S. 4-727 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk
Martine Taelman    Nele Lijnen    Filip Anthuenis   

schijnhuwelijk
huwelijk
burgerlijk wetboek
bevolkingsregister
gearrangeerd huwelijk
burgerlijk recht
wetboek van strafrecht
strafrecht
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-727/1 4-727/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/5/2008   Indiening Doc. 4-727/1 4-727/1 (PDF)
8/5/2008   Inoverwegingneming
8/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving