Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8054

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Faillissementen - Overzicht 2012

faillissement
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

8/2/2013 Verzending vraag
25/2/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8054 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou U mij een overzicht kunnen bezorgen van het aantal faillissementen dat plaatsvond in 2012, opgesplitst per gewest (volgens de zetel van de gefailleerde vennootschappen)?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2013 :

De statistiek van het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van koophandel, aangevuld door informatie uit het ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Het geachte lid vindt hieronder het aantal faillissementen voor België, opgesplitst per gewest, in 2012.

Plaats van de onderneming

2012

Vlaams gewest

5.356

Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.263

Waals gewest

2.968

België

10.587

Meer cijfers over de faillissementen vindt het geachte lid op de statbel-website: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/ondernemingen/faillissementen/

Op deze pagina van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kan de gebruiker ook zelf in Be STAT tabellen op maat maken.