonden twee intercepties van respectievelijk 1 610 000 en 1 100 000 sigaretten plaats in de haven van Gent en twee intercepties van respectievelijk 250 000 en 100 000 sigaretten in de haven van Antwerpen.

Voor 2007 blijkt een fout in het jaarverslag geslopen te zijn. Door de scheepvaartpolitie werden 40 000 sigaretten in beslag genomen in de Antwerpse haven. In de eerste helft van 2008 zijn er nog geen vaststellingen geweest.

In de periode 2005-2008 zijn er door het « rummage-team » van de scheepvaartpolitie ruim 3 100 000 sigaretten gevonden.

Bij positieve vaststellingen wordt het dossier steeds samen met de douane en de federale gerechtelijke politie afgewerkt. Tot op heden zijn er door het « rummage-team » van de scheepvaartpolitie positieve resultaten geboekt in de havens van Antwerpen en Gent.