Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-160

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken

strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
gedetineerde

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
14/2/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-159
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-75

Vraag nr. 4-160 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Merksplas de capaciteit uit te breiden door enkele geprefabriceerde containers te plaatsen. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn.

Wordt de huidige deadline (oplevering voor bouwverlof 2008) nog gevolgd?

Hoever staat het met de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

Voor het gunnen van de opdracht werd beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Ten gevolge van deze procedure werd de opdracht toevertrouwd aan de MBG NV.

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de werken aanvangen op 1 maart 2008 en zullen ze beŽindigd zijn in september 2008.