Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1280

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Drie nieuwe gebouwen - Locatie

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
2/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1281

Vraag nr. 4-1280 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden is voorzien in de bouw van drie extra inrichtingen: in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel. Drie sites worden aangeduid, ťťn voor ieder gewest.

In Merksplas is ruimte beschikbaar gelegen in het ruimtelijk geŽigende gebied. Voordeel is niet enkel dat er weinig tijdrovende procedures nodig zijn. Ook het draagvlak ter plaatse is aanwezig voor de bouw van een nieuwe gevangenis.

Het probleem van de moeilijke bereikbaarheid van Merksplas via het openbaar vervoer kan zeker verbeterd worden via het vermeerderen van de busverbindingen vanuit Turnhout naar en Merksplas en Wortel en Hoogstraten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is er al een nieuwe locatie gevonden voor de aangekondigde nieuwe gevangenissen? Wat is de toestand voor Vlaanderen?

2. Welke opties zijn er momenteel?

3. Is het plan Merksplas definitief van de baan? Zo ja, waarom?

Antwoord ontvangen op 2 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1 en 2. Momenteel is de prospectie aan de gang om de meeste geschikte locatie voor de inplanting van een nieuwe gevangenis te vinden in de drie gewesten. In de huidige stand van zaken kan er nog geen prognose gegeven worden omtrent een mogelijke locatie voor Vlaanderen of in de andere gewesten.

Vermits voor de inplanting van een gevangenis voor drie honderd gedetineerden een terrein met een minimale oppervlakte van 9 ha noodzakelijk geacht wordt spreekt het voor zich dat de keuzemogelijkheden in Vlaanderen beperkt zijn. Naast het bepalende element van de kostprijs van het terrein en de kosten voor de ontsluiting ervan, lijkt het ook aangewezen de gevangenis daar in te planten waar de problemen van overbevolking zich het sterkst manifesteren.

3. Er werd inderdaad even het idee geopperd om een nieuwe gevangenis in te planten op het terrein van de gevangenis van Merksplas. Dit zou evenwel de plannen voor de noodzakelijke verbouwing van de huidige gevangenis van Merksplas gehypothekeerd hebben en de huidige werkplaatsen zouden dienen afgebroken te worden. Op termijn is het de bedoeling om de gevangenis van Merksplas grondig te verbouwen. Deze verbouwing zal in eerste instantie tot een capaciteitsvermindering binnen de bestaande gebouwen leiden. Een verbouwing zal immers tot gevolg hebben dat drie cellen in de huidige toestand gereduceerd zullen worden tot twee cellen, teneinde te voldoen aan de normen betreffende de oppervlaktes voor gevangeniscellen. Derhalve zal het noodzakelijk zijn om later Merksplas uit te breiden met een nieuwbouw om de opvang van het huidige gedetineerdenbestand te verzekeren. Hiervoor zal de vrije ruimte noodzakelijk zijn. De volledige verbouwing van Merksplas is thans nog niet aan de orde omdat in het masterplan 2008-2012 de financiŽle middelen bij voorrang dienen besteed te worden voor een capaciteitsuitbreiding.

Dit neemt niet weg dat er momenteel verder gewerkt wordt aan de gefaseerde renovatie en uitbreiding van Merksplas, binnen het kader van de stedenbouwkundige mogelijkheden die deze geklasseerde gevangenissite biedt.