Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-156

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken

jeugdcriminaliteit
strafgevangenis
gevangenisstraf

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
12/2/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-155
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71

Vraag nr. 4-156 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste om in Florennes een Franstalige jeugdgevangenis te beginnen. Een deel van de kazerne daar zou omgebouwd worden. De jeugdinstelling in Everberg zou dan vanaf 1†januari†2009 eentalig Nederlands worden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoever staat het met dit dossier van Florennes?

2. Wordt de deadline van 1†januari†2009 gehaald zodat Florennes operationeel is en de instelling in Everberg dus volledig Nederlandstalig wordt?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

Vooraleer over te gaan tot de aankoop van het deel van de militaire site van Florennes dat door de regering gekozen werd voor de huisvesting van het toekomstig gesloten centrum voor jonge delinquenten, heeft de Regie der Gebouwen een expertise uitgevoerd in verband met het betrokken terrein. Het is immers van belang om weten dat er in de onmiddellijke nabijheid van deze site, een steengroeve in volle exploitatie aanwezig is, waar dynamiteringen en mijnschoten uitgevoerd worden. De resultaten van deze expertise werden ter kennis gebracht van de toenmalig minister van Justitie. De conclusies wijzen op een reëel gevaar, zo niet onmiddellijk, dan toch in de nabije toekomst, rekening houdend met de evolutie van het schietfront van deze steengroeve Gezien dit belangrijk element, heb ik voorgesteld om een andere meer geschikte site te zoeken.

Gelet op de elementen van antwoord gegeven op de eerste vraag lijkt het weinig waarschijnlijk dat de datum van 1 januari 2009 gehaald kan worden.