Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vande Lanotte Johan" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Gezinshereniging" van homoseksuele koppels      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 143-144 1-4 p. 143-144 (PDF)
"Intercommunale d'incendie de LiŤge et environs" - Arbeidstijden van 38 uren per week - Stelsel van 12/24-12/48-prestaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 534-535 1-12 p. 534-535 (PDF)
"Intercommunale d'incendie de LiŤge et environs" - Beroepsopleiding      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 535 1-12 p. 535 (PDF)
"Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen" (ISOSM) - Mogelijke verdwijning (Sportcomplex van NMBS) (3-3472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4611-4612 3-53 p. 4611-4612 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7959 3-74 p. 7959 (PDF)
"Weigering" door de politieke meerderheid van echte debatten over wetsontwerpen en -voorstellen - Schending van de rechten van de oppositie      
  Persoonlijk feit van de heer Johan Vande Lanotte
4-40
p. 8-9 4-40 p. 8-9 (PDF)
11 juli 1997 - Provocatie naar Vlamingen te Voeren      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2620 1-52 p. 2620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2952 1-58 p. 2952 (PDF)
175 jaar BelgiŽ - Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005 (3-3104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-58
p. 5247-5248 3-58 p. 5247-5248 (PDF)
24-uren rally van Ieper - Dodelijk ongeval - Veiligheidsmaatregelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 24 1-2 p. 24 (PDF)
A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen (5-8378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8378
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding (5-8376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8376
ABX Logistics - Verkoop - Europese Commissie - Mogelijke veroordeling van de NMBS (Illegale staatssteun) (3-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2966-2967 3-39 p. 2966-2967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6876-6877 3-68 p. 6876-6877 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 3-70
p. 7337 3-70 p. 7337 (PDF)
AFCEA-wapenbeurs - Oppakken van manifestanten bij geweldloze acties tegen de AFCEA-wapenbeurs      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1672 1-34 p. 1672 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1809-1810 1-37 p. 1809-1810 (PDF)
AFCEA-wapenbeurs - Samenscholingsverbod      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 246 1-6 p. 246 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 466-467 1-10 p. 466-467 (PDF)
ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden (3-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1162 3-19 p. 1162 (PDF)
Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid (5-7148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7148
Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Opvulling lacune in de wetgeving (5-7827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7827
Aanplakbrieven voor notariŽle verkopingen - Taalgebruik in het Brusselse gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2731 1-54 p. 2731 (PDF)
Aanslag op het Vlaams Huis "De Roeland" (Vlaams Blok)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2814 1-56 p. 2814 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2952-2953 1-58 p. 2952-2953 (PDF)
Aansprakelijkheid van revisoren bij controle van jaarrekeningen van vzw's en stichtingen - "Bevestigingsbrief" - Ontlasting aansprakelijkheid van de revisor - Meerwaarde attest van een revisor (5-9774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9774
Aantal toegewezen rijkswachters bij het detachement van het koninklijk paleis      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 351 1-8 p. 351 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 430-431 1-9 p. 430-431 (PDF)
Aantal toegewezen rijkswachters per provincie      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 352 1-8 p. 352 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 470-471 1-10 p. 470-471 (PDF)
  Bul. 1-14
p. 699-700 1-14 p. 699-700 (PDF)
Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3620 1-70 p. 3620 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3814-3815 1-73 p. 3814-3815 (PDF)
Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie (5-6869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6869
Actie van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen om de asielstatistieken voor 1995 op te smukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2069-2071 1-42 p. 2069-2071 (PDF)
Actie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen om de asielstatistieken voor 1995 op te smukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 352 1-8 p. 352 (PDF)
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10924
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Jaarlijks activiteitenverslag (1-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794-3795 1-73 p. 3794-3795 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3909 1-75 p. 3909 (PDF)
Administratief toezicht - Schorsingen door de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW) (1-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794 1-73 p. 3794 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost (5-4987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 5-4987
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 78 3-1 p. 78 (PDF)
Afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel - Informatieve omzendbrief - CoŲrdinatiecel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1845-1846 1-38 p. 1845-1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2689-2691 1-53 p. 2689-2691 (PDF)
Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3164 1-62 p. 3164 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3735-3736 1-72 p. 3735-3736 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste ministre en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3955-3957 1-76 p. 3955-3957 (PDF)
Afschaffing van de aalmoezeniersdienst van de rijkswacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1579 1-32 p. 1579 (PDF)
Afsluiten van gas- en elektriciteitsvoorziening - Wanbetaling - Stand van zaken - Voorwaarden (5-6247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6247
Agressieve verkoopsmethodes - Nederlandse Consumentenzaken - Vaststellingen (5-8117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8117
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen (5-8370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8370
Akkoord van Schengen - Evaluatie (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 72 1-3 p. 72 (PDF)
Akkoord van Schengen - Informatie-systeem (SIS) - Toegang (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-9
p. 427-428 1-9 p. 427-428 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1094 1-22 p. 1094 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1154-1155 1-23 p. 1154-1155 (PDF)
Akkoord van Schengen - Informatiesysteem - Toepassing      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 72 1-3 p. 72 (PDF)
  Bul. 1-3
p. 75-76 1-3 p. 75-76 (PDF)
  Bul. 1-22
p. 1094 1-22 p. 1094 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1153-1154 1-23 p. 1153-1154 (PDF)
Akkoord van Schengen - Informatiesysteem (SIS) - Verbetering van verstrekte gegevens, door de asielzoeker      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 352-353 1-8 p. 352-353 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 700-701 1-14 p. 700-701 (PDF)
Akkoord van Schengen - Toepassing      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 75 1-3 p. 75 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 200-201 1-5 p. 200-201 (PDF)
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5507
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-6040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6040
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5519
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5422
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8556
Allochtonen bij de rijkswacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2816 1-56 p. 2816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2953 1-58 p. 2953 (PDF)
Anderstalige rijkswachters bij betogingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 494 1-11 p. 494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 556-557 1-12 p. 556-557 (PDF)
Annulatie van een vervoer van Nederlands kernafval door ons land (1-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3330-3331 1-65 p. 3330-3331 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4069-4070 1-78 p. 4069-4070 (PDF)
Antidumping - Klachten (5-9598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9598
Antwerpen - Schrapping van een gemeenteraadslid uit de bevolkingsregisters      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2619-2620 1-52 p. 2619-2620 (PDF)
Antwerps provinciaal afvaldossier - Mislukken van c.v. Averpa - Rol van de provinciegouverneur (1-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3736-3737 1-72 p. 3736-3737 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4063 1-78 p. 4063 (PDF)
Antwerpse haven als draaischijf voor internationale wapenleveringen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 980 1-20 p. 980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1192-1193 1-24 p. 1192-1193 (PDF)
Apps - Apple - Licentievoorwaarden - Vereenvoudiging - Privacywetgeving - Rechten van de consument - Klachten (5-8730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8730
Armoede - Eťnoudergezinnen - Vrouwen - Tewerkstellingsrem - Monitoring (in het kader van het Lenteprogramma - Gegevens verschaft door de OCMW's en opgesplitst naar geslacht) (2-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3642-3643 2-65 p. 3642-3643 (PDF)
Art. 86 nieuwe gemeentewet - Aantal raadsleden vereist om een bijeenroeping van de raad af te dwingen - Berekening (1-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3578 1-69 p. 3578 (PDF)
Art. 86 nieuwe gemeentewet - Afgelasten van een extra-gemeenteraad ingeval een raadslid zijn handtekening zou herroepen (1-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3619-3620 1-70 p. 3619-3620 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3862-3864 1-74 p. 3862-3864 (PDF)
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
Artsen - Wachtzalen - Commercieel geÔnspireerde medische informatie - Farmaceutische reclame (5-6369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6369
Asielbeleid t.o.v. personen van Rwandese nationaliteit      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2815-2816 1-56 p. 2815-2816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3073 1-60 p. 3073 (PDF)
Asielcentra - Educatief sociaal toerisme (Verblijfsmogelijkheden voor niet-vluchtelingen in het centrum Zon en Zee te Westende) (2-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3386 2-61 p. 3386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3529-3530 2-63 p. 3529-3530 (PDF)
Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers (Vergoeding in der minne door de directeur van het centrum - Verwittiging van de politie) (2-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1526 2-31 p. 1526 (PDF)
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever (Diverse inlichtingen) (2-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1527-1528 2-31 p. 1527-1528 (PDF)
Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2442 1-49 p. 2442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2533 1-50 p. 2533 (PDF)
Auteursrechtelijke inbreuken - Wet van 11 maart 2003 - Procedures - Aangiftes - Overzicht - Vervolgingsbeleid - Sensibilisering (5-9062)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9062
Auteursrechten - Audiorechten en audiovisuele rechten - Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Overzicht - Achterstand (5-9745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9745
Auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (en artsen) (5-6171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6171
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7294
Automatisering van rechten - Energiesector - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Overleg met Directie-generaal Personen met een handicap - Timing - Resultaten (5-10532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10532
Autopiraterij (Car-jacking) (1-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-161
p. 4298 1-161 p. 4298 (PDF)
Autosnelwegen - Verwijderen van voertuigen - Aansprakelijkheid van de brandweercommandant (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 535 1-12 p. 535 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 856 1-17 p. 856 (PDF)
B2B-transacties - Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (5-5996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5996
B2B-transacties - Verkopen buiten de onderneming (5-5995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5995
BIAC - Exploitatie van een tweede luchthaven (voor de uitbreiding van DHL - Voorbereiding toevertrouwd aan BIAC) (3-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 902 3-14 p. 902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1184-1185 3-19 p. 1184-1185 (PDF)
BIAC - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2039-2040 3-30 p. 2039-2040 (PDF)
BIAC - Verkoop van aandelen aan DHL (3-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 902 3-14 p. 902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1185 3-19 p. 1185 (PDF)
Bank van De Post - Gegevens van de klanten - Kopie van de identiteitskaart (Personen die over meerdere rekeningen beschikken) (3-3346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4488 3-52 p. 4488 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-58
p. 5248 3-58 p. 5248 (PDF)
Bank van De Post - Rekeningen-courant - "Beheerskosten 2004" - Speciaal tarief voor zestigplussers (3-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970-971 3-15 p. 970-971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1185-1187 3-19 p. 1185-1187 (PDF)
Bank van De Post - Taalbeleid in de Brusselse agglomeratie (Rekeninguittreksels) (3-711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 804 3-13 p. 804 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1041-1043 3-16 p. 1041-1043 (PDF)
Banken - Fraude bij internetbankieren - Vergoeding van de schade - Febelfin (5-7875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7875
Banken - Verkooptechnieken - Misleidende reclame rond financiŽle producten - Zichtrekening - Maatregelen (5-6690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6690
Banken - Versturen van e-mails - Valse e-mails - Internetbankieren - Gesloten systemen (5-8318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8318
Banken - Zichtrekening - Langdurige debetstand - Evolutie - Maatregelen (5-6077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6077
Bankrekening - Recht - Europese Commissie - Bankrekening voor alle Europeanen - Plan van aanpak (5-4939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4939
Bedrag werkloosheidsvergoeding lager dan bestaansminimum - Opleidingsvergoeding (2-830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-25
p. 1159-1161 2-25 p. 1159-1161 (PDF)
Bedrijfswagens - Aantallen - Gebruik - Evolutie (5-7784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7784
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2385-2386 2-46 p. 2385-2386 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2386 2-46 p. 2386 (PDF)
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6473
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6327
Beheer van kernafval - Opslag van laagradioactief afval (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 115 1-4 p. 115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 202-203 1-5 p. 202-203 (PDF)
Beheerder domeinnaam ".be" - DNS.be - Nationalisering - Preventieve campagnes e-commerce - Veilige internetdiensten - Budget (5-6540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6540
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (5-5186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5186
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (5-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5778
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (5-8952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8952
Bel-me-niet-meer-website - Gebruik - Sancties - Boetes - Evaluatie (5-9789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9789
Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden (5-4985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4985
Beleid t.o.v. allochtonen in de verschillende politiediensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 979-980 1-20 p. 979-980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1357-1359 1-28 p. 1357-1359 (PDF)
Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering (2-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2469 2-47 p. 2469 (PDF)
Belgacom - Activiteiten in de verschillende gewesten - Verdeling van het werkvolume over de verschillende taalgroepen (3-667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 729 3-12 p. 729 (PDF)
Belgacom - Alternatieve operatoren - Basisabonnement - Facturering (3-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2070-2072 3-30 p. 2070-2072 (PDF)
Belgacom - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2072-2073 3-30 p. 2072-2073 (PDF)
Belgacom - Phone Mail-dienst - Automatische oproep - Dubbele facturering (Onregelmatigheden) (3-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1027-1028 3-16 p. 1027-1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1187-1188 3-19 p. 1187-1188 (PDF)
Belgacom - Taalkaders (3-36)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27-28 3-1 p. 27-28 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 289-290 3-4 p. 289-290 (PDF)
Belgacom - Tarieven - BIPT - Banden met de Staat - Toekomst van het bedrijf (Veel hogere tarieven dan die van de concurrenten - Interconnectietarieven - BIPT rechter in eigen zaak) (3-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 141 3-2 p. 141 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 290-292 3-4 p. 290-292 (PDF)
Belgacom - Telefoonpanne - Regio Verviers - Overwogen oplossingen (3-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1936-1937 3-29 p. 1936-1937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2068-2070 3-30 p. 2068-2070 (PDF)
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Democratische Republiek Congo - Sociťtť congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (SOCODA) - Samenwerking - Risico's (5-5314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5314
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - Sabam - Auteursvergoeding - Bijdrage - Internetabonnement - Internetproviders (5-4938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4938
Belgische chocolade - Label (5-8007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8007
Belgische deelname aan het Amerikaans programma "Anti-terrorism Assistance Program"      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 727 1-15 p. 727 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 954 1-19 p. 954 (PDF)
Belgische financiŽle statistieken - Waarheidsgehalte - Betrouwbaarheid - Eurostat (5-6088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6088
Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's (5-6187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6187
Belgische stations - Parkings - Autoparkeerplaatsen - Fietsenstallingen (3-1781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2215 3-32 p. 2215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2912 3-38 p. 2912 (PDF)
Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims (5-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5529
