Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vande Lanotte Johan" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Armoede - Eťnoudergezinnen - Vrouwen - Tewerkstellingsrem - Monitoring (in het kader van het Lenteprogramma - Gegevens verschaft door de OCMW's en opgesplitst naar geslacht) (2-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3642-3643 2-65 p. 3642-3643 (PDF)
Asielcentra - Educatief sociaal toerisme (Verblijfsmogelijkheden voor niet-vluchtelingen in het centrum Zon en Zee te Westende) (2-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3386 2-61 p. 3386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3529-3530 2-63 p. 3529-3530 (PDF)
Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers (Vergoeding in der minne door de directeur van het centrum - Verwittiging van de politie) (2-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1526 2-31 p. 1526 (PDF)
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever (Diverse inlichtingen) (2-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1527-1528 2-31 p. 1527-1528 (PDF)
Bedrag werkloosheidsvergoeding lager dan bestaansminimum - Opleidingsvergoeding (2-830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-25
p. 1159-1161 2-25 p. 1159-1161 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2385-2386 2-46 p. 2385-2386 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2386 2-46 p. 2386 (PDF)
Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering (2-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2469 2-47 p. 2469 (PDF)
College van de federale ombudsmannen - Begroting (2-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 760-761 2-17 p. 760-761 (PDF)
Daklozen - Gebrek aan opvangmogelijkheden (Taak van de OCMW's) (2-1075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1411 2-29 p. 1411 (PDF)
De BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk (Milieuvriendelijke activiteiten - Ecofiscaliteit) (2-195)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 19-20 2-62 p. 19-20 (PDF)
De Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden (2-858)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 40-42 2-237 p. 40-42 (PDF)
De advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten (Ereloonstaten van de advokaten) (2-1069)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 18-19 2-223 p. 18-19 (PDF)
De armoede bij alleenstaande moeders en huisvrouwen (Premie voor opvoeding aan laaggeschoolde huismoeders [opvoedersloon]) (2-256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-75
p. 33-36 2-75 p. 33-36 (PDF)
  2-75
p. 41-49 2-75 p. 41-49 (PDF)
De asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven (Discriminatie) (2-712)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-184
p. 57-59 2-184 p. 57-59 (PDF)
De bedragen die de Staat wil toewijzen aan de extra prestaties van de federale politie (Risico van criminaliteitstoename ten gevolge van de vermenigvuldiging van geldtransporten verbonden aan de invoering van de euro) (2-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 19-21 2-107 p. 19-21 (PDF)
De benoeming van de toekomstige topmanagers (Copernicus-plan - Objectieve criteria voor gedepolitiseerde benoemingen - Particulier geval) (2-851)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 17-19 2-178 p. 17-19 (PDF)
De betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan (Personen die gedeeltelijk vrij zijn of die elektronisch worden bewaakt) (2-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 12-13 2-243 p. 12-13 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (FinanciŽle en materiŽle steun tijdens de behandeling van de asielaanvraag en de beroepsprocedure bij de Raad van State) (2-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 4-5 2-156 p. 4-5 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken over de verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers - Medewerking van de directeurs van de centra) (2-539)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-102
p. 8-11 2-102 p. 8-11 (PDF)
De controle door apothekers op de aanwezigheid van miltvuur in verpakkingen van farmaceutische producten (Antrax) (2-736)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 48-49 2-157 p. 48-49 (PDF)
De discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap (Integratiepremie) (2-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-42
p. 10-11 2-42 p. 10-11 (PDF)
De duur van de asielprocedure (Verblijfsduur in open asielcentra in afwachting van een interview of een beslissing van het Commissariaat-Generaal) (2-941)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 10-13 2-196 p. 10-13 (PDF)
De fiscale discriminatie waarvan bepaalde jobstudenten het slachtoffer zijn (Kinderen van bestaansminimumtrekkers of van gescheiden ouders) (2-743)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 36-38 2-190 p. 36-38 (PDF)
De illegale bouwwerken aan het toekomstige asielcentrum te Wommelgem (2-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-47
p. 7-9 2-47 p. 7-9 (PDF)
De inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem (2-97)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-24
p. 21-24 2-24 p. 21-24 (PDF)
De interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet (Taalaanhorigheid van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van de vijf bijkomende leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) (2-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 15-18 2-239 p. 15-18 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (Inspraak van de gemeentebesturen) (2-358)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 10-12 2-74 p. 10-12 (PDF)
De kosten voor huisvesting van kansarmen (Toestand in Brussel en in grote steden - Beleid inzake leefloon - Bescherming van de huurder) (2-874)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 44-46 2-237 p. 44-46 (PDF)
De kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo (Terugbetalingsverplichtingen in het kader van de leningen van staat tot staat, van de schulden tegenover de Nationale Delcrederedienst en de privť-schuldeisers) (2-634)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-122
p. 18-20 2-122 p. 18-20 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten (2-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 71-72 2-247 p. 71-72 (PDF)
De naweeŽn van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten (Aan het licht brengen van wantoestanden door een inspecteur van FinanciŽn - Statuut van de inspecteurs van FinanciŽn) (2-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 73-76 2-65 p. 73-76 (PDF)
De nood aan een ťťnvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom (2-314)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 52-59 2-89 p. 52-59 (PDF)
De noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ te verhogen door een verlaging van de federale lasten (Verlaagd BTW-tarief op uitrusting en verlaging van de werkgeversbijdragen) (2-210)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 68-71 2-65 p. 68-71 (PDF)
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers (Asielzoekers die niet in de aangewezen gemeentes wonen - Spanning tussen de spreiding van de asielzoekers en de vrijheid van vestiging) (2-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 12-14 2-223 p. 12-14 (PDF)
De onwaardige omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (2-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 21-22 2-81 p. 21-22 (PDF)
De opvang van kandidaat-vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen (o.a. aan de kust, bijvoorbeeld in Home Fabiola te Bredene) (2-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-25
p. 9-10 2-25 p. 9-10 (PDF)
De precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers (2-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-134
p. 8-9 2-134 p. 8-9 (PDF)
De problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten (Dotatie aan gemeenten van het Brussels Gewest die een Nederlandstalige schepen in hun schepencollege opnemen - Wijze waarop de taalaanhorigheid van een gemeentelijk mandataris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend wordt) (2-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 18-20 2-164 p. 18-20 (PDF)
De speciale parkeerkaarten (Toekenningscriteria) (2-655)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 24-25 2-128 p. 24-25 (PDF)
De taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement (2-902)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 13-17 2-243 p. 13-17 (PDF)
De terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten (Informatisering van de gegevens) (2-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 29-32 2-190 p. 29-32 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen (Terugbetaling van gezondheidszorg) (2-209)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 71-73 2-65 p. 71-73 (PDF)
De toepassing van het samenwerkingsakkoord over het armoedebeleid en over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het Belgisch en Europees beleid (2-462)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten bij de wet op de kansspelen (Bescherming van de jongeren - Operationeel maken van de kansspelencommissie) (2-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 12-13 2-74 p. 12-13 (PDF)
De verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV (Taalpariteit) (2-737)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 46-47 2-157 p. 46-47 (PDF)
De verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001 (o.a. de Financietoren en de Rťsidence Palace in Brussel en een terrein te Gent - Asbestverwijdering in de Financietoren) (2-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 31-33 2-164 p. 31-33 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De vermindering van de staatsschuld (Waar heeft de Staat het meest baat bij : schuldafbouw of belastingverlaging ?) (2-371)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 59-61 2-98 p. 59-61 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De volgende fase in de staatshervorming (Verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet) (2-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-260
p. 12-17 2-260 p. 12-17 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit) (2-766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-201
p. 54-55 2-201 p. 54-55 (PDF)
De werking van het Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en Ontwikkeling (Aanmoediging vrijwillige terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers) (2-583)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 5-7 2-156 p. 5-7 (PDF)
De wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld (Overlijden van een Kosovaar in het centrum 127bis - Werking van de centra : ontwerpen KB's - Bescherming niet-begeleide minderjarigen) (2-937)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 6-9 2-196 p. 6-9 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2995 2-55 p. 2995 (PDF)
Diep in de schulden zittende personen - Budgettaire begeleiding - OCMW (Hulp i.g.v. moeilijkheden bij het betalen van gas- en elektriciteitslevering - Keuze tussen een OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling) (2-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2309-2311 2-45 p. 2309-2311 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 860 2-19 p. 860 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-31)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 26-27 2-1 p. 26-27 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 585 2-13 p. 585 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3738 2-67 p. 3738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3835-3836 2-69 p. 3835-3836 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 350-351 2-9 p. 350-351 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1355 2-28 p. 1355 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2467-2468 2-47 p. 2467-2468 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1353-1354 2-28 p. 1353-1354 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3528-3529 2-63 p. 3528-3529 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3527-3528 2-63 p. 3527-3528 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2105 2-42 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2192-2193 2-43 p. 2192-2193 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1878-1879 2-38 p. 1878-1879 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1879 2-38 p. 1879 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 461-462 2-11 p. 461-462 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 460-461 2-11 p. 460-461 (PDF)
Hengelhoef - Toekomst van het asielcentrum in Houthalen-Helchteren (Voormalig vakantiecentrum gelegen in een recreatiepark - Gerechtelijke procedure - Stedenbouwkundige vergunning) (2-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2308-2309 2-45 p. 2308-2309 (PDF)
Het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting (2-347)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 58-61 2-96 p. 58-61 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-100
p. 67-74 2-100 p. 67-74 (PDF)
Het recht op integratie van de Vierde Wereld (2-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-163
p. 23-26 2-163 p. 23-26 (PDF)
Het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde (2-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 11-12 2-243 p. 11-12 (PDF)
