Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-681

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geïntegreerd informaticasysteem

officiële statistiek
informatie en documentatie
computernetwerk
informatieverwerkend systeem
ministerie

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
17/7/2008 Rappel
5/1/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-284
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2511

Vraag nr. 4-681 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden heb ik als parlementslid ondervonden dat statistieken vanuit de FOD Justitie niet altijd even makkelijk te bekomen zijn. Vaak bleven vragen hieromtrent onbeantwoord. In een verslag van de Hoge Raad voor de Justitie getiteld “Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde. Jaren 2004 en 2005” dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering op 27 juni 2007 leer ik dat de statistieken van het arbeidsauditoraat niet door de FOD Justitie worden gepubliceerd. En velen “betreuren dat een geïntegreerd informaticasysteem ontbreekt”.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke stappen wil de geachte minister ondernemen om een geïntegreerd informaticasysteem te ontwikkelen? Of vindt hij dit geen prioriteit?

2. Indien hij hieraan iets wil doen, welke termijnen wil hij daar op kleven om dit te realiseren?

3. Gaat hij met de FOD Justitie in op de vraag van het arbeidsauditoraat om diens cijfers te publiceren? Of verkiest hij deze niet te publiceren? Zo ja, waarom?