Belgische vereniging van auteurs (SABAM) - Auteursrechten - Berekeningsmethode - Kleinschalige cultuurprojecten - Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Jeugdhuizen - Ontoereikende middelen (5-6557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6557
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Auteursrecht - "Embedden" - Uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel - YouTube - Gevolgen (5-10877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10877
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Youtubefilmpjes op websites - Kleine verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Facturatie - Ongelijke behandeling (5-5641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5641
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) - Jaarlijkse analyse evenementen -Terugstorten foutieve inningen (5-5722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5722
Benoemen van de gouverneurs      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 306 1-7 p. 306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 381 1-8 p. 381 (PDF)
Benoeming van de burgemeester van Kapellen (Voorwaardelijke veroordeling wegens fraude en valsheid in geschrifte)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-54
p. 1243 1-54 p. 1243 (PDF)
Beoefenen in BelgiŽ van het geweerschieten in de discipline "Ordnancegeweer"      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1386 1-29 p. 1386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1806-1807 1-37 p. 1806-1807 (PDF)
Bestelling van nieuwe toestellen voor electronische stemopname (1-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843 1-74 p. 3843 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3964 1-76 p. 3964 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 114-115 1-4 p. 114-115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 270-272 1-6 p. 270-272 (PDF)
Bestuurlijke aanhouding - Recht op vervoer na vrijlating      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2494 1-50 p. 2494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2576-2577 1-51 p. 2576-2577 (PDF)
Bestuurlijke aanhouding - Rechten van de mens - Resolutie van het Europees Parlement (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2389 1-48 p. 2389 (PDF)
Bestuurlijke aanhouding - Voorwaarden inzake foto's en vingerafdrukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2494 1-50 p. 2494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3230-3231 1-63 p. 3230-3231 (PDF)
Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels (5-7434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 5-7434
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9295
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8290
Beveiliging van het vervoer van splijtstoffen - Actie van "Greenpeace" in de luchthaven van Oostende - Falen van de rijkswacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1844 1-38 p. 1844 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4608-4609 1-87 p. 4608-4609 (PDF)
Bevlagging gemeentehuizen met Tibetaanse vlag      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 839 1-17 p. 839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 910-911 1-18 p. 910-911 (PDF)
Bevoegdheid van het rechtscollege van Brussel-Hoofdstad inzake de geldigverklaring van de verkiezingen van de gemeenteraden en de OCMW's      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 179-180 1-5 p. 179-180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 272 1-6 p. 272 (PDF)
Bewakingsondernemingen - Activiteiten van nv SIAS ("Security International Administration Services") - Bewaken van verstekelingen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1947-1948 1-40 p. 1947-1948 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2245-2249 1-45 p. 2245-2249 (PDF)
Bezoek van Noord-Ierse politieofficieren aan de rijkswacht (1-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3391 1-66 p. 3391 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3813-3814 1-73 p. 3813-3814 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2418-2419 3-34 p. 2418-2419 (PDF)
Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle (5-10240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10240
Bouwbedrijven - Oneerlijke buitenlandse concurrentie - Concurrentiepositie van Belgische ondernemingen - Arbeidswetgeving - Versoepeling - Bouwunie - Informatiedoorstroming - Sociale en fiscale aansprakelijkheid (5-6696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6696
Bouwsector - Hervormde Wet op de ContinuÔteit van de Ondernemingen - Gevolgen - Faillietverklaringen (5-10419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10419
Branddekens - Vet- en oliebranden - Normen - Conformiteit - Stichting Brandwonden (5-10078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10078
Brandweer - Aankoop van beschermende helmen - Procedure - Niet-overeenstemming met het bestek (1-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3163 1-62 p. 3163 (PDF)
Brandweer - Hulpverlening in de taal van de Vlaamse Voerenaars      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 534 1-12 p. 534 (PDF)
   Vraag zonder antword
Bul. 1-19
p. 948 1-19 p. 948 (PDF)
Brandweer - Weddeschalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2493-2494 1-50 p. 2493-2494 (PDF)
Bruinvissen - Bescherming - Bijvangsten in Noordzee - Nationale en europese regels - Berisping van BelgiŽ door Europa - Acties op federaal niveau ter bescherming van bruinvissen (5-9780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9780
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten (5-6435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6435
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische inspectie - Overzicht 2012 (5-8063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8063
Brussels taalhoffelijkheidsakkoord - Gevolgen (1-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3275 1-64 p. 3275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3354-3355 1-65 p. 3354-3355 (PDF)
Budgetmeters voor aardgas - Gevaar - veiligheidswaarborgen - Maatregelen (5-9808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9808
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 804 3-13 p. 804 (PDF)
Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ - Politieke vluchtelingen (1-527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3046 1-60 p. 3046 (PDF)
Bureau voor ethiek en administratieve deontologie - Opzetten - Werking - Eventuele realisaties (Dienst, in de schoot van de FOD Begroting, die advies en operationele steun verleent aan alle federale overheidsdiensten) (3-3505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Burgemeester - Hoofd van het politiekorps      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 982 1-20 p. 982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1152-1153 1-23 p. 1152-1153 (PDF)
Burgerwachtinitiatieven en werving van politieagenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 178 1-5 p. 178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 316-318 1-7 p. 316-318 (PDF)
Buurtinformatienetwerken en samenwerking met de politiediensten (1-963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3737 1-72 p. 3737 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3961-3962 1-76 p. 3961-3962 (PDF)
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) - Europees actieplan ter bescherming van haaien - Implementatie - Controle (5-8544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8544
Campingsector - Registratie van klanten - Politiefiches (1-907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3674 1-71 p. 3674 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3864-3865 1-74 p. 3864-3865 (PDF)
Car-pass - Fraude - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Klachten - Overzicht - Gevolgen (5-10783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10783
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 527 3-8 p. 527 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 526-527 3-8 p. 526-527 (PDF)
Circulaire van 29 juli 1996 (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal) - Toepassing (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3329-3330 1-65 p. 3329-3330 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-83
p. 4354-4355 1-83 p. 4354-4355 (PDF)
College van de federale ombudsmannen - Begroting (2-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 760-761 2-17 p. 760-761 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 689-690 3-11 p. 689-690 (PDF)
Computerterrorisme      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 203-204 1-5 p. 203-204 (PDF)
Concerten en festivals - Verkoop tickets - Internet - Vervalsing - Woekerprijzen - Controle - Klachten - Kwaliteitslabel (5-6439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6439
Consumenten - Digitaal informatieloket van de overheid - Nederland - Website (5-8118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8118
Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Meldingen - Onderzoeken - Gevolgen (5-10782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10782
Consumentenkrediet - Klachten - Overzicht - Gevolgen (5-10784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10784
Consumentenkrediet - Kredietverlening - Winkels - Onlinewinkels - Criteria - Studie van Test-Aankoop - Aanpassing van de wet op het consumentenkrediet (5-6745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6745
Contractuelen tewerkgesteld bij het ministerie      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 533 1-12 p. 533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 640-641 1-13 p. 640-641 (PDF)
Controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen - Provinciale subsidiŽring      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 412-413 1-9 p. 412-413 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 472-473 1-10 p. 472-473 (PDF)
Controles op illegaal vuurwerk - Overzicht - Overtredingen - Vergunningen (5-10778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10778
Cookiewetgeving - Privacycommissie - Uitzondering voor gebruikerstatistieken (5-10638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10638
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2066-2067 3-30 p. 2066-2067 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2068 3-30 p. 2068 (PDF)
Criminaliteit - Bankkaarten - Skimmen - 3D-printers - Preventie - Overleg banksector (5-5467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5467
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Oprichting - Werking - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Economie (5-4322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4322
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones (5-10264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10264
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10016
Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak (5-10079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10079
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9900
Cyberdefensieproject - CERT (federale cyber emergency team) - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Samenwerkingsverbanden - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - IndustriŽle cyberspionage (5-8186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8186
Dagbladhandelaars - Problemen in de sector door de overheidssteun aan bpost (5-6051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6051
Daklozen - Gebrek aan opvangmogelijkheden (Taak van de OCMW's) (2-1075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1411 2-29 p. 1411 (PDF)
De controle op fraude met bunkerolie (Brandstof vermengd met chemisch afval - Fiscale fraude) (5-2883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 13-14 5-200 COM p. 13-14 (PDF)
De energie-eilanden voor onze kust (Marien Ruimtelijk Plan - Positie van de Thorntonbank) (5-1032)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-106
p. 15-17 5-106 p. 15-17 (PDF)
De "minder hinder-maatregelen" van de NMBS (n.a.v. de werken op de Ring rond Antwerpen - Precedent van het viaduct Hermann-Debroux) (3-198)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 72-75 3-51 p. 72-75 (PDF)
De BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk (Milieuvriendelijke activiteiten - Ecofiscaliteit) (2-195)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 19-20 2-62 p. 19-20 (PDF)
De Belgische achteruitgang inzake innovatie (5-1579)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 4-5 5-113 COM p. 4-5 (PDF)
De Bergland Express (Internationale nachttreinen) (3-87)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 11-13 3-22 p. 11-13 (PDF)
De Commissie maritiem recht (Nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek) (5-2951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 18-19 5-200 COM p. 18-19 (PDF)
De Ethische Commissie voor telecommunicatie (Klachten rond betalend sms-diensten en misbruik van infokiosknummers - Sanctie tegen malafide ondernemingen) (3-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-54
p. 41-44 3-54 p. 41-44 (PDF)
De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (Maatregelen van BelgiŽ met het oog op een "goede milieutoestand") (5-3545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 7-8 5-240 COM p. 7-8 (PDF)
De Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening (Wenselijkheid) (5-3622)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 12-13 5-240 COM p. 12-13 (PDF)
De InterministeriŽle conferentie voor institutionele hervormingen (Dossier van de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Oprichting InterministeriŽle conferentie - Voorstel van wet in de Kamer ingediend) (3-457)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-84
p. 9-11 3-84 p. 9-11 (PDF)
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Werking - Klachten tegen reclame - Procedure - Resultaten (5-6416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6416
De Maestro-functie op de bankkaarten (Blokkering buiten Europa) (5-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-47
p. 20-22 5-47 p. 20-22 (PDF)
De Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden (2-858)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 40-42 2-237 p. 40-42 (PDF)
De Nederlandse eisen met betrekking tot de HSL tussen Brussel-Zuid en Amsterdam (3-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-88
p. 58-60 3-88 p. 58-60 (PDF)
De Nigeriaanse Ogonie-zaak (Terechtstelling van Ken Saro-Wiwa en 8 andere militanten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-13
p. 283-284 1-13 p. 283-284 (PDF)
De Post - AbsenteÔsme (3-3339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487-4488 3-52 p. 4487-4488 (PDF)
De Post - Bedrijfsrestaurants - Reorganisatie (3-615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 687 3-11 p. 687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 824-826 3-13 p. 824-826 (PDF)
De Post - Bevorderingen (Vakbondsafgevaardigden) (3-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1373-1374 3-23 p. 1373-1374 (PDF)
De Post - Franstalige folder in de stad Mesen (3-35)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 79 3-1 p. 79 (PDF)
De Post - Hergroepering van de postkantoren - Verlies van arbeidsplaatsen - Garanties voor de dienstverlening (Postwinkels) (3-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3069 3-40 p. 3069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4020 3-48 p. 4020 (PDF)
De Post - Opendeurdag van het postkantoor van Genk - Folder - Strijdigheid met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (3-992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1222 3-20 p. 1222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1274 3-21 p. 1274 (PDF)
De Post - Overbrenging van de directie Filatelie (van Brussel naar Mechelen) en van het Zegelwerkhuis (van Mechelen naar Jemelle) (3-272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 292-293 3-4 p. 292-293 (PDF)
De Post - Pakjesleveringen - Klachten (3-2814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3636 3-45 p. 3636 (PDF)
De Post - Personeel - AbsenteÔsme - Sensibilisatiecampagne (3-2117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
De Post - Personeel - Looneisen - FinanciŽle ruimte (Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2005-2006) (3-2183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2569 3-35 p. 2569 (PDF)
De Post - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040 3-30 p. 2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3007-3008 3-39 p. 3007-3008 (PDF)
De Post - Personeelsleden - Verplichting om een postchequerekening te openen (3-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 512 3-8 p. 512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 579 3-9 p. 579 (PDF)
De Post - Problemen bij de postbestelling van dagbladen - Zaterdagdienst (3-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1937 3-29 p. 1937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2070 3-30 p. 2070 (PDF)
De Post - Taalkaders (3-38)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 29 3-1 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 166-167 3-2 p. 166-167 (PDF)
De Post - Werkvolume - Verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen (3-455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 636 3-10 p. 636 (PDF)
De Schaarbeekse hoofdpolitiecommissaris (Vermeend lidmaatschap van een extreem-rechtse organisatie)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-21
p. 469 1-21 p. 469 (PDF)
De Sudanese vluchtelingen (Uitzetting van Ahmed Zaoui, lid van de Algerijnse GIA)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-30
p. 681 1-30 p. 681 (PDF)
De United Nations Global Compact Leaders Summit 2013 (Aansporing van de bedrijven tot maatschappelijk verantwoord gedrag, tot corruptiebestrijding en tot naleving van fundamentele principes inzake mensenrechten, werkomstandigheden en duurzame technologie - Belgische boodschap aangaande de sociale en milieuverantwoordelijkheid van de bedrijven - Toegetreden Belgische bedrijven) (5-3933)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 21-23 5-261 COM p. 21-23 (PDF)
De ZaÔrezen die gedwongen worden terug te keren naar hun land      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-128
p. 3372-3373 1-128 p. 3372-3373 (PDF)
De aalmoezeniersdienst en de dienst consulenten lekenmoraal van de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-76
p. 2029 1-76 p. 2029 (PDF)
De aangekondigde sluiting van 41 stationsloketten door de NMBS (3-440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-83
p. 9-10 3-83 p. 9-10 (PDF)
De aankondiging van een verhoging van de tarieven in de banksector (Banken die staatssteun kregen - Terugwinnen van de bankentaks - Getrouwheidspremie - Concurrentie) (5-1649)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 8-11 5-113 COM p. 8-11 (PDF)
De aankoop van 9500 rubberlaarzen voor de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-93
p. 2469-2470 1-93 p. 2469-2470 (PDF)
De aankoop van drie helikopters voor de rijkswacht      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-60 COM
p. 493 1-60 COM p. 493 (PDF)
  1-68 COM
p. 538-543 1-68 COM p. 538-543 (PDF)
De aankoop van treintickets via een sms-bericht (3-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Noreilde aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-121
p. 52-53 3-121 p. 52-53 (PDF)
De aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust (5-2986)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 14-16 5-218 COM p. 14-16 (PDF)
De aanmaningskosten die de nutsbedrijven aanrekenen (5-2913)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 8-10 5-200 COM p. 8-10 (PDF)
De aanstelling van Amerikaanse advocatenkantoren door overheidsbedrijven (i.p.v. Belgische of Europese - Selectiecriteria - Wetgeving op de overheidsopdrachten - Tarieven erelonen) (3-764)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 56-58 3-108 p. 56-58 (PDF)
De aanstelling van de beheerder bij de Raad van State      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-101
p. 2722-2723 1-101 p. 2722-2723 (PDF)
De aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten (Wetsvoorstel 5-1503 - Voorbereidend werk door het Federaal Planbureau) (5-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 24-25 5-128 p. 24-25 (PDF)
De achterstallige kredieten van particulieren (Consumentenkrediet - Idee van een volwaardige schuldencentrale) (5-986)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-102
p. 23-24 5-102 p. 23-24 (PDF)
De acties van SABAM tegenover voorleesuurtjes in bibliotheken (Dwanglicentie - Europese regelgeving - Auteurswet - Billijke vergoeding) (5-2158)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-145 COM
p. 22-26 5-145 COM p. 22-26 (PDF)
De activiteiten van de GIA op het Belgische grondgebied en de desinformatiecampagne tegen de dienst Vreemdelingenzaken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-77
p. 2067-2068 1-77 p. 2067-2068 (PDF)
De advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten (Ereloonstaten van de advokaten) (2-1069)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 18-19 2-223 p. 18-19 (PDF)
De afpersingspraktijken van jeugdbendes (Vreemdelingen - Antwerpen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-119
p. 3190 1-119 p. 3190 (PDF)
De afschaffing van de roamingkosten in de Benelux (5-4015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 8-10 5-253 COM p. 8-10 (PDF)
De agressieve en illegale verkooppraktijken (Oplichting - Frauduleuze verkoopdagen voor senioren) (5-529)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-58
p. 16-17 5-58 p. 16-17 (PDF)
De aparte begraafplaatsen voor islamieten in BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-120
p. 3213-3215 1-120 p. 3213-3215 (PDF)
De aquacultuur en de mosselkweek (5-9475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9475
De aquacultuur rondom windmolenparken (5-9476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9476
De arbeidspensioenen : formaliteiten om ze uitbetaald te krijgen      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-86
p. 2290 1-86 p. 2290 (PDF)
De armoede bij alleenstaande moeders en huisvrouwen (Premie voor opvoeding aan laaggeschoolde huismoeders [opvoedersloon]) (2-256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-75
p. 33-36 2-75 p. 33-36 (PDF)
  2-75
p. 41-49 2-75 p. 41-49 (PDF)
De asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven (Discriminatie) (2-712)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-184
p. 57-59 2-184 p. 57-59 (PDF)
De auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (5-8804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8804
De bankbiljetten die door de Nationale Bank uit circulatie worden gehaald (3-233)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 45-46 3-56 p. 45-46 (PDF)
De bedragen die de Staat wil toewijzen aan de extra prestaties van de federale politie (Risico van criminaliteitstoename ten gevolge van de vermenigvuldiging van geldtransporten verbonden aan de invoering van de euro) (2-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 19-21 2-107 p. 19-21 (PDF)
De bedreiging van Frans radioactief afvalwater voor onze kust      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-123
p. 3266-3267 1-123 p. 3266-3267 (PDF)
De bedreigingen tegenover secretariaten van het Vlaams Blok      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-117
p. 3130-3131 1-117 p. 3130-3131 (PDF)
De begrotingstoestand van de gemeentebesturen (Vergaren van statistische gegevens - Impact van federale beslissingen op de gemeentelijke beleidsvoering - Oprichting van het Belfortobservatorium) (3-550)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 53-56 3-99 p. 53-56 (PDF)
De behandeling van de daklozen door de OCMW's      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sťmer aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-115
p. 3068-3069 1-115 p. 3068-3069 (PDF)
De belangenvermenging van een Antwerps schepen, tegelijk advocaat (Corruptie)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-76
p. 2027-2028 1-76 p. 2027-2028 (PDF)
De bendevorming en chantage in de Antwerpse randgemeenten      
  Vraag om uitleg van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-120
p. 3215-3216 1-120 p. 3215-3216 (PDF)
De benoeming van de toekomstige topmanagers (Copernicus-plan - Objectieve criteria voor gedepolitiseerde benoemingen - Particulier geval) (2-851)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 17-19 2-178 p. 17-19 (PDF)
De benoeming van een magistraat in zijn beleidscel (ondanks de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Justitie - Detachering van een magistraat van het Gentse parket-generaal) (5-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-45
p. 22-24 5-45 p. 22-24 (PDF)
De bescherming van jonge consumenten (Betrekken van het federale niveau in de Internationale Conferentie Jeugd - Hervorming van het OIVO) (5-804)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 26-27 5-89 p. 26-27 (PDF)
De bescherming van minderjarigen tegen de gevaren van het internet (Pornografie - Smartphones en tablets) (5-744)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-83
p. 9-11 5-83 p. 9-11 (PDF)
De beslissingen met betrekking tot de NMBS en de effecten daarvan op de feitelijke regionalisering van de spoorwegen (Financiering van het GEN - Nieuwe beheerscontracten per eenheid - Prefinanciering van sommige werkzaamheden door de gewesten - Integratie van de HST-, Thalys- en ICE-dienstverlening in de openbare dienst) (3-397)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-70
p. 16-19 3-70 p. 16-19 (PDF)
De besparingen in de fiscale verminderingen voor energiebesparende investeringen (Uitsluiting van nieuwe woningen - Zonnepanelen - Belastingvermindering voor energiearme woningen) (4-903)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 12-14 4-92 p. 12-14 (PDF)
De besparingen inzake het gezondheidsbeleid (Maatregelen inzake de geneesmiddelen - Dreiging dat het klinisch onderzoek naar het buitenland uitwijkt - Geneesmiddelenfonds) (3-592)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-98
p. 26-28 3-98 p. 26-28 (PDF)
De bestelling van 205 Renault-wagens voor de rijkswacht (Verontwaardiging na de sluiting van Renault-Vilvoorde - Annulering van de bestelling)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-98
p. 2596-2597 1-98 p. 2596-2597 (PDF)
De bestrijding van borstkanker : opsporing, behandeling en wetenschappelijk onderzoek      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-54
p. 1243-1244 1-54 p. 1243-1244 (PDF)
De bestrijding van het terrorisme in Europa en de GIA-netten (1-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-173
p. 5127-5130 1-173 p. 5127-5130 (PDF)
De betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan (Personen die gedeeltelijk vrij zijn of die elektronisch worden bewaakt) (2-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 12-13 2-243 p. 12-13 (PDF)
De betalingsachterstand bij leningen gekoppeld aan consumentenkredieten (5-6430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6430
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (FinanciŽle en materiŽle steun tijdens de behandeling van de asielaanvraag en de beroepsprocedure bij de Raad van State) (2-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 4-5 2-156 p. 4-5 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken over de verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers - Medewerking van de directeurs van de centra) (2-539)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-102
p. 8-11 2-102 p. 8-11 (PDF)
De betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op cafť (5-2882)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-196 COM
p. 8-9 5-196 COM p. 8-9 (PDF)
De bewapening van Belgische schepen (Beveiliging tegen kapers) (5-1700)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 6-8 5-113 COM p. 6-8 (PDF)
De bijdrage van de nucleaire producenten aan een coŲperatieve vennootschap (Ficale aftrekbaarheid) (4-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 26 4-103 p. 26 (PDF)
De bijkomende aanwervingen van gemeentelijk politiepersoneel (Interpolitiezones)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-84
p. 2222 1-84 p. 2222 (PDF)
De bijkomende bevoegdheden van B-Security (Bewakingsdienst van de NMBS - Agressie in stations en op treinen) (3-291)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-55
p. 13-14 3-55 p. 13-14 (PDF)
De blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht (Vervoer en bevrachting - Scheepsagenten en goederenbehandelaars) (5-3126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 26-28 5-218 COM p. 26-28 (PDF)
De boekhouding van de verenigingen van mede-eigenaars (Opleiding over nieuwe boekhoudnormen - Omkadering van de honoraria en verplichtingen van de syndici) (5-1879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 9-12 5-133 COM p. 9-12 (PDF)
De boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai (5-3147)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 28-30 5-218 COM p. 28-30 (PDF)
De burgerwachten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
De campagne om de nieuwe regels inzake verkeersveiligheid onder de aandacht van het publiek te brengen (Duitse taal) (3-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 18-19 3-45 p. 18-19 (PDF)
De capaciteit van de treinen bij gratis woon-werkverkeer (voor de ambtenaren en werknemers van de autonome overheidsbedrijven - Bestelling bijkomende rijtuigen) (3-202)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-43
p. 17-18 3-43 p. 17-18 (PDF)
De collectieve onderzoekscentra (Nut van de sectorale opdeling - Aandacht voor duurzame ontwikkeling en KMO's - SynergieŽn met de andere onderzoekscentra - Energie-efficiŽntie en duurzaam bouwen) (5-2318)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-159 COM
p. 4-7 5-159 COM p. 4-7 (PDF)
De computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten (3-267)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-60
p. 47-50 3-60 p. 47-50 (PDF)
De concessie voor een casino in Brussel (Nationale Loterij en Eurocasino) (3-330)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-61
p. 35-38 3-61 p. 35-38 (PDF)
De concurrentievervalsing van bepaalde mutualiteiten (Ziekenfondsen die een eigen netwerk optiekzaken hebben) (5-2111)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-145 COM
p. 20-22 5-145 COM p. 20-22 (PDF)
De consumentenbescherming bij fraude met het internetbankieren (5-3223)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 30-31 5-218 COM p. 30-31 (PDF)
De consumentenkredieten op het internet (5-5493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5493
De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet (5-6071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6071
De controle door apothekers op de aanwezigheid van miltvuur in verpakkingen van farmaceutische producten (Antrax) (2-736)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 48-49 2-157 p. 48-49 (PDF)
De controle op het consumentenkrediet (5-1254)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 9-10 5-136 p. 9-10 (PDF)
De controle van de handelspraktijken van derde investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen (5-8803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8803
De controles op de praktijken van aanbieders van consumentenkredieten op het internet (Overtreden van de Belgische wetgeving - Maatregelen) (5-1802)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 7-9 5-133 COM p. 7-9 (PDF)
De coŲrdinatie van het huisvestingsbeleid (InterministeriŽle Conferentie Task Force "Huisvesting") (3-576)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 82-83 3-97 p. 82-83 (PDF)
De creatie van een nieuwe "bijzondere politiedienst" binnen de rijkswacht (1-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-169
p. 5038-5039 1-169 p. 5038-5039 (PDF)
De criminaliteit en het geldtransport (1-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jeanmoye aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De criteria die worden gehanteerd om over te gaan tot de sluiting van postkantoren en de impact daarvan op de werkgelegenheid (Probleem van de rentabiliteit - Vervanging van postkantoren door winkels van De Post) (3-581)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-98
p. 23-26 3-98 p. 23-26 (PDF)
De deportatie van Spaans-Baskische burgers door Spanje en Frankrijk      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 336-338 1-45 COM p. 336-338 (PDF)
De digitale kloof (5-3861)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 5-7 5-253 COM p. 5-7 (PDF)
De discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap (Integratiepremie) (2-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-42
p. 10-11 2-42 p. 10-11 (PDF)
De distributie van jodiumtabletten onder de bevolking in de nabijheid van kerncentrales (1-683)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-142
p. 3789-3790 1-142 p. 3789-3790 (PDF)
De distributieovereenkomsten (Fabrikanten/leveranciers die de wettelijke garantieregeling aanwenden als commercieel drukkingsmiddel op de verkoper/distributeur) (5-3098)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 22-24 5-218 COM p. 22-24 (PDF)
De door het wegverkeer veroorzaakte verontreiniging (Uitstoot van broeikasgassen - Duurzame mobiliteit - Openbaar vervoer - GEN) (3-264)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 12-14 3-49 p. 12-14 (PDF)
De driedimensionale printers (Risico's - Vuurwapens - Auteursrecht) (5-3559)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 8-10 5-240 COM p. 8-10 (PDF)
De dringende bus-aan-busbedeling voor zaken van algemeen belang (De Post - Bedeling van niet-geadresseerd drukwerk - Hevig onweer in de streek rond Veurne op 3 juni 2005 - Rampenfonds) (3-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 47-48 3-119 p. 47-48 (PDF)
De dubbele nationaliteit en de ratificatie van de Conventie van de Raad van Europa over de nationaliteit van 6 november 1997 (Dubbele nationaliteit voor de Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen - Opzeg van het Verdrag van 6 mei 1963) (3-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 87-89 3-97 p. 87-89 (PDF)
De dumpingprijzen van bier waarmee supermarkten stunten (Gevolgen voor de horeca) (5-3887)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 18-21 5-253 COM p. 18-21 (PDF)
De duur van de asielprocedure (Verblijfsduur in open asielcentra in afwachting van een interview of een beslissing van het Commissariaat-Generaal) (2-941)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 10-13 2-196 p. 10-13 (PDF)
De dysfuncties van de generale staf van de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-69
p. 1791 1-69 p. 1791 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 18-20 3-115 p. 18-20 (PDF)
De eenmalige niet-fiscale opbrengsten (Uitverkoop van bedrijven en activiteiten uit de overheidssector - Verkoop van aandelen van BIAC en van de activa van het pensioenfonds van BIAC - Toewijzing van de opbrengst aan het Zilverfonds - CREDIBE-operatie) (3-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-83
p. 6-9 3-83 p. 6-9 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen die zich tijdens het weekeinde in verschillende steden hebben voorgedaan (Migrantenrellen) (1-680)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Dehaene, eerste minister
1-139
p. 3731-3732 1-139 p. 3731-3732 (PDF)
De etikettering van transgene soja en maÔs (Voorstel EG-verordening) (1-826)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-176
p. 5178-5179 1-176 p. 5178-5179 (PDF)
De eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN) (3-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-10
p. 36-37 3-10 p. 36-37 (PDF)
De financiering van de preventiecontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 644-645 1-83 COM p. 644-645 (PDF)
De financiering van het Gewestelijk Expres Net (GEN) en het standpunt van de Vlaamse regering terzake (3-37)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-19
p. 8 3-19 p. 8 (PDF)
De financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters (3-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 60-63 3-45 p. 60-63 (PDF)
De financiŽle inclusie in BelgiŽ (Toegang tot een bankrekening, hypothecaire lening of consumentenkrediet) (5-1764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 11-14 5-113 COM p. 11-14 (PDF)
De fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente (Uitleg bij regeringsverklaring en beleidsnota) (4-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-93
p. 11-13 4-93 p. 11-13 (PDF)
De fiscale discriminatie waarvan bepaalde jobstudenten het slachtoffer zijn (Kinderen van bestaansminimumtrekkers of van gescheiden ouders) (2-743)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 36-38 2-190 p. 36-38 (PDF)
De fraude bij internetbankieren (Bank hacking) (5-614)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-69
p. 29-30 5-69 p. 29-30 (PDF)
De gegevens die opgenomen worden in de bevolkingsregisters (Samenlevingscontracten)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 645-648 1-83 COM p. 645-648 (PDF)
De geldtransporten      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken
1-41
p. 957-959 1-41 p. 957-959 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Happart
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-97
p. 2570-2571 1-97 p. 2570-2571 (PDF)
De gemeentelijke kiesrechten voor burgers van de Europese Unie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-84
p. 2238-2241 1-84 p. 2238-2241 (PDF)
  1-84
p. 2250 1-84 p. 2250 (PDF)
De gemiddelde onderzoekstermijnen voor de toekenning van de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-8
p. 173-174 1-8 p. 173-174 (PDF)
De geneeskundige verklaringen die de Dienst Vreemdelingenzaken laat invullen door artsen die kandidaat-vluchtelingen behandelen      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-109
p. 2958-2959 1-109 p. 2958-2959 (PDF)
De geplande interpolitiezone van het type B in Haspengouw      
  Vraag om uitleg van de heer Mouton aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-27 COM
p. 196-197 1-27 COM p. 196-197 (PDF)
De geplande wetsovertredingen door de burgemeesters van de faciliteitengemeenten (1-784)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-164
p. 4363-4364 1-164 p. 4363-4364 (PDF)
De geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking (5-8801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8801
De geruchten in verband met de vestiging van een nieuw centrum voor kandidaat-politieke vluchtelingen (1-641)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-133
p. 3569-3570 1-133 p. 3569-3570 (PDF)
De gevolgen van de veralgemeende telefoonstoring bij Belgacom in de streek van Verviers op 7 januari 2004 (Beveiliging van het netwerk) (3-194)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 17-18 3-45 p. 17-18 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Gevolgen voor de burgerlijke vrijheden, internetproviders en generieke geneesmiddelen) (5-408)      
  Mondelinge vraag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-47
p. 17-20 5-47 p. 17-20 (PDF)
De handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen (Informeren van de klant over de risico's) (5-735)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-82
p. 8-10 5-82 p. 8-10 (PDF)
De harmonisering van de statuten van de politiediensten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-37
p. 844-845 1-37 p. 844-845 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt dat het verslag van wetsontwerp 4-1562 integraal zou worden voorgelezen in openbare vergadering      
  4-104
p. 4-6 4-104 p. 4-6 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt om de commissievergadering te schorsen tot na de plenaire vergadering - Stemming over de vraag      
  4-104
p. 5-6 4-104 p. 5-6 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De herstructurering van de Algemene Politiesteundienst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie en de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108 COM
p. 833-835 1-108 COM p. 833-835 (PDF)
De hervorming van de Mededingingsautoriteit (Indiening in het parlement - Invoering van een Wetboek van Economisch Recht) (5-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-77
p. 16-17 5-77 p. 16-17 (PDF)
De hervorming van de mededingingsautoriteit (Budget - Personeel) (5-2706)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 8-10 5-187 COM p. 8-10 (PDF)
De herziening van artikel 10, tweede lid, van de Grondwet (Toegang van vreemdelingen tot betrekkingen in de overheidsbedrijven - De Post - De NMBS) (3-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-99
p. 13-15 3-99 p. 13-15 (PDF)
De hogere premies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensioneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen (5-8802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8802
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Algerijnse vluchtelingen      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Bespreking
1-109 COM
p. 838-841 1-109 COM p. 838-841 (PDF)
De houding van de burgemeester van Wezembeek-Oppem (1-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4217-4218 1-158 p. 4217-4218 (PDF)
De huidige problemen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-8
p. 172-173 1-8 p. 172-173 (PDF)
De huidige werking van de Dienst Vreemdelingenzaken (Vreemdelingen veroordeeld tot gevangenisstraf)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-125
p. 3308-3309 1-125 p. 3308-3309 (PDF)
De hyperlinks naar persartikelen van Google (Invoering van een vergoedingssysteem voor krantenartikels) (5-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Gťrard Deprez aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 13-15 5-78 p. 13-15 (PDF)
De identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-57
p. 1373 1-57 p. 1373 (PDF)
De illegale bouwwerken aan het toekomstige asielcentrum te Wommelgem (2-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-47
p. 7-9 2-47 p. 7-9 (PDF)
De impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap (Bevriezing van de lonen - Herberekening van de indexkorf - Vermindering van de lasten op arbeid) (5-724)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-81
p. 18-20 5-81 p. 18-20 (PDF)
De impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid (Gevolgen van de inflatie die de loonkloof met de buurlanden vergroot) (4-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-115
p. 33-36 4-115 p. 33-36 (PDF)
De indienstneming van operationele agenten bij de Civiele Bescherming (1-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Moens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3733 1-139 p. 3733 (PDF)
De informatie- en adviesplicht van de kredietinstellingen (Consumentenkrediet - Solvabiliteit van de klant) (5-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-137
p. 6-7 5-137 p. 6-7 (PDF)
De informatie-uitwisseling en de computersystemen van de rijkswacht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 574-578 1-73 COM p. 574-578 (PDF)
De initiatieven van de minister inzake drugspreventie      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-54
p. 1242-1243 1-54 p. 1242-1243 (PDF)
De inning van auteursrechten in het kader van radiotransmissie- en kabeldistributiediensten (5-7479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7479
De inning van de pensioenbijdrage van de gewestelijke ontvangers      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108 COM
p. 832-833 1-108 COM p. 832-833 (PDF)
De inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem (2-97)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-24
p. 21-24 2-24 p. 21-24 (PDF)
De inschrijving van het nieuw adres in de bevolkingsregisters in geval van verhuizing naar het buitenland      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-75
p. 2005 1-75 p. 2005 (PDF)
De integratie van de spoor-, zeevaart-, en luchtvaartpolitie in de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Goris
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2652-2653 1-100 p. 2652-2653 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-41
p. 947 1-41 p. 947 (PDF)
De interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet (Taalaanhorigheid van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van de vijf bijkomende leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) (2-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 15-18 2-239 p. 15-18 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het verbod aan rijkswachters om openlijk uiting te geven over hun politieke overtuiging (Evenwicht tussen vrije meningsuiting en neutraliteit - Lid van een vzw)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-129
p. 3421-3424 1-129 p. 3421-3424 (PDF)
De invoering van de verplichte motorkeuring (Bepaalde uitlatingen van een ambtenaar)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-88
p. 2320-2321 1-88 p. 2320-2321 (PDF)
De juiste interpretatie van artikel 63 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, betreffende de constitutieve autonomie (Invoering van provinciale kieskringen voor de verkiezingen van de regionale parlementen - Vlaams Parlement - Federale of gewestelijke bevoegdheid) (3-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-20
p. 13-14 3-20 p. 13-14 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (Inspraak van de gemeentebesturen) (2-358)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 10-12 2-74 p. 10-12 (PDF)
De kerncentrale van Chooz : veiligheidsmaatregelen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-96 COM
p. 749-753 1-96 COM p. 749-753 (PDF)
De klacht die de curatoren van Sabena hebben ingediend bij het openbaar ministerie van het kanton ZŁrich (Klacht tegen de holdingmaatschappij SAirGroup die een belang van 50% had in ex-Sabena op grond van misbruik van vennootschapsgoederen - Aansluiting Belgische Staat)      
  Debat
3-84
p. 5-9 3-84 p. 5-9 (PDF)
De klacht van Swissair wegens het gratis overdragen van trafiekrechten van Sabena aan Delta Air Transport (DAT) (Slots) (3-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-95
p. 60-62 3-95 p. 60-62 (PDF)
De kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria (5-5339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5339
De kosten voor huisvesting van kansarmen (Toestand in Brussel en in grote steden - Beleid inzake leefloon - Bescherming van de huurder) (2-874)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 44-46 2-237 p. 44-46 (PDF)
De kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo (Terugbetalingsverplichtingen in het kader van de leningen van staat tot staat, van de schulden tegenover de Nationale Delcrederedienst en de privť-schuldeisers) (2-634)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-122
p. 18-20 2-122 p. 18-20 (PDF)
De laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienst (Verkiezingen op 20 maart a.s. - Kiezers) (3-572)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 81-82 3-97 p. 81-82 (PDF)
De langere duur van een treinrit via de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Brussel-Zuid en Amsterdam (3-260)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 10 3-49 p. 10 (PDF)
De leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies (Risico op verwarring - Verplichte vermeldingen) (5-4259)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 6-7 5-287 COM p. 6-7 (PDF)
De levering van vier bosbrandweerwagens aan de brandweerkorpsen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-104
p. 2831-2832 1-104 p. 2831-2832 (PDF)
De lijst van subversieve verenigingen (Vlaams Blok)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-8
p. 172 1-8 p. 172 (PDF)
De maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen (3-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 17-18 3-18 p. 17-18 (PDF)
De maatregelen om de toenemende invloed van het moslimfundamentalisme te bestrijden (1-689)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-145
p. 3850-3851 1-145 p. 3850-3851 (PDF)
De maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten (2-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 71-72 2-247 p. 71-72 (PDF)
De manipulatie van onderzoeksresultaten bij OIVO (Consumentenorganisatie - Geloofwaardigheid en representativiteit van het onderzoeks- en informatiecentrum) (5-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-49
p. 11-13 5-49 p. 11-13 (PDF)
De massaal gestationeerde rijkswacht te Komen ter gelegenheid van een Vlaamse manifestatie      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-8
p. 174 1-8 p. 174 (PDF)
De meting van radioactieve neerslag en straling      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-95
p. 2509-2510 1-95 p. 2509-2510 (PDF)
De migrantenrellen (Ordediensten - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3730-3731 1-139 p. 3730-3731 (PDF)
De mini-jobs (en andere flexibele vormen van arbeid zoals uitzend- en stagearbeid) (5-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-107
p. 35-37 5-107 p. 35-37 (PDF)
De misbruiken in het uitvaartwezen (lijkbezorging)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-68
p. 1752 1-68 p. 1752 (PDF)
De moeilijkheden van jonge bestuurders om een betaalbare autoverzekering te vinden (5-4724)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 4-6 5-287 COM p. 4-6 (PDF)
De munitiestortplaats Paardenmarkt (Zandbank voor de kust van Knokke-Heist - Gifgasgranaten uit de Eerste Wereldoorlog - Monitoring) (5-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-123
p. 33-35 5-123 p. 33-35 (PDF)
De munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist (Toxiciteit - Staalnames - Toekomstplannen) (5-2928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 7-9 5-218 COM p. 7-9 (PDF)
De naleving van de schorsing van de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberleyproces ("Bloeddiamanten") (5-4240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 9-11 5-287 COM p. 9-11 (PDF)
De naweeŽn van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten (Aan het licht brengen van wantoestanden door een inspecteur van FinanciŽn - Statuut van de inspecteurs van FinanciŽn) (2-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 73-76 2-65 p. 73-76 (PDF)
De netwerken van het Algerijnse terrorisme in BelgiŽ (1-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-112 COM
p. 864-866 1-112 COM p. 864-866 (PDF)
De niet-ratificering van het Internationaal Verdrag tegen foltering en het door BelgiŽ gevoerde mensenrechtenbeleid (1-637)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-133
p. 3568 1-133 p. 3568 (PDF)
De niet-uitvoering door Frankrijk van het Schengenakkoord      
  Mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-7
p. 148-149 1-7 p. 148-149 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen (o.a. Antwerpen-Centraal) (3-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-26
p. 13-14 3-26 p. 13-14 (PDF)
De nieuwe telecomwet (Soepele opzegprocedure voor abonnementen voor vaste telefonie, gsm, internet of digitale televisie - Probleem van de bundels) (5-2971)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 18-21 5-218 COM p. 18-21 (PDF)
De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren (5-7218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7218
De nood aan een ťťnvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom (2-314)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 52-59 2-89 p. 52-59 (PDF)
De noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ te verhogen door een verlaging van de federale lasten (Verlaagd BTW-tarief op uitrusting en verlaging van de werkgeversbijdragen) (2-210)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 68-71 2-65 p. 68-71 (PDF)
De olielozingen op zee (5-3539)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 6-7 5-240 COM p. 6-7 (PDF)
De ombudsdiensten (5-8805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8805
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De omzendbrief aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen betreffende het organiseren van een Te Deum op 15 november (1-672)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3732 1-139 p. 3732 (PDF)
De omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers (Asielzoekers die niet in de aangewezen gemeentes wonen - Spanning tussen de spreiding van de asielzoekers en de vrijheid van vestiging) (2-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 12-14 2-223 p. 12-14 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (5-7977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7977
De ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Rol van de internetproviders - Nefaste gevolgen voor de generieke geneesmiddelen, zaden, ... in de ontwikkelingslanden - Nefaste gevolgen voor de landbouwsector - Schending van grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De ondertekening van het ACTA-verdrag door de EU en BelgiŽ (Antinamaakakkoord - Impact - Aan banden leggen van websites - Schending grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1871)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van het nieuwe rollend materieel M6 over het noorden en het zuiden van het land (NMBS : vervoer van reizigers) (3-75)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-21
p. 17-18 3-21 p. 17-18 (PDF)
De ongelooflijke verduistering van 12,5 miljoen euro door een topman van De Post (Controlemechanismen) (3-149)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 70-72 3-44 p. 70-72 (PDF)
De ongeoorloofde praktijken bij het invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders (5-2926)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 22-24 5-212 COM p. 22-24 (PDF)
De ongevraagde commerciŽle en publicitaire oproepen (Robinsonlijst - Controle op het naleven van de wetgeving - Sancties) (5-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-99
p. 6-7 5-99 p. 6-7 (PDF)
De ongevraagde telefonische verkoop (5-6140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6140
De onlineverkoop van NMBS-reisbiljetten (Browser) (3-269)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-51
p. 19 3-51 p. 19 (PDF)
De ontmanteling van een nieuw pedofilienetwerk      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 534 1-24 p. 534 (PDF)
De onveiligheid op risicotreinen (Agressie van bepaalde passagiers) (3-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 39-40 3-113 p. 39-40 (PDF)
De onwaardige omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (2-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 21-22 2-81 p. 21-22 (PDF)
De onwettige reclame voor bankkredieten (Consumentenkrediet) (5-2391)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 7-8 5-187 COM p. 7-8 (PDF)
De opdracht die door de Regering is gegeven met het oog op de voorbereiding van de beslissing over de uitbreiding van de nachtelijke activiteit in Brussel-Nationaal (Activiteiten van de internationale koerierdienst DHL - Vermoeden van partijdigheid en gevaar voor belangenvermenging) (3-382)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-68
p. 12-13 3-68 p. 12-13 (PDF)
De opdracht van de gemeentesecretaris (1-494)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5282-5283 1-179 p. 5282-5283 (PDF)
De oprichting van ťťn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De opvang van kandidaat-vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen (o.a. aan de kust, bijvoorbeeld in Home Fabiola te Bredene) (2-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-25
p. 9-10 2-25 p. 9-10 (PDF)
De overgangsfase van de mededingingsautoriteit (5-8809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8809
De overheveling van de spoorwegpolitie naar de rijkswacht en de reorganisatie van de spoorwegpolitie in het spoorwegdistrict noord-west (1-704)      
  Mondelinge vraag van de heer Pinoie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-151
p. 3979-3980 1-151 p. 3979-3980 (PDF)
De overlijdensverzekeringen (Criteria die de verzekeringsmaatschappijen hanteren : body mass index, woonplaats, ...) (5-2849)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 10-11 5-200 COM p. 10-11 (PDF)
De overplaatsing van een rijkswachter die in het kader van de zaak-Dutroux, sommige parlementsleden en het Comitť P op de hoogte bracht van de mogelijke vernietiging van stukken bij het CBO      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2318-2319 1-88 p. 2318-2319 (PDF)
De overval op het geldtransport in de buurt van Borgworm (1-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-157
p. 4171-4172 1-157 p. 4171-4172 (PDF)
De overval op het geldtransport te Borgworm (1-436)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
De parkeerboetes opgelegd aan "VIP's" in Blankenberge      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-21
p. 468 1-21 p. 468 (PDF)
De parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters (Vernieuwing van heel de stationsomgeving - Tijdelijke oplossing voor de treinabonnees - Plaatsing van parkeermeters in de nabijheid van het station) (3-621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-98
p. 84-85 3-98 p. 84-85 (PDF)
De pepdrankjes (Smart drugs)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-68
p. 1752-1753 1-68 p. 1752-1753 (PDF)
De peperspray      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 648-650 1-83 COM p. 648-650 (PDF)
De plaats van de vrouw in de politiediensten in het licht van de hervorming (1-751)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4218-4219 1-158 p. 4218-4219 (PDF)
De plechtigheden op 11 november (Wapenstilstand - Uitbreiding van de nagedachtenis tot de strijders gevallen ter verdediging van de democratische waarden) (3-79)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 6-7 3-22 p. 6-7 (PDF)
De precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers (2-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-134
p. 8-9 2-134 p. 8-9 (PDF)
De prefinanciering van de Liefkenshoekspoortunnel (Spoortoegang tot de Antwerpse haven - Duidelijkheid over de afspraken tussen het Vlaamse gewest en de NMBS) (3-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-43
p. 18-20 3-43 p. 18-20 (PDF)
De premies voor de schuldsaldoverzekeringen (van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico - Uitvoering van de wet-Partyka - Opvolgingsbureau en Compensatiekas - Hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen) (5-4094)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 10-12 5-253 COM p. 10-12 (PDF)
De prijs voor drinkwaterdistributie (Verzet van de minister tegen de prijsverhoging die de Sociťtť wallonne des eaux [SWDE] en de Compagnie intercommunale liťgeoise des eaux [CILE] willen doorvoeren) (5-1329)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-141
p. 20-21 5-141 p. 20-21 (PDF)
De prijsverhoging van aardgas en elektriciteit en de verbrekingsvergoedingen (Bevriezen van de indexering) (5-493)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-56
p. 13-15 5-56 p. 13-15 (PDF)
De privacy in de mededinging (Verzamelen en bezitten van persoonlijke data door bedrijven - Controle) (5-1255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 10-12 5-136 p. 10-12 (PDF)
De problematiek van geldtransporten (1-760)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-161
p. 4297-4298 1-161 p. 4297-4298 (PDF)
De problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten (Dotatie aan gemeenten van het Brussels Gewest die een Nederlandstalige schepen in hun schepencollege opnemen - Wijze waarop de taalaanhorigheid van een gemeentelijk mandataris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend wordt) (2-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 18-20 2-164 p. 18-20 (PDF)
De problemen in verband met het transport van plutonium in BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 488-492 1-60 COM p. 488-492 (PDF)
De problemen met de recent gekochte helicopter voor de rijkswacht, de MD Explorer van Mc Donnell Douglas      
  Mondelinge vraag van de heer Goris
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-119
p. 3190-3191 1-119 p. 3190-3191 (PDF)
