Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10372

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik

tweewielig voertuig
vervoersonderneming
postdienst
ministerie

Chronologie

12/11/2013Verzending vraag
24/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374

Vraag nr. 5-10372 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs berichtten de media dat het niet goed gaat met de fietskoeriersbedrijven. Deze wijten hun achteruitgang deels aan de overheid, die het qua opdrachten laat afweten. Vooral bij administraties blijkt de terughoudendheid hardnekkig te zijn. Blijkbaar leven er nog zeer veel vooroordelen, zoals een slechte bescherming van de zending tegen de weersomstandigheden. Of ze schermen met confidentialiteit, of met de verplichting om zendingen aangetekend te versturen. Drogredenen, aangezien advocatenkantoren en banken veel werken met fietskoeriers. Daarbij geldt dat leveringsbonnen en scans dezelfde garanties kunnen geven als een aangetekend schrijven.

De voordelen van fietskoeriers moeten niet meer worden beklemtoond: milieu, minder files dus veel meer leefbaarheid en betere mobiliteit in de dichtgeslibde steden en agglomeraties. Bij uitstek in Brussel, een stad waar de onleefbaarheid cumuleert, bieden zij een competitief voordeel.

Hierover de volgende vragen:

1) Erkent de geachte minister de voordelen en mogelijkheden van fietskoeriers voor de administraties (in Brussel)? Bevestigt hij dat deze diensten vandaag nog onderbenut zijn?

2) Maakt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruik van fietskoeriersdiensten?

a) Zo ja, over welk soort contracten gaat het hier (bedrag, termijn, hoeveelheid)? Zijn er plannen om dit uit te breiden of af te bouwen?

b) Zo ja, is men daarbij tevreden met de geleverde diensten?

c) Zo neen, waarom niet? Overweegt de geachte minister om hier in de toekomst werk van te maken?

3) Maakt de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruik van andere private (gemotoriseerde) bestel- en koeriersdiensten?

a) Zo ja, over welk soort contracten gaat het hier (bedrag, termijn, hoeveelheid)? Zijn er plannen om dit uit te breiden of af te bouwen?

b) Zo ja, is men daarbij tevreden met de geleverde diensten?

c) Overweegt de geachte minister om deze contracten in de toekomst af te bouwen ten voordele van fietskoeriers? Is de geachte minister bereid om zijn administratie te vragen om dit te onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2014 :

1. Ik ben er van overtuigd dat fietskoerierdiensten voordelen bieden ten opzichte van klassieke koerierdiensten, die gebruik maken van voertuigen met een verbrandingsmotor, vooral wat betreft het milieu. Voor kleine pakjes, die gemakkelijk met een gewone of een elektrische fiets te verplaatsen zijn komt er tevens het voordeel bij dat de fietser sneller door de files kan vorderen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie gebruikte van de jaren 80 van de vorige eeuw tot 2005 de fiets om dringende individuele dossiers te vervoeren tussen de gebouwen. Sinds 2005 werden de diensten allemaal rond het noordstation geconcentreerd en nu worden dringende individuele dossiers te voet gebracht. Naar verder afgelegen gebouwen kan een elektrische fiets, of het openbaar vervoer gebruikt worden.

De gewone dossiers en interne stukken, die tussen de gebouwen circuleren, zijn in volume te groot om met de fiets vervoerd te worden en worden vervoerd door een estafette, die een 100 % elektrisch voertuig gebruikt.

Omdat het verplaatsen van dossiers binnen de overheidsdiensten geen waarde toevoegt aan de dienstverlening, die een klant van een goed werkende overheid mag verwachten (lean-principe), werk de FOD Economie momenteel een systeem van digitale verzending van dossiers tussen de gebouwen uit.

2. Er worden door de FOD Economie geen externe private fietskoeriers ingeschakeld in Brussel.

a) Er zijn geen contracten afgesloten voor fietskoeriersdiensten in Brussel. Er zijn geen plannen om dergelijke contracten af te sluiten.

b) Niet van toepassing.

c) De FOD Economie heeft geen dossiers om met een externe fietskoeriersdienst in Brussel te laten vervoeren vermits er een interne estafette bestaat, die over voldoende alternatieven beschikt om vlot en duurzaam pakjes te vervoeren. Gelet op het digitaliseren van de dossiers zal in de toekomst deze behoeften zich evenmin manifesteren.

3. Er worden door de FOD Economie geen externe private gemotoriseerde koeriersdiensten ingeschakeld in Brussel.

a) Er zijn geen contracten afgesloten voor koeriersdiensten in Brussel. Er zijn geen plannen om dergelijke contracten af te sluiten.

b) Niet van toepassing.

c) Zie het antwoord op vraag 2 c.