Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-64

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken

officiële statistiek
verzamelen van gegevens
ministerie

Chronologie

13/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-149

Vraag nr. 4-64 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden heb ik als parlementslid ondervonden dat statistieken vanuit de FOD Justitie niet altijd even makkelijk te verkrijgen zijn. Vaak bleven vragen hieromtrent onbeantwoord. In een verslag van de Hoge Raad van Justitie getiteld “Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde. Jaren 2004 en 2005” dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering op 27 juni 2007 ging deze Raad na of “de gegevens die de korpsen registreren al dan niet verschillen van de statistieken die door de FOD Justitie worden opgesteld en gepubliceerd”. De meeste korpsen, zo blijkt, erkennen dat het nuttig is statistieken bij te houden en stellen verbeteringen voor.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister: is hier al actie ondernomen om statistische gegevens op een meer performante manier te verzamelen?