De problemen op de spoorweglijn Antwerpen-Essen (Tariefproblemen, overstapproblemen en capaciteitsproblemen - Key Card) (3-206)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 78-81 3-51 p. 78-81 (PDF)
De publiciteit van de arresten van de Raad van State (1-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-161
p. 4296 1-161 p. 4296 (PDF)
De raadpleging door de NMBS van de gemeenten inzake de activiteiten van de kleine stations die met sluiting worden bedreigd (3-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-92
p. 25-26 3-92 p. 25-26 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (5-9553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9553
De recente verklaringen van de gouverneur van Vlaams-Brabant over de faciliteiten voor de Brusselse randgemeenten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-4
p. 52-54 1-4 p. 52-54 (PDF)
De recente verklaringen van de gouverneur van Vlaams-Brabant over de franstaligen en de institutionele toekomst van het land      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-4
p. 52-54 1-4 p. 52-54 (PDF)
De rechten van het kind (Baskenproblematiek - ETA-militanten - Mevr. Garcia-Moreno - VN-verdrag betreffende de rechten van het kind - Rijkswacht)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-23
p. 497-498 1-23 p. 497-498 (PDF)
De rechtzetting van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten (3-771)      
  Mondelinge vraag van de heer Delacroix aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-123
p. 18 3-123 p. 18 (PDF)
De regelgeving met betrekking tot opiniepeilingen (over kiesintenties) (5-1868)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 21-23 5-133 COM p. 21-23 (PDF)
De regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten (Europese harmonisering) (5-4809)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 7-9 5-287 COM p. 7-9 (PDF)
De reglementering voor de kleinschalige visserij (Afwezigheid - Gevolgen voor onder andere de visquota) (5-4087)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 13-15 5-253 COM p. 13-15 (PDF)
De reis van ZKH Prins Filip naar China (Economische belangen versus schending van de mensenrechten)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, mininster van Buitenlandse Zaken
1-33
p. 782-783 1-33 p. 782-783 (PDF)
De rellen die op 8 en 9 november in het Brusselse en in andere steden van het land hebben plaatsgehad (1-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Intrekking
1-150
p. 3963 1-150 p. 3963 (PDF)
De richtlijnen aan de gemeenten bij het vervangen van de nationale valuta's door de euro (1-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-167
p. 4449-4450 1-167 p. 4449-4450 (PDF)
De rit per politie-combi van mevrouw Demeester, Vlaams minister van Begroting en FinanciŽn, Gezondheidszorg en Preventiebeleid doorheen Antwerpen (Preventiebeleid)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-46
p. 1075 1-46 p. 1075 (PDF)
De ronselpraktijken van kredietverleners (5-3248)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 32-33 5-218 COM p. 32-33 (PDF)
De samenlevingscontracten (1-392)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Bespreking
1-150
p. 3966-3968 1-150 p. 3966-3968 (PDF)
De samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na de verkiezingen van 13 juni 2004 (Brussel - Vernietiging door het Arbitragehof van de procedure voor aanwijzing van vijf bijkomende leden) (3-359)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-64
p. 9-10 3-64 p. 9-10 (PDF)
De samenwerking tussen de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 43-45 1-7 COM p. 43-45 (PDF)
De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed (5-5867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5867
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-179
p. 5280-5282 1-179 p. 5280-5282 (PDF)
De schending van het territorialiteitsprincipe (Publicatie in Vlaanderen, met de steun van de COCOF, van een tijdschrift door de Vereniging voor de bevordering van de francofonie in Vlaanderen) (3-320)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-60
p. 8-9 3-60 p. 8-9 (PDF)
De schietpartij in Laken (4-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De schuldafbouw (Inspanningen van de gewesten - Vlaanderen versus WalloniŽ) (3-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 29-30 3-104 p. 29-30 (PDF)
De situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in BelgiŽ bevinden en de maatregelen die in BelgiŽ en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamitisch terrorisme te bestrijden (1-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
De slechte rangschikking van BelgiŽ in de Index van economische vrijheid (5-6170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6170
De sluiting van postkantoren (Genk 2) (3-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 15-16 3-45 p. 15-16 (PDF)
De snelle interventies op de autosnelwegen en inzonderheid op het vak Kruibeke-Sint-Niklaas van de E17 teneinde het fileprobleem te verminderen      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33
p. 781-782 1-33 p. 781-782 (PDF)
De sociaal-economische impact van de sluiting van sommige stations (La LouviŤre) (3-625)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-102
p. 9-11 3-102 p. 9-11 (PDF)
De sociale en de milieu-audits van leveranciers (5-9477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9477
De speciale parkeerkaarten (Toekenningscriteria) (2-655)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 24-25 2-128 p. 24-25 (PDF)
De splitsing van de gezondheidszorg (Institutioneel Forum) (3-462)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-85
p. 15-16 3-85 p. 15-16 (PDF)
De spoorlijn Adinkerke - Duinkerke (Wederingebruikname) (5-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-140
p. 12-13 5-140 p. 12-13 (PDF)
De stadswachten      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-27 COM
p. 194-196 1-27 COM p. 194-196 (PDF)
De stijging van de premies van de woningverzekering (ondanks de afwezigheid van extreme klimatologische gebeurtenissen) (5-3307)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 4-5 5-240 COM p. 4-5 (PDF)
De stijging van het aantal Belgen die op de zwarte lijst van de verzekeraars staan (Wettigheid van de gegevensbank van Datassur met "speciale risico's") (5-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Gťrard Deprez aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-107
p. 33-35 5-107 p. 33-35 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De streefdatum voor de goedkeuring van de veiligheidscharters door de gemeenteraden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-99 COM
p. 773-776 1-99 COM p. 773-776 (PDF)
De strijdigheid van de identiteitskaart met de taalwetten in bestuurszaken      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2319 1-88 p. 2319 (PDF)
De structurele problemen inzake de personeelsinzet bij De Post (Tijdelijk inzetten van personeel in een andere zone) (3-651)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-106
p. 26-28 3-106 p. 26-28 (PDF)
De studentendemonstratie op dinsdag 28 november 1995 te Luik      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-13
p. 282-283 1-13 p. 282-283 (PDF)
De subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart (3-205)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 75-77 3-51 p. 75-77 (PDF)
De subsidiŽring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones
   Antwoord gegeven door de heer Dehaene, eerste minister
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur) (3-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 83-84 3-97 p. 83-84 (PDF)
De taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement (2-902)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 13-17 2-243 p. 13-17 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van BIAC (3-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van De Post (3-630)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De tarieven van SMS-spelletjes en van ongewenste SMS-berichten (5-2126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-145 COM
p. 26-28 5-145 COM p. 26-28 (PDF)
De technische incidenten in de kerncentrale B1 van Chooz      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-95
p. 2508-2509 1-95 p. 2508-2509 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds na de schade die de storm van 8 juni 1996 in Haspengouw heeft aangericht      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-51
p. 1187 1-51 p. 1187 (PDF)
De telecomkosten (Daling van de tarieven voor telefoon, televisie en internet - Mobiel internet - 4G-netwerk - Digitale kloof) (5-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-92
p. 10-12 5-92 p. 10-12 (PDF)
De telefoonkosten van de leden van de koninklijke familie (Civiele lijst - Belgacom) (3-770)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 99-101 3-110 p. 99-101 (PDF)
De term nationale politie (1-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-133
p. 3567-3568 1-133 p. 3567-3568 (PDF)
De termijnen die aan de gemeenten zijn toegekend om te voldoen aan de voorwaarden waaronder ze een veiligheidscontract kunnen sluiten of financiŽle hulp genieten voor de aanwerving van bijkomend personeel in het kader van hun politiedienst (Interpolitiezones)      
  Vraag om uitleg van de heer Mouton aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-96 COM
p. 748-749 1-96 COM p. 748-749 (PDF)
De terugbetaling door Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter (Zie ook vraag om uitleg 5-1763) (5-1951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 12-13 5-133 COM p. 12-13 (PDF)
De terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten (Informatisering van de gegevens) (2-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 29-32 2-190 p. 29-32 (PDF)
De terugzending van niet-legale verblijvers naar ZaÔre      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2916 1-108 p. 2916 (PDF)
De thuiskopievergoeding (Heffing op blanco cd's en dvd's van professionele gebruikers) (5-3355)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 24-26 5-218 COM p. 24-26 (PDF)
De tijdsduur van het HSL-traject Amsterdam-Brussel (3-300)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-56
p. 10-12 3-56 p. 10-12 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap (Zie ook schriftelijke vraag 5-11228) (5-2964)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 11-14 5-218 COM p. 11-14 (PDF)
De toegenomen agressie op de treinen (en in stations - Veiligheidsbeambten - Metro - MIVB, De Lijn, TEC) (3-371)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-82
p. 60-62 3-82 p. 60-62 (PDF)
De toepassing van artikel 8b van het Verdrag van Maastricht (Stemrecht van de EU-onderdanen bij de gemeenteraadsverkiezingen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-34 COM
p. 240-242 1-34 COM p. 240-242 (PDF)
De toepassing van de richtlijn betreffende de veiligheid in voetbalstadia tijdens zogenoemde "risicomatchen" (1-754)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4215-4217 1-158 p. 4215-4217 (PDF)
De toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen (Terugbetaling van gezondheidszorg) (2-209)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 71-73 2-65 p. 71-73 (PDF)
De toepassing van de tsunami-wet door de Belgische postkantoren (Inzameling van oude Belgische franken t.v.v. Tsunami 12-12 en 11.11.11 - Vreselijke natuurramp : aardbeving en vloedgolf) (3-747)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 99 3-110 p. 99 (PDF)
De toepassing van de vreemdelingenwet op de VZW's die verblijven van buitenlandse kinderen in BelgiŽ organiseren (Kinderen van Tsjernobyl)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-102
p. 2764-2765 1-102 p. 2764-2765 (PDF)
De toepassing van de wetgeving die strekt tot een evenwichtige verdeling van de kandidaat-politieke vluchtelingen over de gemeenten      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-6
p. 102-103 1-6 p. 102-103 (PDF)
De toepassing van het Akkoord van Schengen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-44
p. 1043-1046 1-44 p. 1043-1046 (PDF)
De toepassing van het samenwerkingsakkoord over het armoedebeleid en over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het Belgisch en Europees beleid (2-462)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
De top van de "Francophonie" (HanoÔ - MinisteriŽle conferentie) (1-665)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-137
p. 3669-3670 1-137 p. 3669-3670 (PDF)
De trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge (Snelheidsovertredingen - Homologatie - Inwerkingtreding) (5-1945)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 24-26 5-133 COM p. 24-26 (PDF)
De tussenhandel in militair materieel (5-6293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6293
De uitgeprocedeerden of mensen zonder identiteit die door een privť-firma naar het land van herkomst worden gebracht (1-384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Bespreking
1-150
p. 3965-3966 1-150 p. 3965-3966 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlegging van de Vluchtelingenconventie      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-23
p. 496-497 1-23 p. 496-497 (PDF)
De uitvoering van de Europese wapenrichtlijn (Markering van de munitie - Controle van de markering door de wapenproefbank - Wijziging wetten 8 juni 2006 en 24 mei 1888) (5-2543)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 10-12 5-187 COM p. 10-12 (PDF)
De uitvoering van de Europese wapenrichtlijn (Proefbank van vuurwapens - Markering van munitie - Zie ook vraag om uitleg 5-1728) (5-1779)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 14-15 5-113 COM p. 14-15 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen van de telecomwet (Mobiele telefonie - Nog uit te voeren bepalingen : gestandaardiseerde infofiches, vastleggen van financiŽle bovengrenzen, ...) (5-1075)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-109
p. 9-10 5-109 p. 9-10 (PDF)
De uitvoering van de wrakkenwet (5-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Retrait
5-82
p. 8 5-82 p. 8 (PDF)
De uitvoering van de wrakkenwet (Uitvoeringsbesluit - Samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest) (5-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-83
p. 8-9 5-83 p. 8-9 (PDF)
De uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Rol van sportduikers - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten) (5-2879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 12-13 5-200 COM p. 12-13 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten bij de wet op de kansspelen (Bescherming van de jongeren - Operationeel maken van de kansspelencommissie) (2-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 12-13 2-74 p. 12-13 (PDF)
De uitwijzing van vluchtelingen uit Iran      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-6
p. 103-104 1-6 p. 103-104 (PDF)
De vasthouding van mevrouw Omar-Joele in de transitzone in Zaventem (Sabena - Verlies van identiteitspapieren)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-7
p. 149-150 1-7 p. 149-150 (PDF)
De veiligheid van de apothekers      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-98
p. 2596 1-98 p. 2596 (PDF)
De veiligheid van de kerncentrales en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-115
p. 3079-3081 1-115 p. 3079-3081 (PDF)
De veiligheidsaspecten van het luchtverkeer en de controle van de geluidshinder in het kader van het spreidingsplan dat onlangs door de minister opnieuw werd ingevoerd (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 19-21 3-45 p. 19-21 (PDF)
De veiligheidsreglementering voor pretparken (Attracties die niet toegankelijk zijn voor personen met een handicap) (5-661)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-74
p. 11-13 5-74 p. 11-13 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band (5-8808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8808
De veiling van de 800 MHz-band (Verdeelsleutel voor de opbrengsten tussen de federale staat en de gemeenschappen) (5-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 27-28 5-89 p. 27-28 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band en de monitoring (van het gebruik van die frequentie om tot een correcte verdeelsleutel te komen tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (5-1110)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-114
p. 13 5-114 p. 13 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band en de rol van de gemeenschappen (5-9474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9474
De veiling van de 800 Mhz-band voor 4G (5-4113)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 15-16 5-253 COM p. 15-16 (PDF)
De verbreking van telecomcontracten (5-6429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 5-6429
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV (Taalpariteit) (2-737)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 46-47 2-157 p. 46-47 (PDF)
De verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan (5-8807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8807
De verklaringen van de regering tijdens het SABENA-debat op 8 november 2001 over de waardeloosheid van de 'slots' en de vaststellingen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 juni 2003 (Faillissement van Sabena - DAT nv - British Airways - SwissAir) (3-73)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
3-21
p. 11-14 3-21 p. 11-14 (PDF)
De verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001 (o.a. de Financietoren en de Rťsidence Palace in Brussel en een terrein te Gent - Asbestverwijdering in de Financietoren) (2-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 31-33 2-164 p. 31-33 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De verlenging van de garantie (bovenop de wettelijke garantie op elektronische en elektrische huishoudapparaten) (5-1981)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 26-28 5-133 COM p. 26-28 (PDF)
De vermindering van de staatsschuld (Waar heeft de Staat het meest baat bij : schuldafbouw of belastingverlaging ?) (2-371)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 59-61 2-98 p. 59-61 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De vertraging die werd opgelopen bij de aanleg van het driehoekig plein aan het nieuwe HST-station in Luik (3-363)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-66
p. 12-13 3-66 p. 12-13 (PDF)
De vervanging van verhinderde burgemeesters      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-115
p. 3068 1-115 p. 3068 (PDF)
De verzekeringen voor vrijwilligers (FinanciŽle steun van de Nationale Loterij - Contactpunt voor de verenigingen die met vrijwilligers werken) (5-3647)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 4-5 5-253 COM p. 4-5 (PDF)
De vluchtelingen uit BosniŽ met het statuut van ontheemde in BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-41
p. 931 1-41 p. 931 (PDF)
De volgende fase in de staatshervorming (Verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet) (2-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-260
p. 12-17 2-260 p. 12-17 (PDF)
De voorbereiding in BelgiŽ van de Bosnische verkiezingen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-59
p. 1430-1431 1-59 p. 1430-1431 (PDF)
De voorlichtingscampagne naar aanleiding van de Intergouvernementele Conferentie - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-24
p. 534-535 1-24 p. 534-535 (PDF)
De voorwaarden voor de beursgang van Belgacom die werden opgelegd door de regering (Overheidsaandeel - Corporate governance - Pensioenfonds) (3-241)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-46
p. 13-15 3-46 p. 13-15 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit) (2-766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-201
p. 54-55 2-201 p. 54-55 (PDF)
De vrouwen bij de Belgische politiediensten      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 341-345 1-45 COM p. 341-345 (PDF)
De vzw Monument voor Koning Boudewijn (Vzw's met maatschappelijke zetel in het provinciehuis te Antwerpen) (1-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-145
p. 3851 1-145 p. 3851 (PDF)
