Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8726

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken

Rusland
spionage
China
wapenindustrie
militaire research
industriŽle spionage
nieuwe technologie

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
17/5/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8727

Vraag nr. 5-8726 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Rusland jaagt op Nederlandse wapentechnologie. Russische spionnen zijn daarom zeer actief in de EU-landen. Dat zegt Ruslandkenner dr. Marcel de Haas, als onderzoeker verbonden aan het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. ''Rusland ligt jaren achterop qua militaire uitrusting. Het land wil tot en met 2020 met een investering van 600 miljard euro een forse inhaalslag maken'', zegt de Haas. Sinds de komst van een nieuwe minister van defensie, Sergei Shoygu, wordt het militair-industrieel complex weer op poten gezet. Om die reden wordt gejaagd op de laatste technische ontwikkelingen. Nederland moet volgens de Haas voorzichtig zijn in de handelsbetrekkingen met de Russen. Ons land is van groot strategisch belang voor de Russische gasexport. In plaats van met de Europese Unie als geheel zaken te doen, blijft Rusland zoeken naar onderlinge afspraken met staten. Zo werkt de verdeel-en-heers-politiek van Poetin.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Is het waar dat al langer bekend is dat er van Russische zijde toegenomen belangstelling is voor militair-technologische kennis in landen van de Europese Unie? Gaat het in dat verband om kennis van de overheid of van Belgische bedrijven? Klopt het dat er een gelijkaardige belangstelling is van Chinese zijde? Kan de minister uitvoerig toelichten?

2) Heeft de minister weet van kennisdiefstal in ons land van hoogtechnologische bedrijven, in de voorbije drie jaar, vanwege respectievelijk China of Rusland? Zo ja, om welke technologie ging het en welke landen waren betrokken?

3) Op welke wijze wordt voorkomen dat spionnen hun gang kunnen gaan in de technisch-wetenschappelijke sector, de defensie-industrie en de energiesector? Welke veiligheidsdienst of andere instantie speelt de hoofdrol bij het onderzoeken, opsporen en tegengaan van spionageactiviteiten? Kan de minister gedetailleerd toelichten?

4) Is er voldoende inzicht over welke risico's ons land loopt door de spionageactiviteiten? Zo ja, welke risico's betreft het? Zo nee, wat gaat de minister doen om een helder beeld te krijgen?

5) Op welke wijze worden de spionageactiviteiten van Rusland en China in bilateraal en in Europees verband geagendeerd?

6) Was er reeds concreet overleg met de betrokken sectoren, zijnde hoogtechnologische bedrijven, wapenbedrijven en energiebedrijven alsook onderzoeksinstellingen? Kan dit concreet worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2013 :

Ik deel het geachte lid mee dat deze materie tot de bevoegdheid van mijn collega’s de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie behoort.