S. 4-1171 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen
Martine Taelman    Nele Lijnen   

pensioenregeling
beroepsloopbaan
positie van de vrouw
gelijkheid van beloning
gelijke behandeling van man en vrouw
loopbaanonderbreking
verlof om sociale redenen
vrouwenarbeid
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
deeltijdarbeid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1171/1 4-1171/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2009   Indiening Doc. 4-1171/1 4-1171/1 (PDF)
12/2/2009   Inoverwegingneming
12/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving