Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2463

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Holebi’s - Gelijke kansen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
vaderschapsverlof
gelijke behandeling

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1276
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5428

Vraag nr. 4-2463 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 mei 2008 stelde ik in de plenaire vergadering van de Senaat de mondelinge vraag nr. 4-293 (Handelingen nr. 4-29, blz. 7) of de geachte minister het vaderschapsverlof genderneutraal wou maken. “Natuurlijk moet daarover nog overleg worden gepleegd in het parlement. Ik ben daar zeker toe bereid. “luidde het antwoord.

Ik stelde tevens de vraag of de geachte minister samen met haar collega’s een horizontaal beleid wenste te voeren met betrekking tot de holebi’s, opdat de rechten voor holebi’s bij alle departementen (sociale zaken (stijgend aantal besmettingen met HIV onder holebi’s), asielbeleid, justitie (sociale ouders), buitenlandse zaken (nieuwe Europese richtlijn inzake anti-discriminatie die in de maak is en die homoseksualiteit niet als anti-discriminatiegrond zou bestempelen omwille van de druk van enkele conservatieve Europese landen), …) De geachte minister antwoordde: “Uiteraard zal ik met mijn collega’s samenwerken over dit onderwerp en een transversaal actieplan uitwerken. “

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoever staat het met het door de geachte minister aangekondigde overleg in verband met het genderneutraal maken van het vaderschapsverlof? Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies?

2. Hoever staat het met haar aangekondigd transversaal actieplan met betrekking tot de holebi’s? Wanneer wenst zij dit te bespreken in het Parlement? Is het reeds beschikbaar ter inzage?