Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-69

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn

Gent - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken

psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen

Chronologie

13/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-154

Vraag nr. 4-69 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Gent een instelling te bouwen voor ge´nterneerden. Volgens de laatste gegevens zou de nieuwe instelling op een braakliggend gebied op de Wondelgemse Meersen komen. Ik vernam echter dat het bedrijf dat de instelling zou ontwerpen, nog wacht op enkele basisgegevens van de FOD Justitie.

Hebben de geachte minister en haar diensten al contact gehad met het bureau dat deze instelling zal ontwerpen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de start en de oplevering van de werkzaamheden?