Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6074

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Autokeuringen - Keuring van de ophanging - Verouderde criteria - Aanpassing aan de Europese normen

technische keuring
automobiel

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/12/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5058

Vraag nr. 4-6074 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onze autokeuring zou de Fiat 500 nauwelijks goedkeuren omdat de ophanging achteraan niet aan de eisen zou voldoen, lees ik in de pers.

Onze keuring zou strenger zijn dan in andere landen en dat terwijl dit type wagen een goede score haalde in de crashtest, aldus Touring.

Test-Aankoop riep de wagen uit tot beste koop en in 2008 was hij de auto van het jaar.

Mensen die deze wagen hebben gekocht, dreigen nu problemen te krijgen wanneer ze hun voertuig willen verkopen.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte staatssecretaris een antwoord op de volgende vragen:

1.Klopt het dat de ophanging in andere landen niet getest wordt door de autokeuring? Gebruikt onze autokeuring inderdaad strengere methodes?

2.Vindt de geachte staatssecretaris dat onze test, zoals de constructeur van het model zegt, verouderd is? En zo ja, welke aanpassingen zijn er nodig in ons huidige systeem en de criteria die onze autokeuring hanteert?

3.Overweegt hij een aanpassing van de keuringscriteria?

Antwoord ontvangen op 15 december 2009 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op de samengevoegde vragen van mevrouw Kattrin Jadin over "de homologatie bij de technische keuring van auto's van het type 'Fiat 500'" (nr. 16076), de heer Xavier Baeselen over "de problemen met de technische keuring van recente tweedehandsvoertuigen" (nr. 16109), mevrouw Magda Raemaekers over "de werking van de keuringsstations" (nr. 16111), mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys over "de problemen voor de Fiat 500 om de technische keuring te doorstaan" (nr. 16116), de heer Philippe Blanchart over "de problemen betreffende de technische keuring van de Fiat 500" (nr. 16121), de heer Paul Vanhie over "de Fiat 500" (nr. 16160), de heer Bruno Stevenheydens over "het afkeuren van de Fiat 500 bij de autokeuring" (nr. 16239), gepubliceerd in het Integraal verslag van de Commissie Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 16 november 2009 (CRIV 52 COM 695 - voorlopige versie - p. 16-22).