Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3525

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden

strafgevangenis
openbare gezondheidszorg
sanitaire installatie
gevaren voor de gezondheid
veiligheid van gebouwen
brandbestrijding
levensomstandigheden

Chronologie

9/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 )
15/6/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3527
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-920

Vraag nr. 4-3525 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2007 ontvingen de Commissies van toezicht drieŽntachtig klachten van gedetineerden van de gevangenis in Turnhout. Merksplas spant de kroon met maar liefst 223 klachten.

In deze Kempense gevangenissen gaan meer dan 33†% van de klachten over de houding van de personeelsleden.

Verder gaan vele klachten gaan over de huisvesting, hygiŽne en voeding in deze gevangenissen. In Merksplas gaan heel wat klachten over het gebrek aan lopend water en toiletten in de cellen. Daarnaast worden blijkbaar vuile schoenen, dekens en matrassen aan de gevangenen bezorgd. De directie zou tevens een lokaal, officieus, ongecontroleerd tuchtsysteem hanteren.

Sanitaire ruimtes en cellen naast sanitaire ruimtes hebben nog steeds schimmel, -vocht- en ongedierteproblemen. Dat is onder andere het geval in de gevangenis van Antwerpen.

Voor Merksplas wordt tevens gemeld dat ď†de waterbedeling die voor persoonlijke hygiŽne, drinken en afwas gebeurt door open plastieken kruiken. Deze worden onvoldoende gereinigd met kalkaanslag, en ander onsmakelijk uitziende verkleuringen als gevolg. Sommige gevangenen gebruiken deze als urinoir. Een dagelijkse grondige reiniging van deze kruiken is geen overbodige luxe. Daarnaast moet men WC-emmers gebruiken die maar twee keer per dag worden leeggemaakt en die een enorme geurhinder veroorzaken. Het cellenblok kent een allesdoordringende geur van urine†Ē zo meldt de Commissie.

Tenslotte wijst de Commissie op een zeer ernstige situatie in Merksplas waarbij in geval van incidenten de vrees voor mensenlevens terecht is: ď†geen rookdetectors, geen compartimentering, werklokalen in brandbaar materiaal,†Ö, onvoldoende waterdruk om te blussen bij verschillende brandhaarden, typisch bij brandstichtingen.†Ē

1. Hoeveel cellen zijn er in Merksplas die niet beschikken over sanitair en waar gedetineerden dus naar het toilet moeten op een emmer? Zijn er nog andere gevangenissen waar dit zo is? Zo ja, dewelke en om hoeveel cellen gaat het?

2. Tot wanneer denkt de geachte minister deze onmenselijke toestanden zo te kunnen aanhouden in Merksplas? Wordt er prioriteit gegeven om dit probleem op te lossen of dienen de betrokken gedetineerden te wachten tot hun gevangenis sluit in 2013 of 2016?

3. Welke ingrepen zijn wenselijk in de Antwerpse en Kempense gevangenissen om de hygiŽne te bevorderen?

4. Welke ingrepen wenst de geachte minister te doen om brandveiligheid in de gevangenis van Merksplas te verbeteren? Welke werken wil zullen uitgevoerd worden en tegen wanneer?

5. Welke conclusies worden getrokken uit de vele klachten die gedetineerden formuleren over de behandeling van het gevangenispersoneel?

Antwoord ontvangen op 15 juni 2009 :

Er zijn in Merksplas momenteel nog 92 cellen die werken met het principe van een toiletemmer per gedetineerde. Via toekomstige projecten die momenteel worden uitgewerkt zal hieraan verholpen worden. Een eerste aanzet wordt nu gegeven door de inrichting van nieuwe gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op de wandeling, zodat de gedetineerden hiervan kunnen gebruik maken tijdens hun dagelijkse wandelingen. Deze voorzieningen zullen in gebruik zijn tegen het bouwverlof 2009.

Ook in Vorst en Doornik zijn er nog telkens een honderdtal van dergelijke cellen met toiletemmers.

Er wordt wel degelijk prioriteit gegeven aan de uitwerking van een masterplan voor deze site teneinde een definitieve en grondige oplossing te kunnen bieden aan de soms problematische leefomstandigheden van gedetineerden en personeel. De besprekingen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie om de fasering van de nodige omvangrijke projecten te bepalen is reeds lopende en zullen kortelings resulteren in een concreet plan van aanpak met een planning voor de verschillende deelprojecten. Intussen liggen de werken niet stil. Volgende maand reeds zal men 60 nieuwe cellen voor hulpbehoevende gedetineerden geleidelijk aan in gebruik kunnen nemen. Deze voldoen aan alle geldende normen wat betreft hygiëne en brandveiligheid. Het is een eerste concrete stap om de oude en afgeleefde infrastructuur te Merksplas te vervangen of om te vormen tot een moderne gevangenisinstelling.