Het recht op onderwijs voor de kinderen zonder papieren (2-134)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 11-13 2-27 p. 11-13 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in BelgiŽ - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-128
p. 59-68 2-128 p. 59-68 (PDF)
Het terugkeerbeleid voor asielzoekers die geen beroep aantekenen na een negatieve beslissing (2-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 20-23 2-190 p. 20-23 (PDF)
Het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra (Kandidaten van wie het beroep bij de Raad van State nog in behandeling is - Rol opgelegd aan de sociale werkers van de opvangcentra) (2-1067)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 14-18 2-223 p. 14-18 (PDF)
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Duur - Aantal - Budget (Personen met een handicap) (2-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256 2-27 p. 1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1355-1356 2-28 p. 1355-1356 (PDF)
Invoeginterims zoals ingesteld door de programmawet van 12 augustus 2000 - Resultaten - Discriminatie (Professionele integratie in de sector van de uitzendarbeid : bestaansminimumtrekkers, langdurige werklozen, sociale uitkeringsgerechtigden, personen van vreemde nationaliteit) (2-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1657-1659 2-34 p. 1657-1659 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3566 2-64 p. 3566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3749-3750 2-67 p. 3749-3750 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298-299 2-8 p. 298-299 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2468-2469 2-47 p. 2468-2469 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1961 2-40 p. 1961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2064 2-41 p. 2064 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Koninklijke familie - Aanvullende dotatie (Prinses Liliane) (2-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2169 2-43 p. 2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2264-2265 2-44 p. 2264-2265 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3978 2-71 p. 3978 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218 2-59 p. 3218 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3317 2-60 p. 3317 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2866-2867 2-53 p. 2866-2867 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1410 2-29 p. 1410 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3976-3977 2-71 p. 3976-3977 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-71)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 73 2-2 p. 73 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en miister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Question avec rťponse
Bul. 2-14
p. 640 2-14 p. 640 (PDF)
Nieuwe asielprocedure - Stand van zaken (2-1489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2039-2040 2-41 p. 2039-2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2193 2-43 p. 2193 (PDF)
OCMW-cheques voor asielzoekers - Spreiding van de asielzoekers (2-489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 585-587 2-13 p. 585-587 (PDF)
Onderwijs aan minderjarige asielzoekers - Financiering (Onthaalonderwijs in het opvangcentrum versus binnen de reguliere schoolcontext) (2-2388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3386-3387 2-61 p. 3386-3387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3471-3472 2-62 p. 3471-3472 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 63-68 2-87 p. 63-68 (PDF)
   Asielcentra
2-87
p. 63-64 2-87 p. 63-64 (PDF)
  2-87
p. 65 2-87 p. 65 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-87
p. 65-66 2-87 p. 65-66 (PDF)
  2-87
p. 67-68 2-87 p. 67-68 (PDF)
   OCMW : asielbeleid
2-87
p. 64-65 2-87 p. 64-65 (PDF)
  2-87
p. 66 2-87 p. 66 (PDF)
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-87
p. 67 2-87 p. 67 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten (2-889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1283-1284 2-27 p. 1283-1284 (PDF)
Parkeerkaart voor gehandicapten - Toekenning - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen (2-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256 2-27 p. 1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1356-1357 2-28 p. 1356-1357 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-13)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 26 2-1 p. 26 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 297 2-8 p. 297 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1758 2-36 p. 1758 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2867 2-53 p. 2867 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977-3978 2-71 p. 3977-3978 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3978 2-71 p. 3978 (PDF)
Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener (Tewerkstelling) (2-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1221-1223 2-26 p. 1221-1223 (PDF)
Tbc-gevallen in Noord-Brabant (Nederland - Uitwisseling van informatie betreffende problemen m.b.t. volksgezondheid en infectieziektes tussen EU-lidstaten) (2-738)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 49-51 2-157 p. 49-51 (PDF)
Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999 (2-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 212-213 2-6 p. 212-213 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3469 2-62 p. 3469 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3249 2-59 p. 3249 (PDF)
Verenigingen die gesubsidieerd worden door de Staat - Afrekening van de verschuldigde bedragen - Het ankerbegrotingsprincipe (Verlenging van de betalingstermijnen) (2-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3385 2-61 p. 3385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3469-3471 2-62 p. 3469-3471 (PDF)
Vrouwelijke bestaansminimumgerechtigden - Deeltijds werken - Aandeel (2-853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1220-1221 2-26 p. 1220-1221 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1255-1256 2-27 p. 1255-1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1352-1353 2-28 p. 1352-1353 (PDF)
Werkomstandigheden bij de Directie uitkeringen aan gehandicapten (2-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maystadt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 73-74 2-2 p. 73-74 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Concretisering van het Lombard-akkoord op twee punten : - de rechtstreekse verkiezing van de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad en - de aanwijzing van vijf bijkomende leden die bij de zeventien leden gevoegd worden waaruit de assemblee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat) (2-771)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 13-19 2-135 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999