Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10239

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet

marien milieu
Noordzee

Chronologie

25/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10239 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan lezen we onder het punt 11.2 een lijst van verdragen, regelgeving, plannen en projecten, zoals geldende op het ogenblik van de opmaak van dit marien ruimtelijk plan.

Hierover aan u de volgende vraag.

1) Wat is de reden waarom het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari niet werd opgenomen in de lijst, terwijl op 7 maart 2013 de tekst werd aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging werd voorgelegd?

2) Waarom wordt de Wrakkenwet (wet van 9 april 2007) betreffende de vondst en de bescherming van wrakken wel vermeld, terwijl deze nog niet uitvoerbaar is?