Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8640

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 27 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Federale Overheidsdienst Economie - Ziektedagen

ministerie
ziekteverlof
officiŽle statistiek

Chronologie

27/3/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8640 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Er zijn geen gegevens van voor 2010 beschikbaar.

Vanaf 2010 komt het aantal ziektedagen (in voltijds equivalenten) per personeelslid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie neer op :