Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-152

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen

Antwerpen - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken

psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
14/2/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-151
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-67

Vraag nr. 4-152 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Antwerpen een instelling te bouwen voor ge´nterneerden. Volgens de laatste gegevens zou het oog gevallen zijn op een braakliggend terrein rechts naast de vroegere Hoge Zeevaartschool op de Linkeroever.

Hoever staat het dossier rond de nieuwe instelling in Antwerpen?

Werd er reeds een beslissing genomen over de locatie?

Heeft de Regie der Gebouwen al een akkoord met de eigenaar van deze grond gekregen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de bouw van deze instelling? Oorspronkelijk ging die er al in 2009 staan.

Antwoord ontvangen op 14 februari 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

Initieel lag het in de bedoeling om het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen om te bouwen tot een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Vermits het project voor de bouw van een nieuw ziekenhuis te Antwerpen een onbepaalde vertraging heeft opgelopen dienden andere mogelijkheden te worden geprospecteerd.

Het terrein naast de vroegere Hoge Zeevaartschool is als een geschikte bouwplaats uit de prospectie gekomen.

De eigenaar van het terrein is bereid gevonden te verkopen. De aankoop wordt door het Aankoopcomité geraamd op 2,7 miljoen euro. Die raming van de venale waarde werd uitgevoerd in de veronderstelling dat een blanco bodemattest kan worden afgeleverd door OVAM en dat het goed vrij is van gebruik. De Inspectie van Financiën dient zich nog uit te spreken over de opportuniteit van de aankoop.

Na de aankoop van het terrein zal de procedure opgestart worden voor de aanstelling van een multidisciplinair studieteam.

Alles zal in het werk gesteld worden om dit FPC voor 120 geïnterneerden in 2012 in gebruik te nemen.