Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-664

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)

strafgevangenis
openbare aanbesteding
militaire basis
ruimtelijke ordening
stedenbouw
overheidsopdrachten

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-157
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2499

Vraag nr. 4-664 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Herentals een nieuwe instelling te bouwen door een kazerne om te bouwen tot gevangenis. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn. De minister van FinanciŽn, Didier Reynders, liet me toen weten dat de kazerne in een recreatiegebied ligt, waardoor de zonering moest gewijzigd worden. Tevens verwachtte hij dat het aanbestedingsdossier pas eind dit jaar zou klaar zijn.

Hoever staat het met dit dossier? Is de zonering van het gebied waarin de kazerne ligt al veranderd?

Hoever staat het met het aanbestedingdossier? Welke timing volgt de geachte minister verder, wanneer denkt zij dat deze nieuwe instelling operationeel kan zijn?