Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1925

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Organentransport - Binnenland - Terugbetaling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
orgaantransplantatie
vervoerskosten
nationaal vervoer
internationaal vervoer

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2330

Vraag nr. 4-1925 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalt de kosten van transport van organen terug als die uit het buitenland komen, maar niet wanneer die vanuit een Belgische stad worden aangeleverd.

Dit leidt tot de onlogische situatie dat organen die bijvoorbeeld vanuit Breda of Berlijn naar Antwerpen worden vervoerd niets kosten aan de receptor daar waar organentransport vanuit Aarlen, Namen, Charleroi, …, steden die notabene op grotere afstand van Antwerpen gelegen zijn dan bijvoorbeeld Breda, wel moet worden betaald.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

Bestaat er een logische verklaring voor dit onderscheid dat gemaakt wordt in de tenlastelegging van de kosten van organentransport tussen binnenlands en buitenlands vervoer ?

Bestaat er een bereidheid om deze situatie te verhelpen en de kosten voor het binnenlands vervoer van organen eveneens ten laste te leggen van het RIZIV ?