Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-805

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 april 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De Post - Het sluiten van kantoren

postdienst
universele dienst
marktliberalisatie

Chronologie

18/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
2/6/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-203

Vraag nr. 4-805 d.d. 18 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ooit waren er in Merksem vier postkantoren, namelijk in de Sint-Bartholomeusstraat, de Oudebareellei, de Moeshofstraat en de Lambrechtshoekenlaan. Het agentschap in de Oudebareellei werd jaren geleden al gesloten. Het postkantoor in de Sint Bartholomeusstraat verhuisde naar de Van Heybeeckstraat. Sinds dit jaar is dit laatste kantoor nog het enige overblijvende postkantoor in het Antwerpse district.

De verschillende postkantoren lagen geografisch mooi verspreid over de gemeente. Nu er Postpunten in de plaats zijn gekomen, is dat echter niet meer het geval. Zowel het postkantoor als de Postpunten situeren zich rond de as van de Bredabaan. Enige uitzondering is Postpunt het Kwarteltje (een dagbladhandel). Het postkantoor is echter moeilijk bereikbaar vanuit sommige punten in Merksem. Er is geen directe busverbinding, en mensen moeten sowieso een eind te voet. Tevens groeien de wachtrijen tijdens piekmomenten. Als mensen verrichtingen willen doen voor de Bank van de Post, kunnen ze dat enkel daar.

Ook in Bouwel, net als in andere gemeenten, sloot De Post het afgelopen jaar een kantoor.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel kantoren sloot De Post in 2007? Hoeveel postpunten kwamen daarvoor in de plaats?

2. Hoe beoordeelt zij deze beleidsbeslissing van De Post?

3. Hoeveel klachten ontving De Post omtrent het sluiten van kantoren in 2007?

4. Hoeveel klachten ontving De Post in verband met dienstverlening in 2007?

5. Op welke basis worden postkantoren gesloten? Wordt er wel rekening gehouden met de georgrafische ligging in de gemeente van de postkantoren en diens vervangende Postpunten? In hogervermeld geval lijkt dat alvast niet zo te zijn!

Antwoord ontvangen op 2 juni 2008 :

1. In 2007 heeft De Post tweehonderd vijftig kantoren gesloten en tweehonderd vijfenvijftig PostPunten geopend. Op 31 december 2007 waren er driehonderd vijftig PostPunten.

2. De Post staat voor de uitdaging om een evenwicht te zoeken tussen de behoeften van haar klanten en de economische leefbaarheid van haar netwerk. Bovendien moet dit gebeuren binnen de afspraken van het Beheerscontract dat de overheid met De Post gesloten heeft. De door De Post gekozen multikanaalstrategie (met Postkantoren, PostPunten, e-shop, zegelwinkels en callcenters) beantwoordt aan de gestelde uitdaging en aan de bepalingen van het beheerscontract. De Post blijft aanwezig (met de PostPunten) voor de consumenten, met bredere openingsuren en met een assortiment dat aan 90 % van de noden van haar klanten beantwoordt. Het volledige assortiment blijft beschikbaar in minstens een postkantoor per fusiegemeente.

3. In de laatste zes maanden van 2007 ontving de Post tweehonderd drieŽnvijftig klachten in verband met de sluitingen van kantoren.

4. Over de dienstverlening aan het loket (wachtrijen, openingsuren, bekwaamheid, vriendelijkheid, ...) ontving De Post achthonderd zevenendertig klachten over de laatste zes maanden van 2007.

5. De keuze moet gezien worden in het kader van de multikanaalaanpak en bevat een dubbele analyse, op macro- en microniveau. Op het macroniveau bepaalt De Post het aantal te behouden kantoren per fusiegemeente. Op het microniveau gebeurt de keuze van het te behouden kantoor (of kantoren) op basis van criteria als aantal klantencontacten, infrastructuur en commercieel potentieel.