Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10075

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 10 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering - Onverzekerde voertuigen - Ongevallen

autoverzekering
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

10/10/2013 Verzending vraag
7/11/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10075 d.d. 10 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in BelgiŽ dateert van 21 november 1989, maar er zijn er nog steeds veel mensen die zich zonder een dergelijke verzekering in het verkeer begeven. Zo reden er in 2012 nog 70 000 onverzekerde voertuigen rond op onze Belgische wegen.

Wanneer een onverzekerd voertuig bij een ongeval betrokken is zal, indien er lichamelijk letsel is, het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds tussenkomen. Dit fonds is een soort vangnet voor slachtoffers die niet door de verzekering van de aansprakelijke kunnen worden vergoed. Het zijn echter de bestuurders die wel in regel zijn met hun verzekering die mee moeten opdraaien, via een verhoogde premie, voor de niet-verzekerde weggebruikers.

In het VRT journaal van 23 april 2013 werd gemeld dat staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Wathelet, hieromtrent een globaal actieplan aan het uitwerken is met enkele van zijn collega's (Binnenlandse Zaken, Justitie en Economie).

Ik had dan ook graag de volgende vraag voorgelegd aan de minister:

1) Kan de minister mij aan de hand van cijfergegevens die worden bijgehouden door de verzekeringssector meedelen hoeveel ongevallen er gebeurden waarbij minstens ťťn voertuig niet verzekerd was en waarbij er geen doden of gewonden vielen, en dit voor de voorbije vijf jaar?

Antwoord ontvangen op 7 november 2013 :

Er werden in 2007 door het Fonds 8 259 aangiften geregistreerd voor in België gebeurde schadegevallen waarin schijnbaar niet-verzekerde voertuigen betrokken waren. In 2008 waren dit er 7 687, hetzij 572 minder dan in 2007. In 2009 waren er 7 658 en dus 29 minder dan het jaar voordien. Voor het jaar 2010 waren het 8 104 en dus 446 meer dan in 2009. In 2011 is het cijfer opgelopen tot 8 537 en komt dit dus neer op een stijging met 433 schadegevallen in vergelijking met 2010. Er werden in 2012 door het Fonds 8 064 aangiften geregistreerd, hetzij 473 minder dan in 2011.

De jaarverslagen van het Fonds maken evenwel geen onderscheid tussen de ongevallen met lichamelijk letsel of alleen met materiële schade.