Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1958

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 november 2008

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) - Niet betaalde facturen - Bedragen

facturering
rijksbegroting
Rekenhof (BelgiŽ)
betaling
officiŽle statistiek
overheidsadministratie

Chronologie

10/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008)
11/12/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1957

Vraag nr. 4-1958 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een vraag van collega Devlies (vraag 51 -1224) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de Federale Overheidsdienst om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

1. Op 17 november 2008 zijn er binnen de Federale Overheidsdient Budget&Beheerscontrole nog 133 onbetaalde facturen voor een totaalbedrag van 653 632,27 euro. Deze facturen worden gecontroleerd en worden in betaling gesteld zodra deze volledig zijn. Geen van deze facturen kent een noemenswaardige achterstand. Onze FOD is een piloot-FOD in het FEDCOM-project bedoeld om de nieuwe Rijkscomptabiliteit ten uitvoer te leggen. Dat systeem zou een eventueel probleem van de betalingsachterstand in hoge mate moeten verhelpen.

2. Zie antwoord 1. Deze facturen zullen doorgaans tijdig betaald worden. Tot op heden werden in dat verband geen gerechtelijke acties ondernomen tegen onze FOD.

3. Wij beschikken wel over statistische gegevens om de jaren te vergelijken. De huidige procedures zijn echter zwaar waardoor een betaling veel tijd in beslag neemt. Vanaf 1 januari 2009 zal het nieuwe SAP-programma een grote vooruitgang mogelijk maken.

4. Tot op heden zijn er geen verwijlinteresten betaald, aangezien mijn diensten tijdig betalen.