De wangedragingen van de Brusselse politie (Bestuurlijke aanhouding van betogende Vlaams Blok-sympathisanten - Fouillering - Inbreuken op de wet van het politieambt) (1-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-176
p. 5175-5176 1-176 p. 5175-5176 (PDF)
De weigering van verzekeringsmaatschappijen om brand- en waterschadeverzekeringen af te sluiten (Burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering "gebouw") (5-2437)      
  Vraag om uitleg van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 4-7 5-187 COM p. 4-7 (PDF)
De werking van de APSD en meer in het bijzonder de NDVVID (Nationale Dienst voor Valse en Vervalste Identiteitsbewijzen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-86
p. 2289 1-86 p. 2289 (PDF)
De werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) (Exportondersteuning en buitenlandse handel - Budget - Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden, BIO-KMO's - Chinees-Belgisch investeringsfonds) (3-685)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 60-64 3-104 p. 60-64 (PDF)
De werking van de Dienst Vreemdelingenzaken      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-16 COM
p. 120-125 1-16 COM p. 120-125 (PDF)
De werking van de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-76
p. 2028-2029 1-76 p. 2028-2029 (PDF)
De werking van het "Forum" (Communautaire problemen - Staatshervorming - Transfers van Noord naar Zuid) (3-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 13-15 3-19 p. 13-15 (PDF)
De werking van het APSD en meer in het bijzonder de Nationale Dienst van valse en vervalste identiteitsbewijzen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
De werking van het Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en Ontwikkeling (Aanmoediging vrijwillige terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers) (2-583)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 5-7 2-156 p. 5-7 (PDF)
De wet betreffende het kunstenaarsstatuut (Recht op werkloosheidsuitkeringen - Interpretatie van de regelgeving) (5-1086)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-111
p. 27-29 5-111 p. 27-29 (PDF)
De wettelijke basis van de vraag van de CREG in verband met tariefwijzigingen (Goedkeuring van de verhoging van de distributienettarieven van Eandis) (5-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-20
p. 29-31 5-20 p. 29-31 (PDF)
De wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld (Overlijden van een Kosovaar in het centrum 127bis - Werking van de centra : ontwerpen KB's - Bescherming niet-begeleide minderjarigen) (2-937)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 6-9 2-196 p. 6-9 (PDF)
De winstmarges van de krantenwinkels op de krantenverkoop (5-3010)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 21-22 5-218 COM p. 21-22 (PDF)
De wrakkenwet (Wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken - Unesco-verdrag voor de bescherming van het maritiem erfgoed - Samenwerkingsakkoord tussen de federale en Vlaamse overheden - Project IWT SeArch) (5-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-140
p. 10-12 5-140 p. 10-12 (PDF)
De zaak Demol (1-710)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-151
p. 3980-3982 1-151 p. 3980-3982 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Deelneming van rijkswacht aan internationale stages in het kader van de AGG (antiterroristische gemengde groep)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 353 1-8 p. 353 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 431 1-9 p. 431 (PDF)
Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid (Bevoegdheid binnen de OESO : milieubescherming en exportkrediet - Intrekking van de steun bij niet-naleving van de voorwaarden) (3-358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 264 3-4 p. 264 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 577-579 3-9 p. 577-579 (PDF)
Delcrederedienst - Verzekering van wapenexport (Algemene beleidslijnen te volgen door de Decrederedienst) (3-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 575-576 3-9 p. 575-576 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3390-3391 1-66 p. 3390-3391 (PDF)
Diefstallen - Auto-inbraken - Parking van de stations (3-1525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1878-1879 3-28 p. 1878-1879 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2995 2-55 p. 2995 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 573-574 3-9 p. 573-574 (PDF)
Diep in de schulden zittende personen - Budgettaire begeleiding - OCMW (Hulp i.g.v. moeilijkheden bij het betalen van gas- en elektriciteitslevering - Keuze tussen een OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling) (2-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2309-2311 2-45 p. 2309-2311 (PDF)
Digitale televisie - Teledistributie - Digitale kanalen - Toegang zonder decoder - Alternatief - Gemeenschappelijke interfacekaart (5-10215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10215
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1622 1-33 p. 1622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1807-1808 1-37 p. 1807-1808 (PDF)
Domeinnamen - DNS.be - regulering - Aanwenden opbrengst (5-6920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6920
Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen (1-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3389-3390 1-66 p. 3389-3390 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4070-4072 1-78 p. 4070-4072 (PDF)
Draadloos internet op de trein (3-681)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 86-87 3-110 p. 86-87 (PDF)
Druggebruik op muziekfestivals      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2814 1-56 p. 2814 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3906-3907 1-75 p. 3906-3907 (PDF)
Drugscontroles - Bestand van personen die negatief werden bevonden (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 493 1-11 p. 493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 802-803 1-16 p. 802-803 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 860 2-19 p. 860 (PDF)
EU-project "Transfrontier Shipment of Waste in Europe" - Controles van afvaltransporten door de rijkswacht (1-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3166 1-62 p. 3166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3404-3405 1-66 p. 3404-3405 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Johan Vande Lanotte, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Johan Vande Lanotte, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een "relay service" voor dove personen (Universele dienstverlening voor de communicatie met andere mensen via tolken/vertalers gebarentaal) (5-3229)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 16-18 5-218 COM p. 16-18 (PDF)
Een betoging van het FIS in Brussel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-101
p. 2723 1-101 p. 2723 (PDF)
Een energie-eiland voor de kust (Overleg met de burgemeesters van de kustgemeenten en het Vlaams Gewest) (5-2967)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 5-7 5-218 COM p. 5-7 (PDF)
Een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de distributeurs van groene energie (Groene stroom) (5-1690)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 5-6 5-113 COM p. 5-6 (PDF)
Elektronisch stemmen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 179 1-5 p. 179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 379-380 1-8 p. 379-380 (PDF)
Elektronisch stemmen - Stand van zaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2560 1-51 p. 2560 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2696-2698 1-53 p. 2696-2698 (PDF)
Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (1-661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3213 1-63 p. 3213 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3959-3960 1-76 p. 3959-3960 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Gedetacheerd personeel (Personeel van De Post, Belgacom en NMBS) (3-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1373 3-23 p. 1373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2715 3-36 p. 2715 (PDF)
Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies (5-7667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7667
Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ (5-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5594
Erkende beveiligingsondernemingen - Verschillende lijsten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen (1-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2992 1-59 p. 2992 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3861-3862 1-74 p. 3861-3862 (PDF)
Erkenning van politieke vluchtelingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 728 1-15 p. 728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1513-1514 1-31 p. 1513-1514 (PDF)
Europees systeem voor snelle waarschuwing voor consumptieproducten die geen levensmiddelen zijn (RAPEX) - Verslag 2012 - BelgiŽ - Aantal waarschuwingen - Laag aantal - Uitleg - Controles - Aantal personeelsleden (5-6262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6262
Europees voetbalkampioenschap "Euro 2000" - Veiligheidscommissie      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2388-2389 1-48 p. 2388-2389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2693-2694 1-53 p. 2693-2694 (PDF)
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie (5-8329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8329
Europese Ministerraad te Den Haag i.v.m. de toepassing van het Verdrag van Schengen - Afwezigheid van de minister      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1233 1-25 p. 1233 (PDF)
Europese Unie - "Burden sharing" (Militaire bijdrage - Onthaal van vluchtelingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 727 1-15 p. 727 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 858-859 1-17 p. 858-859 (PDF)
Europese Unie - Conventie van GenŤve - Begrip "vluchteling" - Gemeenschappelijke interpretatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 305-306 1-7 p. 305-306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 636-637 1-13 p. 636-637 (PDF)
Europese Unie - Eigen veiligheidsdienst voor de gebouwen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 727 1-15 p. 727 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 954-955 1-19 p. 954-955 (PDF)
Europese Unie - Organisaties CIREFI, ECOS, TSFN, EU Working Group on Terrorism - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 727 1-15 p. 727 (PDF)
Europol Drugs Unit (EDU) - Werking (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 73 1-3 p. 73 (PDF)
Europol Drugs Unit (EDU) en Europol - Toegang tot en uitwisseling van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 72-73 1-3 p. 72-73 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Externe servers - Cloud computing - Amerikaanse opsporingsdiensten - Patriot Act - Privacywetten - Beleid (5-7188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7188
FOD Budget en Begrotingscontrole - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1607 3-26 p. 1607 (PDF)
FOD en POD - Deontologische code - Opstelling - Opvolging van het initiatief (Naleving statutaire regels - Topmanagers) (3-3486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4710-4711 3-54 p. 4710-4711 (PDF)
Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie (5-5878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5878
Faillissementen - Overzicht 2009-2011 (5-6880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6880
Faillissementen - Overzicht 2012 (5-8054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8054
Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem (5-11185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11185
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Internationale handel (Maatregelen - Instructies aan de Nationale Delcrederedienst) (3-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 574-575 3-9 p. 574-575 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-31)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 26-27 2-1 p. 26-27 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene directie Statistiek en Economische Informatie - EnquÍte - Deelname - Wettelijke verplichting (5-6583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6583
Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1717 3-27 p. 1717 (PDF)
Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1663-1664 3-27 p. 1663-1664 (PDF)
Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Ziekteverzuim (3-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1662-1663 3-27 p. 1662-1663 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie - Overlopende rekeningen - Stortingen aan het Europees octrooibureau (5-5525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5525
Federale Overheidsdienst Economie - Rekenhof - Niet-gepaste bestelbons (5-5524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5524
Federale Overheidsdienst Economie - Saldi - Fouten - Rekenhof (5-5515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5515
Federale Overheidsdienst Economie - Ziektedagen (5-8640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8640
Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik (5-10372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10372
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4239 3-50 p. 4239 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10813
Federale ambtenaren - Kilometervergoeding - Berekeningswijze (3-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2067-2068 3-30 p. 2067-2068 (PDF)
Federale auteurswetgeving - Leesbeperking - Definitie - Uitbreiding (5-10157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10157
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5275
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen (FOSO) - Oprichting - Werking (5-9987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9987
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 585 2-13 p. 585 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3738 2-67 p. 3738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3835-3836 2-69 p. 3835-3836 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3259 3-42 p. 3259 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8903
Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4610 3-53 p. 4610 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7372
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7045
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2419 3-34 p. 2419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2568-2569 3-35 p. 2568-2569 (PDF)
Feest van de Franse Gemeenschap - Racistische taal in de programmabrochure (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 116 1-4 p. 116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 315-316 1-7 p. 315-316 (PDF)
Fonds Leefmilieu - Inkomsten - Aanwending van de middelen (Geldboeten in geval van lozing van schadelijke stoffen in zee) (3-2611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3260-3261 3-42 p. 3260-3261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3422-3423 3-43 p. 3422-3423 (PDF)
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Schuldbemiddelaars - Werking - Cijfers (5-5148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5148
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het Continentaal Plat van BelgiŽ - Bijdragen - Concessieaanvragen - Controles van industriŽle activiteiten - Geldboetes - Uitkeringen (5-7682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7682
Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen - Benoeming van assessoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 558-559 1-12 p. 558-559 (PDF)
Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland - Klachten (5-11091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11091
Frequenties - Monitoring (Veiling van de 800 MHz-band) (5-9153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9153
Fusie van de rijkswachtdistrikten Veurne en Ieper      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 248-249 1-6 p. 248-249 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 697-698 1-14 p. 697-698 (PDF)
Gas - Elektriciteit - Telefonie - Contractduur - Beperking (5-6041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6041
Gebruik van peperspray (1-978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3737-3738 1-72 p. 3737-3738 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3865-3866 1-74 p. 3865-3866 (PDF)
Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties (5-5292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5292
Geldtransferts tussen de regio's (3-1428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1663 3-27 p. 1663 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 350-351 2-9 p. 350-351 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1355 2-28 p. 1355 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2467-2468 2-47 p. 2467-2468 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 533 1-12 p. 533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 639-640 1-13 p. 639-640 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2495-2496 1-50 p. 2495-2496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2694-2696 1-53 p. 2694-2696 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4712 3-54 p. 4712 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1353-1354 2-28 p. 1353-1354 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2532 3-35 p. 2532 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3304 3-42 p. 3304 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3304-3305 3-42 p. 3304-3305 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2533 3-35 p. 2533 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3528-3529 2-63 p. 3528-3529 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3527-3528 2-63 p. 3527-3528 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2105 2-42 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2192-2193 2-43 p. 2192-2193 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1878-1879 2-38 p. 1878-1879 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1879 2-38 p. 1879 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vaststellingen - Voorstellen tot maatregelen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3212 1-63 p. 3212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3571-3572 1-69 p. 3571-3572 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten - Leden (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3212 1-63 p. 3212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3572-3573 1-69 p. 3572-3573 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Werkgroepen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3569-3571 1-69 p. 3569-3571 (PDF)
Gemeente - Begroting - Termijn      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 248 1-6 p. 248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 380-381 1-8 p. 380-381 (PDF)
Gemeentecomptabiliteit - Openbare kredietinstellingen - Bankkeuze door de gemeenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Urbain aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1457-1458 1-30 p. 1457-1458 (PDF)
Gemeentelijk referendum      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 687 1-14 p. 687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 805 1-16 p. 805 (PDF)
Gemeenten - OfficiŽle vlaggen - Tibetaanse vlag      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 860-861 1-17 p. 860-861 (PDF)
Gemeenteraad - Vergadering met gesloten deuren      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 980-981 1-20 p. 980-981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1107-1108 1-22 p. 1107-1108 (PDF)
Gemeenteraadsleden - Inzagerecht dossiers in behandeling (1-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3459-3460 1-67 p. 3459-3460 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Betwisting (woonplaatsvereiste) - Beroepsprocedures      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2774-2775 1-55 p. 2774-2775 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2894-2895 1-57 p. 2894-2895 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Bezwaarprocedure - Installatie nieuwe leden gemeenteraad en OCMW-raad (1-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3276 1-64 p. 3276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3519-3521 1-68 p. 3519-3521 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4610 3-53 p. 4610 (PDF)
