Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5318

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Woonhuis - Gedwongen verkoop - Cijfers - Evolutie

huisvesting
krediet op onroerende goederen
schuldenlast
hypotheek
beslag op bezittingen
Financial Services and Markets Authority
officiŽle statistiek
centrale bank
veiling

Chronologie

19/1/2012 Verzending vraag
27/2/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5318 d.d. 19 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden vele duizenden hypothecaire kredieten afgesloten. Soms bevinden burgers zich in een situatie waarin ze, zeker in het licht van de stijgende hypotheeklasten, hun lening(en) niet meer kunnen afbetalen en hun huis zodoende gedwongen moeten verkopen.

In augustus 2011 ondervroeg ik de toenmalige minister van Justitie over het aantal gedwongen verkopen van huizen (schriftelijke vraag 5-2981). De minister moest mij het antwoord schuldig blijven omdat het Vast Bureau statistieken en werklastmeting niet over deze cijfers beschikt.

Nochtans lijkt me dit een zeer relevante beleidsparameter. Vandaar deze vraag aan de minister van economie:

1) Kan de geachte ministers cijfers geven over het aantal jaarlijks vastgestelde gedwongen verkopen van huizen en dit uitgesplitst voor de jaren 2006-2011 en uitgesplitst per provincie? Hoe duidt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

2) Kan hij ook duidelijkheid brengen over de redenen van deze gedwongen verkopen? Kan u een overzicht geven van het aantal jaarlijks gedwongen verkopen van huizen, uitgesplitst per reden voor de jaren 2006-2011? Hoe duidt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2012 :

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is inzake het hypothecair krediet belast met het toezicht op de goede naleving door de hypotheekondernemingen van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Naast een beperkt aantal bepalingen inzake de publiciteit, bestaat dit toezicht voornamelijk uit een controle op de juridische verhoudingen tussen de kredietnemer en de kredietgever.

De wet van 4 augustus 1992 voorziet evenwel geen bepalingen die een financieel toezicht op de hypotheekondernemingen organiseren. Bijgevolg dienen deze ondernemingen geen financiële rapportering of cijfermateriaal aan de FSMA te bezorgen.

Bijgevolg beschikt de FSMA niet over de nodige gegevens en cijfermateriaal om de vraag van het geachte lid te kunnen beantwoorden.

Wel kan worden verwezen naar de statistieken die door de Nationale Bank van België op haar website worden gepubliceerd, betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Hier vindt men onder andere statistieken die betrekking hebben op alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.