Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6880

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 21 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Faillissementen - Overzicht 2009-2011

officiŽle statistiek
geografische spreiding
faillissement

Chronologie

21/8/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6879

Vraag nr. 5-6880 d.d. 21 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de geachte minister mij een overzicht kunnen bezorgen van het aantal faillissementen dat plaatsvond in de jaren 2009, 2010 en 2011, opgesplitst per gewest (volgens de zetel van de gefailleerde vennootschappen)?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

De statistiek van het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op de aangiften van de handelsrechtbanken, aangevuld door informatie uit het ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Het geachte lid vindt hieronder de evolutie van het aantal faillissementen voor België , opgesplitst per gewest, van 2009 tot 2011.

Plaats van de onderneming

2009

2010

2011

Vlaams Gewest

4.983

4.918

4.908

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.788

1.915

2.348

Waals Gewest

2.649

2.737

2.968

België

9.420

9.570

10.224

Het geachte lid vindt hieronder een bijkomende tabel met een overzicht van het aantal faillissementen voor België en de gewesten van 2009 tot 2011 uitgesplitst naar rechtsvorm.

Plaats van de onderneming

 Rechtsvorm

 2009

2010 

2011 

Vlaams Gewest

Eenmanszaken

1.066

989

990


Vennootschappen

3.896

3.870

3.851


Andere rechtsvormen

21

59

67

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eenmanszaken

106

101

108


Vennootschappen

1.674

1.799

2.229


Andere rechtsvormen

8

15

11

Waals Gewest

Eenmanszaken

743

743

774


Vennootschappen

1.896

1.961

2.154


Andere rechtsvormen

10

33

40

België

Eenmanszaken

1.915

1.833

1.872


Vennootschappen

7.466

7.630

8.234


Andere rechtsvormen

39

107

118

Meer cijfers over de faillissementen vindt het geachte lid op de statbel-website: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/ondernemingen/faillissementen/

Op deze pagina van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kan de gebruiker ook zelf in Be STAT tabellen op maat maken.