Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-299

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2008

aan de minister van Justitie

Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke co÷rdinator - Toelagen

gemeente
voltrekking van de straf
lokale financiŰn
vervangende straf

Chronologie

4/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-684

Vraag nr. 4-299 d.d. 4 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het opleggen van werkstraffen door de rechter is in stijgende lijn. De zoektocht naar plaatsen voor de uitvoering van de straffen en de opvolging ervan is niet steeds eenvoudig en vergt mankracht. Sommige steden en gemeenten, zoals recent nog Maaseik werven hiervoor dan ook co÷rdinatoren aan.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Voor hoeveel van zulke co÷rdinatoren wordt er reeds een toelage gegeven?

2. Welke gemeenten of steden deden reeds een aanvraag om zoĺn co÷rdinator door de FOD Justitie tewerk te laten stellen?

3. Hoeveel bedraagt het globale budget?