Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9475

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 5 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De aquacultuur en de mosselkweek

duurzame visserij
schelpdierenteelt
marien milieu
regeringscommissaris
watercultuur

Chronologie

5/7/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3675

Vraag nr. 5-9475 d.d. 5 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2006 werd de aquacultuur van de Flanders Queen Mussel opgestart door de Stichting Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO). Er werden mosselen in mosselkooien aan touwen gekweekt voor de Westkust. Voor de commercialisering werd de uitbating na 2 jaar overgedragen aan de Vlaamse Schelpdier- en ViscoŲperatie (VSVC), die al heel snel een punt achter het project zette, wegens niet rendabel. De mosselkooien werden vernietigd of verschroot en de met gemeenschapsgeld uitgeruste mosselboten keerden terug naar hun Nederlandse eigenaar.

Het federale niveau was hier vooral bij betrokken omwille van het verlenen van de concessies op de Noordzee, de controle op voedselveiligheid door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vooral door de vraag van minister-president Kris Peeters aan zijn toenmalige federale collega minister voor Werk JoŽlle Milquet om een regeringscommissaris aan te stellen om de besteding van de federale middelen bij SDVO na te gaan. Want SDVO is een vzw die gefinancierd wordt met federale middelen uit het Zeevissersfonds, een fonds voor bestaanszekerheid.

Hierover aan de volgende vragen.

1) Werd deze regeringscommissaris ooit aangesteld? Welke conclusies trok hij bij het doorlichten van de financiŽle toestand van de SDVO en het Zeevissersfonds?

2) Welke lessen heeft men getrokken uit dit mislukt mosselkweekproject en op welke manier heeft dit invloed op de opmaak van het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan?

3) Naar verluidt is in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan ruimte voorzien is voor aquacultuur. Zijn er specifieke nieuwe locaties opgenomen voor schelpdierproductie? Is hierover opnieuw met SDVO afgestemd?

4) Heeft men nog middelen kunnen recupereren door de eventuele verkoop van mosselkooien of van de uitrusting van de mosselboten of door het aanbieden van opgedane kennis inzake mosselkweek op de Noordzee?