Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-99

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 5 december 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen

ruimtelijke ordening
overtreding
gerechtelijke vervolging
voorschriften voor de stedenbouw
verblijfplaats
tweede woning
bevolkingsregister

Chronologie

5/12/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 )
20/12/2007 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-164

Vraag nr. 4-99 d.d. 5 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rechtbank van eerste aanleg in Turnhout heeft op 26 november 2007 zeven bewoners van weekendhuizen in de Antwerpse gemeente Herselt veroordeeld. Zij moeten binnen het jaar een ander adres hebben als hoofdverblijfplaats. Het betrof een burgerlijke procedure ingesteld door de gemeente. Nochtans vormt een permanente inschrijving een inbreuk op de stedenbouwwetgeving, en kan dus strafrechterlijk worden vervolgd.

Gemeenten zijn verplicht om inwoners die zich vestigen in weekendzones voorlopig in te schrijven in de bevolkingsregisters. Tezelfdertijd moet de gemeente in principe een proces-verbaal opmaken wegens inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Wanneer, binnen de drie jaar, de gemeente geen actie onderneemt of het parket niet vervolgt, wordt de inschrijving definitief.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Graag zou ik een overzicht krijgen van de voorlopige inschrijvingen in de Kempense gemeenten?

2. Hoeveel processen-verbaal werden, uitgesplitst per gemeente, opgemaakt?

3. Hoeveel vervolgingen werden ingesteld door de parketten?

Antwoord ontvangen op 20 december 2007 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1 en 2. Hieronder vindt het geachte lid een tabel met de gevraagde cijfergegevens (toestand op 14 december 2007) voor elk van de Kempense gemeenten gelegen in de provincie Antwerpen, dit op basis van de registratie in het rijksregister van de natuurlijke personen.

— Kolom (1) geeft aantal voorlopige inschrijvingen weer.

— Kolom (2) geeft het aantal gevallen weer waarbij, binnen de drie maanden na de voorlopige inschrijving, door de gemeente een administratieve of gerechtelijke procedure werd ingezet om een einde te maken aan de onregelmatige toestand. Wat de inschrijving in weekendverblijven betreft, houdt dit in dat, in elk van deze gevallen, de gemeente een proces-verbaal liet opmaken omtrent de stedenbouwkundige inbreuk.

Gemeente — Commune(1)(2)
Arendonk--
Balen8684
Beerse391
Dessel1-
Geel12392
Grobbendonk126113
Heist-op-den-Berg2010
Herentals11615
Herenthout6-
Herselt16244
Hoogstraten--
Hulshout--
Kasterlee22
Laakdal2268
Lille69495
Meerhout8-
Merksplas9393
Mol313
Nijlen1615
Olen42-
Oud-Turnhout3021
Ravels--
Retie2313
Rijkevorsel8989
Turnhout18-
Vorselaar--
Vosselaar--
Westerlo3939
Totaal — Total1 990737

3. Ik wens er de aandacht van het geachte lid op te vestigen dat het vervolgingsbeleid onder de bevoegdheden behoort van mijn collega, de minister van Justitie, waaraan u ook deze vraag heeft gericht.