Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7243

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie

dubbele nationaliteit
Rijksregister van de natuurlijke personen
bewustmaking van de burgers

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7242

Vraag nr. 4-7243 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 7 februari 2009 waren er vier gevallen van meervoudige nationaliteit opgetekend in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Dat antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag 4-2826

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel inwoners met dubbele nationaliteit telde ons land in 2009? Hoeveel zijn dat er op dit moment?

2. Hoe verklaart de geachte minister dat het cijfer zo laag is?

3. Is de mogelijkheid om zijn andere nationaliteit(en) te laten registreren wel voldoende gekend bij Belgische onderdanen en bij de gemeentediensten? Dient het niet verplicht te worden, om zo een beter beeld op onze bevolking te krijgen? Zijn er daarvoor andere tools voorhanden?