Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1751

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Jaarverslag - Prijs

kostprijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verslag over de werkzaamheden
prijs

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
27/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1751 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 29 mei 2008 werd het honderdvijfendertig bladzijden tellend nieuw jaarverslag over de werking van de NMBS werkingsjaar 2007 ondertekend. Dit jaarverslag werd de voorbije week verstuurd.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vraag :

Wat is het kostenplaatje van het nieuwe jaarverslag (ontwerp, druk, verspreiding) ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid hiervoor te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag nr. 7723 van Volksvertegenwoordigster Ulla Werbrouck in de Commissie voor de Infrastructuur van 20 oktober 2008 (CRABV 52 COM 331, blz. 44 en 45).