Georganiseerde misdaad - Internationale samenwerking (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2389 1-48 p. 2389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2531 1-50 p. 2531 (PDF)
Geschillencommissie Reizen vzw - Werking - Steun van de Federale Overheidsdienst Economie - Financiering (5-10510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10510
Gewelddadige dood van een Ghanese illegaal - Betrokkenheid van politiemannen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 726 1-15 p. 726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 806-807 1-16 p. 806-807 (PDF)
  Bul. 1-26
p. 1275-1276 1-26 p. 1275-1276 (PDF)
Gezinsdimensie van het beleid van de minister (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1562-1563 1-32 p. 1562-1563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2687-2688 1-53 p. 2687-2688 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 461-462 2-11 p. 461-462 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 460-461 2-11 p. 460-461 (PDF)
Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit (3-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 913-914 3-14 p. 913-914 (PDF)
Grenscontroles - Luchthaven Zaventem - Inzameling van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 75 1-3 p. 75 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 268 1-6 p. 268 (PDF)
Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak (5-9561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9561
Groep van Dublin - BelgiŽ (drugsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 461 1-10 p. 461 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 555 1-12 p. 555 (PDF)
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7550
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2418 3-34 p. 2418 (PDF)
Handelsverdragen - Europese Commissie - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - Canada-EU Trade Agreement (CETA) (5-6750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6750
Hengelhoef - Toekomst van het asielcentrum in Houthalen-Helchteren (Voormalig vakantiecentrum gelegen in een recreatiepark - Gerechtelijke procedure - Stedenbouwkundige vergunning) (2-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2308-2309 2-45 p. 2308-2309 (PDF)
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-106/1
p. 1-2 5-106/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-107/1
p. 1-2 5-107/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Regeling van belangenconflicten) (5-108)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-108/1
p. 1-2 5-108/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan) (5-96)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-96/1
p. 1-15 5-96/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-52
p. 82 5-52 p. 82 (PDF)
Herziening van artikel 45 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid tot verdaging door de Koning) (5-97)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-97/1
p. 1-2 5-97/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-98/1
p. 1-2 5-98/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-99/1
p. 1-2 5-99/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-100)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-100/1
p. 1-2 5-100/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-101/1
p. 1-2 5-101/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-102/1
p. 1-4 5-102/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-103/1
p. 1-3 5-103/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-104/1
p. 1-2 5-104/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-105/1
p. 1-2 5-105/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen ("Erkende" herstellers en onafhankelijke carrosseriebedrijven - "Geblokkeerd" uurtarief - Concurrentiebelemmering - Onafhankelijkheid van de auto-experts) (5-2658)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 5-6 5-200 COM p. 5-6 (PDF)
Het "huren" van rijkswachters door gemeenten      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-86
p. 2288-2289 1-86 p. 2288-2289 (PDF)
Het Belgisch nationaal contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (Werking - Inachtnemen van sociale, milieu- en menselijke normen door multinationals) (5-2936)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 9-11 5-218 COM p. 9-11 (PDF)
Het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting (2-347)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 58-61 2-96 p. 58-61 (PDF)
Het Fonds voor geneesmiddelen (Directoraat-generaal Geneesmiddelen - Begrotingsgegevens) (3-226)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-54
p. 39-41 3-54 p. 39-41 (PDF)
Het Forum voor de staatshervorming (Volgende vergadering en agenda) (3-492)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-87
p. 21-22 3-87 p. 21-22 (PDF)
Het OIVO en de handelwijze van het onlinespelletje HABBO (Ongevraagde reclame - Inbreuk op de privacy) (5-1875)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 5-6 5-133 COM p. 5-6 (PDF)
Het Wetboek economisch recht (Structuur van het nieuwe Wetboek - Planning - Bestaande wetten) (5-2830)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 6-8 5-200 COM p. 6-8 (PDF)
Het aanpassen van de situatie van illegaal in BelgiŽ verblijvende Algerijnen en uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers (1-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
Het aantal hypothecaire leningen (en evolutie van het ontleende bedrag) (5-2752)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 15-16 5-187 COM p. 15-16 (PDF)
Het actieplan Zeehond (Noordzee - Biodiversiteit - ArtificiŽle constructies) (5-2923)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 16-17 5-200 COM p. 16-17 (PDF)
Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (5-11229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11229
Het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit (en de blokkering van de energieprijzen) (5-2743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 12-13 5-187 COM p. 12-13 (PDF)
Het asielbeleid ten opzichte van personen van Rwandese nationaliteit (1-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-161
p. 4317 1-161 p. 4317 (PDF)
  1-165
p. 4410-4412 1-165 p. 4410-4412 (PDF)
Het beheer van de registratie van domeinnamen (Vzw DNS.be - Registratie door malafide bedrijven - Europese territoriale verankering van Belgische domeinnamen) (5-2744)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 14-15 5-187 COM p. 14-15 (PDF)
Het beleggen in zeldzame aardmetalen (Dysprosium, europium, yttrium e.a. - Fraude) (5-4628)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 16-17 5-281 COM p. 16-17 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het beleid inzake de interpolitiezones      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33 COM
p. 234-237 1-33 COM p. 234-237 (PDF)
Het beleid van de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van personen van Algerijnse herkomst      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2916-2917 1-108 p. 2916-2917 (PDF)
Het bericht van mishandeling van bewoners in het Centrum voor Illegalen in Merksplas (1-371)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 866-869 1-112 COM p. 866-869 (PDF)
Het besteden van middelen van de Nationale Loterij aan jeugdspelers en topsporters (Bevoegdheid van de gemeenschappen) (3-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 10-11 3-22 p. 10-11 (PDF)
Het brandstoftekort bij de rijkswacht (1-664)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-137
p. 3669 1-137 p. 3669 (PDF)
Het cafťspel Rapido van de Nationale Loterij (Bezwaren van de Kansspelcommissie) (3-980)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 66-67 3-125 p. 66-67 (PDF)
Het doorgeven door politiemedewerkers van persoonlijke informatie aan de vakbonden (Inbreuk op de privacy)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-16
p. 344-345 1-16 p. 344-345 (PDF)
Het duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgische Continentaal Plat (5-2899)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 14-16 5-200 COM p. 14-16 (PDF)
Het eerste commissierapport over de macro-economische onevenwichten in de eurozone en de hele Europese Unie (Loonkostencompetitiviteit - Verlies aan extern concurrentievermogen - Onvoldoende score van BelgiŽ op het gebied van het exportmarktaandeel en de privť- en overheidsschuld - Europese commissie) (5-1965)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 13-16 5-133 COM p. 13-16 (PDF)
Het eerste uitvoeringsbesluit over de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Ontbreken van het gebied rond de Golf van Guinea) (5-859)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-92
p. 9-10 5-92 p. 9-10 (PDF)
Het evalueren van de veiligheidscontracten en het opstellen van de samenlevingscontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 338-341 1-45 COM p. 338-341 (PDF)
Het falend activeringsbeleid en de toenemende werkloosheid, onder meer bij de jeugd (5-734)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-82
p. 12-16 5-82 p. 12-16 (PDF)
Het falende veiligheidsbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-25
p. 551-552 1-25 p. 551-552 (PDF)
Het forum voor de staatshervorming (Agenda - Werking - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (3-704)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 15-17 3-115 p. 15-17 (PDF)
Het gebruik van de elektrische scooter bij overheidsbedrijven (o.a. bij De Post, de politie, de gemeentediensten) (3-802)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 22-23 3-127 p. 22-23 (PDF)
Het gebruik van draadloos internet op treinen van de NMBS (3-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-99
p. 15-16 3-99 p. 15-16 (PDF)
Het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom (en bij BIAC, de Regie der Gebouwen en De Post) (3-167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-46
p. 60-61 3-46 p. 60-61 (PDF)
Het gevolg dat zal worden gegeven aan het verschenen jaarrapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over de ontwikkeling en de resultaten van de strijd tegen de mensenhandel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3435-3437 1-129 p. 3435-3437 (PDF)
Het gratis parkeren aan stations door studenten (3-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 21-22 3-127 p. 21-22 (PDF)
Het groot aantal gestolen en vervalste officiŽle Belgische documenten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Het hergebruik van medische hulpmiddelen (5-6428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6428
Het hernieuwen van handelaars- en proefrittenplaten      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-88
p. 2321-2322 1-88 p. 2321-2322 (PDF)
Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen (5-5765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5765
Het investeringsprogramma van de Belgische spoorwegen (Infrabel - Uitstellen van het derde spoor tussen Brugge en Dudzele, van de onstsluiting van de haven van Zeebrugge en van de verbinding Kortrijk-Rijsel - HST) (3-794)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 18-21 3-127 p. 18-21 (PDF)
Het invoeren van een elektronisch depot bij de Dienst voor de intellectuele eigendom (Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom en Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom - Harmonisering van de wetgeving) (5-2338)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-159 COM
p. 8-10 5-159 COM p. 8-10 (PDF)
Het koninklijk besluit betreffende het sociaal statuut voor sommige kinesitherapeuten (Ontwerp van KB - Advies Raad van State) (3-710)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-104
p. 72-73 3-104 p. 72-73 (PDF)
Het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen (Actualisering van de lijst van medische instrumenten en geneesmiddelen die verplicht aanwezig moeten zijn) (5-4096)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 17-18 5-253 COM p. 17-18 (PDF)
Het lastigvallen van een Rwandese ambassadeur op de luchthaven (Ongeldige documenten) (1-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-176
p. 5177-5178 1-176 p. 5177-5178 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan (Belgisch deel van de Noordzee - Westpitroute - Aquacultuur - Windmolenpark) (5-801)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 25-26 5-89 p. 25-26 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed (Bescherming van het cultureel erfgoed - Uitvoering van de wrakkenwet) (5-3621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 10-11 5-240 COM p. 10-11 (PDF)
Het monitoren van het internetverkeer (om het aandeel "media" en het aandeel "telecom" in kaart te brengen - Verdeelsleutel tussen de gemeenschappen en de federale staat - Veiling van de 800 MHz-band) (5-4116)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 16-17 5-253 COM p. 16-17 (PDF)
Het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van BelgiŽ (door vennootschappen - Administratieve schrapping - Inkomensverlies voor de overheid - Frauduleuze constructies) (5-698)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 15-17 5-78 p. 15-17 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-100
p. 67-74 2-100 p. 67-74 (PDF)
Het onderwerpen van politieagenten aan de gevolgen van peperspray      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2320 1-88 p. 2320 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (5-8806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8806
Het ongeval in Tihange 1 op 31 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Bespreking
1-72 COM
p. 562-563 1-72 COM p. 562-563 (PDF)
Het ontbreken van wettelijke informatie bij onlinekredietaanbieders (Overtreden van de Belgische wetgeving - Maatregelen) (5-1876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 7-9 5-133 COM p. 7-9 (PDF)
Het optreden van een arrondissementscommissaris (Bezoek van een Chinese delegatie aan Antwerpen) (1-790)      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-167
p. 4448 1-167 p. 4448 (PDF)
Het optreden van rijkswachters bij het opstellen van processen-verbaal in de fruitteeltsector (Sociale wetgeving en vreemdelingenpolitie) (1-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-172
p. 5087-5089 1-172 p. 5087-5089 (PDF)
Het paardenvleesschandaal en het wegschenken aan de voedselbanken (Voedsel dat uit de rekken wordt gehaald omdat het sporen van paardenvlees bevat, zonder dat dit op het etiket is vermeld) (5-875)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-93
p. 17-18 5-93 p. 17-18 (PDF)
Het pesten binnen de overheidsbedrijven (Stijging van het aantal klachten sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2002) (3-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 45-48 3-43 p. 45-48 (PDF)
Het probleem van de risicomatchen in het voetbal (1-752)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4215-4217 1-158 p. 4215-4217 (PDF)
Het recht op integratie van de Vierde Wereld (2-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-163
p. 23-26 2-163 p. 23-26 (PDF)
Het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde (2-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 11-12 2-243 p. 11-12 (PDF)
Het recht op onderwijs voor de kinderen zonder papieren (2-134)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 11-13 2-27 p. 11-13 (PDF)
Het register voor samenwonenden      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 533-534 1-24 p. 533-534 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord tussen de Nationale Loterij en Eurocasino (3-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 14-15 3-45 p. 14-15 (PDF)
Het sociaal telefoontarief en de door Belgacom uitgevoerde controle op de begunstigden (3-540)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-95
p. 62-64 3-95 p. 62-64 (PDF)
Het spookvissen (Verloren geraakte visnetten - Negatieve effecten op overbeviste soorten) (5-3979)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 7-8 5-253 COM p. 7-8 (PDF)
Het standpunt van de Vlaamse minister-president inzake het voornemen van de minister om de taalwetgeving te wijzigen (Taalgebruik identiteitskaarten)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-90
p. 2365-2366 1-90 p. 2365-2366 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in BelgiŽ - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
Het terugkeerbeleid voor asielzoekers die geen beroep aantekenen na een negatieve beslissing (2-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 20-23 2-190 p. 20-23 (PDF)
Het terugschroeven van de dotatie aan de NMBS (HST-Fin) (3-74)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-21
p. 14-16 3-21 p. 14-16 (PDF)
Het toekomstige gebruik van bepaalde spoorlijnen (Lijn Trois-Ponts/Losheimergraben - Eventuele buitendienststelling) (3-791)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 101-102 3-110 p. 101-102 (PDF)
Het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid (Aantastingen van de vrije markt door Frankrijk en Groot-BrittaniŽ - Bedrijf Plastic Omnium Automotive uit Herentals dat bumperonderdelen levert aan Vauxhall - Ongeoorloofde subsidiŽring door Groot-BrittaniŽ) (5-891)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-94
p. 17-18 5-94 p. 17-18 (PDF)
Het toepassen van de veiligheidsmaatregelen bij het opstarten van de kerncentrale Chooz B      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 493-497 1-60 COM p. 493-497 (PDF)
Het uitblijven van de benoeming van een hoofdcommissaris in Antwerpen      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-128
p. 3370-3371 1-128 p. 3370-3371 (PDF)
Het uitblijven van de volstorting van de kapitaalverhoging van de NMBS (3-45)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 15-16 3-19 p. 15-16 (PDF)
Het uitblijven van een politioneel beleid betreffende misdrijven tegen de volksgezondheid en het uitblijven van tuchtsancties tegen burgemeesters die schendingen van normen gedogen (Dioxine-uitstoot) (1-473)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-173
p. 5124-5127 1-173 p. 5124-5127 (PDF)
Het veiligheidsbeleid in de gevangenissen (Voorkomen van ontsnappingen) (3-582)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 85-86 3-97 p. 85-86 (PDF)
Het verkeerd toepassen door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen van artikel 8 van de wet van 10 juli 1996, dat de taal van de procedure regelt      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2915-2916 1-108 p. 2915-2916 (PDF)
Het verlenen van bijstand aan illegale vreemdelingen (Verschaffen van onderdak aan een illegaal in het land verblijvende vreemdeling - Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen, artikel 77)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-104
p. 2832-2833 1-104 p. 2832-2833 (PDF)
Het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra (Kandidaten van wie het beroep bij de Raad van State nog in behandeling is - Rol opgelegd aan de sociale werkers van de opvangcentra) (2-1067)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 14-18 2-223 p. 14-18 (PDF)
Het verslag van het Prijzenobservatorium (Kritiek - Hogere prijzen in BelgiŽ dan bij onze buurlanden) (5-1364)      
  Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-144
p. 26-28 5-144 p. 26-28 (PDF)
Het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen (1-437)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
Het verzamelen van persoonlijke gegevens door de ontwerpers van gratis Android applicaties (Direct marketing) (5-2059)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven voor mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 8-9 5-152 COM p. 8-9 (PDF)
Het volgen in BelgiŽ van de nasleep van het ongeval van Tsjernobyl      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2914-2915 1-108 p. 2914-2915 (PDF)
