Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4550

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Kempen - Hartcentrum - Vestiging - Negatief advies van de Raad van State - Nieuw initiatief - Samenwerking met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Gouverneur van provincie Antwerpen - Rol

ziekenhuis
hart- en vaatziekte
Antwerpen
medisch centrum

Chronologie

24/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5290

Vraag nr. 4-4550 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kempense hartpatiŽnten moeten op dit moment naar Leuven of Antwerpen. In de Kempen is er immers geen gespecialiseerd hartcentrum. De Vlaamse regering vond echter eerder al dat de Kempen hier recht op hebben, onder andere omwille van demografische redenen en omdat de dichtstbijzijnde centra tamelijk ver gelegen zijn.

Op 13 augustus 2009 velde de Raad van State echter een arrest waardoor de rechtsgrond om een hartcentrum in deze Antwerpse regio wegvalt.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Op welke grond baseerde de Raad van State zich om een negatief arrest te vellen?

2. Wanneer denkt de geachte minister een nieuw initiatief te kunnen doen om tot regelgeving te komen?

3. Is zij voorstander van een hartcentrum in de Kempen?

4. Welke procedure zal zij volgen met haar Vlaamse collega opdat dit hartcentrum er kan komen?

5. Wat is de rol van de Antwerpse provinciegouverneur in deze kwestie, en wie zal de definitieve knoop doorhakken met betrekking tot de locatie van de hartcentra?