Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-37

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

E313 - Ongevallen - Aantal processen-verbaal (Verkeersongevallen met lichamelijk letsel en met stoffelijke schade)

ongeval bij het vervoer
gerechtelijke vervolging
verkeersveiligheid
slachtoffer
politie

Chronologie

25/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
22/11/2007 Antwoord

Vraag nr. 4-37 d.d. 25 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De E313 zorgt bijna dagelijks voor ongevallenleed en dus ook voor files.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister: zijn er cijfers beschikbaar (opgesplitst in ongevallen met en zonder gekwetsten) over het aantal processen-verbaal van ongevallen die op de E313 in 2006 en 2007 gebeurden?

Antwoord ontvangen op 22 november 2007 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Op de volledige autosnelweg E-313, die zich uitstrekt over de provincies Antwerpen, Limburg en Luik, gebeurden in 2006 in totaal 276 verkeersongevallen met lichamelijk letstel, waarbij 11 doden, 71 zwaar- en 376 lichtgewonden te betreuren vielen.

Tijdens de eerste acht maanden van 2007 gebeurden er 145 verkeersongevallen met lichamelijk lestel, waarbij 6 doden, 39 zwaar- en 191 lichtgewonden te betreuren vielen.

In 2006 heeft de politie 584 verkeersongevallen met stoffelijke schade vastgesteld en tijdens de eerste acht maanden van 2007 waren dat er 329. Er dient evenwel opgemerkt dat een aantal ongevallen met stoffelijke schade niet het voorwerp uitmaken van een politionele vaststelling.