Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2828

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Luchthavens - Diefstallen - Aantallen - Dalende evolutie

luchthaven
diefstal
politie
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2828 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het eerste semester van 2007 registreerde de luchtvaartpolitie 438 (gauw)diefstallen in 2008 waren dat er 397, een daling met 9,4 %.

Dat antwoordde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken me op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1273.

Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een daling van het aantal (gauw)diefstallen op onze nationale luchthaven, wenste ik volgende vragen te stellen aan de geachte minister :

1. Hoeveel gevallen van diefstal/gauwdiefstal heeft de luchtvaartpolitie in 2008 vastgesteld ? Is dit cijfer vergelijkbaar met 2007 ? Is ook hier in de cijfers sprake van een daling ? Indien dit zo is, is dit te wijten aan bepaalde (preventieve) acties die terzake zijn ondernomen ? Zo ja, worden deze verdergezet ?

2. Welke conclusies trekt hij uit de cijfers ? Meent hij dat bijkomende inspanningen nodig zijn om deze vorm van criminaliteit op de luchthaven aan te pakken ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het totaal aantal in de Algeene Nationale Gegevensbank (ANG) geregistreerde "diefstallen" (exclusief diefstallen van en in voertuigen) gepleegd op de luchthaven Brussel-Nationaal bedragen in :

- 2007: 747 (gewone diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden, pickpockets en winkel-loondiefstallen);

- 2008: 672 (gewone diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden, pickpockets en winkel-loondiefstallen).

Op te merken valt dat het hier om het totaal aantal diefstallen gaat voor de gehele luchthaven. Het aantal "gauwdiefstallen" (pickpockets) sensu stricto maakt hier slechts een zeer beperkt deel van uit, namelijk voor

- 2007: 33;

- 2008: 25.

Deze cijfers van het totaal aantal geregistreerde diefstallen geven een daling aan van 10 %. Rekening houdend met een stijging van het aantal passagiers van 3,6 % in 2008 tegenover 2007 is dit zeker een significante daling van het fenomeen diefstallen te noemen.

Zonder dit mathematisch aan te kunnen tonen, heeft de geïntegreerde en integrale aanpak van (gauw)diefstallen op de luchthaven door de luchtvaartpolitie van Brussel-Nationaal (LPA/BRUNAT) ongetwijfeld een gunstige invloed op dit fenomeen. Verschillende initiatieven werden in dit domein uitgewerkt:

1. in samenwerking met de luchthavenexploitant Brussels Airport worden op regelmatige basis algemene oproepen voorzien in vier talen om passagiers op eventuele dieven / gauwdieven te wijzen;

2. via verschillende kanalen worden de passagiers in de luchthaven erop gewezen hun bagage steeds bij zich te houden;

3. de bestaande affiches tegen gauwdiefstallen van de algemene directie Preventie en Veiligheidsbeleid (Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken) worden op bepaalde plaatsen in het luchthavengebouw uitgehangen;

4. zowel op de website van Brussels Airport als op die van de federale politie worden tips gegeven aan reizigers ter voorkoming van gauwdiefstallen;

5. acties van de federale politie:

De federale politie van de luchthaven houdt dagelijks zowel preventieve patrouilles als reactieve acties specifiek georiënteerd naar potentiële gauwdieven.

Deze acties en initiatieven zullen verder gehandhaafd blijven.