Het voordeeltarief op de trein (1-639)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-133
p. 3568-3569 1-133 p. 3568-3569 (PDF)
Het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (Audiovisuele diensten - Opname van de culturele en de audiovisuele sector - Zie ook resolutie 5-2043) (5-1363)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-144
p. 24-26 5-144 p. 24-26 (PDF)
Het winstbejag van sommige bedrijven die geldtransporten uitvoeren (Niet-melden van een transport aan de rijkswacht) (1-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-156
p. 4144-4145 1-156 p. 4144-4145 (PDF)
Hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam - Ontmoeting met Nederlandse minister - Nederlandse eisen (3-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2883 3-38 p. 2883 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-67
p. 6692-6693 3-67 p. 6692-6693 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 3-70
p. 7337 3-70 p. 7337 (PDF)
Hoofdverblijfplaats - Bevolkingsinspectie - Arrest van de Raad van State      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 76 1-3 p. 76 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 268-269 1-6 p. 268-269 (PDF)
Hospitalisatieverzekering - Privťverzekeraars - Chronische ziektes - Mensen met een beperking - Overzicht (5-8540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8540
Hospitalisatieverzekeringen - Medische materialen - Aanrekening van ereloonsupplementen (5-10227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10227
Hospitalisatieverzekeringen aangeboden door privťverzekeraars - Aantallen - Chronisch zieken - Mensen met een beperking (5-8611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8611
Hotelgasten - Verplichte logieskaart - Raadpleging door de politie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2559 1-51 p. 2559 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3514 1-68 p. 3514 (PDF)
Hulde (2011-2012)      
  In memoriam de heer Gilbert Temmerman, minister van Staat
5-46
p. 5-7 5-46 p. 5-7 (PDF)
Hulpcentrum "100" - Overbrenging naar ziekenhuizen binnen zone 02 - Toepassing van de taalwetgeving (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1439-1440 1-30 p. 1439-1440 (PDF)
  Bul. 1-55
p. 2773-2774 1-55 p. 2773-2774 (PDF)
  Bul. 1-57
p. 2866-2867 1-57 p. 2866-2867 (PDF)
Huwelijksbemiddeling - Bedrog - Klachten - Onderzoeken - Gevolgen (5-10780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10780
IJzeren Rijn - Stand van zaken (Vertragingsmanoeuvers van de Nederlandse regering - Arbitrage) (3-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2913-2914 3-38 p. 2913-2914 (PDF)
Identiteitsbestand van gewonden bij verkeersongevallen, bij het ministerie van het Vlaamse Gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 493 1-11 p. 493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 702 1-14 p. 702 (PDF)
Ideologisch onderzoek m.b.t. het Hoog Comitť van Toezicht naar de heer Johan Demol, hoofdcommissaris van de politie te Schaarbeek      
  Mondelinge vraag van de heer Buelens
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-24
p. 518 1-24 p. 518 (PDF)
Illegaal piramidespel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1998-1999 1-41 p. 1998-1999 (PDF)
Illegale praktijken - Strijd tegen de vrouwenarbeid in de gemeente Sint-Joost -ten-Node      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 348 1-8 p. 348 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 554-555 1-12 p. 554-555 (PDF)
Immigratie - Identiteitscontroles - Voorschriften uitgevaardigd door administratieve overheden (1-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3277 1-64 p. 3277 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3862 1-74 p. 3862 (PDF)
In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Controles - Volumes (5-8878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8878
Inbeslagname van FAL-geweren      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2493 1-50 p. 2493 (PDF)
Inbeslagname van het tijdschrift "Het Blad" (Belgische Cannabis-consumentenbond)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 685 1-14 p. 685 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1102-1103 1-22 p. 1102-1103 (PDF)
Incassobureaus - Aanvragen tot inschrijving - Weigeringen - Klachten (5-10781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10781
Inenting van politieagenten en rijkswachters tegen hepatitis "B" (1-554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3047 1-60 p. 3047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3299 1-64 p. 3299 (PDF)
Informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) - Europese positie - Financieringsaanvraag - Kredieten - Verhoogde steunmaatregelen - Stand van zaken (5-7596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7596
Informatie-opslag en -uitwisseling over ongewenste vreemdelingen en asielzoekers      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 74 1-3 p. 74 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 853-855 1-17 p. 853-855 (PDF)
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Duur - Aantal - Budget (Personen met een handicap) (2-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256 2-27 p. 1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1355-1356 2-28 p. 1355-1356 (PDF)
Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid (5-4931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4931
Inschrijving in het bevolkingsregister - Daklozen en woonwagenbewoners - Referentieadres      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1621 1-33 p. 1621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1737-1739 1-35 p. 1737-1739 (PDF)
Internationale contacten inzake ordehandhaving      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 73-74 1-3 p. 73-74 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 141-142 1-4 p. 141-142 (PDF)
Internationale overeenkomsten - Ratificatie - Europees charter inzake lokale autonomie (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1672 1-34 p. 1672 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1739-1740 1-35 p. 1739-1740 (PDF)
Internationale politionele en veiligheidsoefeningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 3 1-1 p. 3 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 198-199 1-5 p. 198-199 (PDF)
Internationale samenwerkingsverbanden tussen politie- en veiligheidsdiensten - Samenwerkingsgroepen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 70 1-3 p. 70 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 135-138 1-4 p. 135-138 (PDF)
Internationale uitwisseling van informatie over betogingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 412 1-9 p. 412 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 749-750 1-15 p. 749-750 (PDF)
Interpolitiezones - Toezicht door de rijkswachttop - Overleg en akkoorden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2939-2940 1-58 p. 2939-2940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3126-3127 1-61 p. 3126-3127 (PDF)
Invoeginterims zoals ingesteld door de programmawet van 12 augustus 2000 - Resultaten - Discriminatie (Professionele integratie in de sector van de uitzendarbeid : bestaansminimumtrekkers, langdurige werklozen, sociale uitkeringsgerechtigden, personen van vreemde nationaliteit) (2-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1657-1659 2-34 p. 1657-1659 (PDF)
Invoer in BelgiŽ door Greenpeace van radioactieve stoffen die afkomstig zijn van de opwerkingsfabriek te La Hague (Frankrijk)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2775 1-55 p. 2775 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4068-4069 1-78 p. 4068-4069 (PDF)
Invoering van veiligheidspasjes voor kinderen jonger dan twaalf jaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 350 1-8 p. 350 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 699 1-14 p. 699 (PDF)
Ipad - School - Verplichte aankoop (5-5836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5836
Islamitische hoofdhoek - Identiteitsbewijs - Bestuurs- en controlehandelingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 493 1-11 p. 493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 556 1-12 p. 556 (PDF)
Jaarverslag van de Federale Ombudsman - Aanbeveling - Datum waarop het sociaal tarief voor gas en elektriciteit in voege gaat (5-8884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8884
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Dienst Vreemdelingenzaken - Criteria gehanteerd bij de regularisatie van het verblijf (1-863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3556 1-69 p. 3556 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4021-4022 1-77 p. 4021-4022 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Gemeentelijke ombudsmannen (1-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3557-3558 1-69 p. 3557-3558 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-72
p. 3763 1-72 p. 3763 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Noodzaak tot aanpassing van de vreemdelingenwet ten einde de disfuncties weg te werken (1-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3557 1-69 p. 3557 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3960-3961 1-76 p. 3960-3961 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Noodzaak tot oprichting van een telefonische informatielijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken (1-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3556-3557 1-69 p. 3556-3557 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4072 1-78 p. 4072 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Soms gebrekkige motivering van weigering tot afgifte van toeristen-visa (1-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3489 1-68 p. 3489 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3814 1-73 p. 3814 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 78 3-1 p. 78 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Question avec rťponse
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3566 2-64 p. 3566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3749-3750 2-67 p. 3749-3750 (PDF)
Kandidaat-vluchtelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Recht op een effectieve voorziening      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antword
Bul. 1-45
p. 2220 1-45 p. 2220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3009-3011 1-59 p. 3009-3011 (PDF)
Karting - Veiligheidsmaatregelen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2731 1-54 p. 2731 (PDF)
Kerncentrale van Chooz (Frankrijk) - Informatieplicht en veiligheidsmaatregelen t.a.v. de Belgische bevolking (1-568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1493-1494 1-31 p. 1493-1494 (PDF)
  Bul. 1-60
p. 3048-3049 1-60 p. 3048-3049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3517-3518 1-68 p. 3517-3518 (PDF)
Kerncentrales van Chooz B1 en B2 - Frans-Belgische samenwerking bij ongevallen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 115 1-4 p. 115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 503-504 1-11 p. 503-504 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298-299 2-8 p. 298-299 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2468-2469 2-47 p. 2468-2469 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1961 2-40 p. 1961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2064 2-41 p. 2064 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1318 3-22 p. 1318 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1318 3-22 p. 1318 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1317 3-22 p. 1317 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1318 3-22 p. 1318 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Klachten over bouwwerken van de stad Oostende in de Oude Leopoldschool - Weigering akte te nemen van de klachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2291-2292 1-46 p. 2291-2292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2692-2693 1-53 p. 2692-2693 (PDF)
Kmo's - Derivatencontracten met negatieve waarde - Nederlandse Autoriteit FinanciŽle Markten - Onderzoek - Stand van zaken - Klachten (5-7035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7035
Koninklijke familie - Aanvullende dotatie (Prinses Liliane) (2-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2169 2-43 p. 2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2264-2265 2-44 p. 2264-2265 (PDF)
Koninklijke familie - Telefoon- en internetverbindingen (Kosteloosheid) (3-1356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1574 3-26 p. 1574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2911 3-38 p. 2911 (PDF)
Kunstenaars - Volgrecht - Auteursverenigingen - Beheersvennootschappen - Volgrecht van niet aangesloten artiesten - Zoeken van rechthebbenden - Incassering - Stand van zaken (5-6825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6825
Kunstveilingen - Openbare verkoop van kunstwerken - KopieŽn - Wettelijkheid - Maatregelen (5-8974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8974
Liften - Modernisering - Deadline - Verenigingen van mede-eigenaars - Prijsevolutie - Uitzonderingsmaatregelen (5-6152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6152
Lijsten van subversief bestempelde organisaties (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 350 1-8 p. 350 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 429-430 1-9 p. 429-430 (PDF)
Luchthaven - Vreemdelingen zonder papieren - Privť-bewakingsfirma's      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 728 1-15 p. 728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 807-809 1-16 p. 807-809 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Beheer (3-39)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 79-81 3-1 p. 79-81 (PDF)
Maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel (Illegale tewerkstelling, schijnhuwelijken, prostitutie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1895-1896 1-39 p. 1895-1896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2691-2692 1-53 p. 2691-2692 (PDF)
Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen (5-10237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10237
Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet (5-10239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10239
Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie (5-10238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10238
Marinemanoeuvres - Sonarapparatuur - Schade voor walvisachtigen waaronder dolfijnen (5-9321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9321
Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit (5-10045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10045
Mediahuis - Oprichting - Fusie - Gevolgen - Controle - Sanctiemogelijkheden (5-10363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10363
Medische erkenningen - Sociaal telefoontarief - Cijfers (3-989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1189 3-19 p. 1189 (PDF)
Mensen in armoede - Nutsbedrijven - Aanmaningskosten - Regelgeving - Beschermde afnemer (5-8006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8006
Mensenrechten - Reglementering inzake politiecellen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1895 1-39 p. 1895 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1966 1-40 p. 1966 (PDF)
Meting radioactieve neerslag en straling      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2620 1-52 p. 2620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3514-3515 1-68 p. 3514-3515 (PDF)
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10289)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10289
Migratiestromen - Internationale organisaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 353 1-8 p. 353 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 637-638 1-13 p. 637-638 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-22
p. 1108 1-22 p. 1108 (PDF)
Minderjarige asielzoekers      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1268 1-26 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1805-1806 1-37 p. 1805-1806 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3978 2-71 p. 3978 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218 2-59 p. 3218 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3317 2-60 p. 3317 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 74 1-3 p. 74 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 199-200 1-5 p. 199-200 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2866-2867 2-53 p. 2866-2867 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1410 2-29 p. 1410 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3976-3977 2-71 p. 3976-3977 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-71)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 73 2-2 p. 73 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en miister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Question avec rťponse
Bul. 2-14
p. 640 2-14 p. 640 (PDF)
Ministers - Buitenlandse reizen en verblijven (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3489 1-68 p. 3489 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - Medewerkers (Afschaffing van de ministeriŽle kabinetten - Personeelsbestand persoonlijke secretariaten, cellen beleidsvoorbereiding en beleidsraden van de minister - Begrotingen en installatiekosten - Experten) (3-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 393 3-6 p. 393 (PDF)
Minnelijke invordering van schulden - Invorderingsbureaus - Betaling of vergoeding op kosten van de consumenten - Onrechtmatige bedingen - Onwettige praktijken (5-9270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9270
Misbruik van takelbedrijven (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2938-2939 1-58 p. 2938-2939 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3125 1-61 p. 3125 (PDF)
Mistoestand binnen de administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en meer bepaald de Dienst Vreemdelingenzaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1722 1-35 p. 1722 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2688-2689 1-53 p. 2688-2689 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4239 3-50 p. 4239 (PDF)
Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening (5-11181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11181
NMBS - AbsenteÔsme (3-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487 3-52 p. 4487 (PDF)
NMBS - AbsenteÔsme - Cijfers - Controleprocedures (3-3014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3964-3965 3-48 p. 3964-3965 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7950-7954 3-74 p. 7950-7954 (PDF)
NMBS - Beheerscontract 2005-2007 - Sluiting van stations op basis van het reizigersaantal - Verkooppunten buiten de stations (3-2990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3878-3879 3-47 p. 3878-3879 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4159-4160 3-49 p. 4159-4160 (PDF)
NMBS - Dagelijkse treinverbindingen tussen de stations Doornik en Rijsel - Vermindering van het aantal (3-1730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2147-2148 3-31 p. 2147-2148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2256-2257 3-32 p. 2256-2257 (PDF)
NMBS - Ecologische beheer en onderhoud van de spoorwegbermen - Pilootproject van Infrabel en vzw Natuurpunt (3-2845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3636-3637 3-45 p. 3636-3637 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4155-4157 3-49 p. 4155-4157 (PDF)
NMBS - Fietsenstallingen aan de stations (3-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1120 3-18 p. 1120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1233-1234 3-20 p. 1233-1234 (PDF)
NMBS - Haven van Antwerpen - Liefkenshoekspoortunnel - Financiering en ruimtelijke ordening (3-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2883-2884 3-38 p. 2883-2884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3827-3828 3-46 p. 3827-3828 (PDF)
NMBS - Jaarabonnementen - Dubbele prijsverhoging (3-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2534