Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7246

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Haven van Antwerpen - Onderschepte gestolen of verduisterde wagens - Aantallen - Evolutie

haveninstallatie
diefstal
automobiel
zwarte handel
officiŽle statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7246 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag 4-2852 antwoordde de geachte minister dat in 2008 tweehonderd en vijf gestolen en verduisterde voertuigen onderschept werden in de haven van Antwerpen. In 2007 waren het 230 wagens. In 2005 en 2006 onderschepte de scheepvaartpolitie respectievelijk 196 en 328 voertuigen.

Om een inzicht te krijgen op de evolutie van het aantal gestolen wagens dat onderschept wordt in de havens, wenste ik volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel gestolen of verduisterde voertuigen zijn onderschept in 2009 in de haven van Antwerpen? Hoeveel waren dat er de afgelopen tien jaar? Graag kreeg ik de cijfers opgesplitst per jaar.

2. Welke marktwaarde hadden deze wagens gemiddeld?

3. Blijft het aantal intercepties ongeveer stabiel?