S. 4-854 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen
Martine Taelman    Sabine de Bethune   

recht om voor het gerecht te treden
toegang tot de rechtspleging
advocaat
rechtsingang
jongere
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
rechtsbijstand
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-854/1 4-854/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2008   Indiening
Herindiening 2-626/1 en 2-256/1.
Doc. 4-854/1 4-854/1 (PDF)
10/7/2008   Inoverwegingneming
10/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/7/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving