Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6171

van Louis Ide (N-VA) d.d. 27 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (en artsen)

auteursrecht
tandarts
dokter
radiouitzending
muziek

Chronologie

27/4/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2187

Vraag nr. 5-6171 d.d. 27 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De media berichtten onlangs uitgebreid over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie die tot gevolg zou hebben dat tandartsen die in hun praktijk muziek afspelen, niet langer een 'billijke vergoeding' moeten betalen aan een auteursrechtenvereniging. De uitspraak van het Europees Hof is bindend voor alle auteursrechtenverenigingen in de Europese Unie. Ze geldt dus ook voor Sabam, de Belgische auteursrechtenvereniging. Momenteel heft Sabam auteursrechten op de muziek die wordt afgespeeld in de wachtkamer van de tandarts, redenerend dat dit een openbare plaats is.

Nu blijkt dat Sabam deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie anders interpreteert en tandartsen nog altijd zal verplichten om auteursrechten te betalen. Naar hun mening handelt de uitspraak namelijk niet over de auteursrechten die Sabam int, maar over de nevenrechten voor de producenten, die door andere instanties worden geÔnd. Sabam negeert dus de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Bovendien werken tandartsen zo goed als uitsluitend op afspraak. De redenering van Sabam, volgens welke een wachtkamer als 'openbare ruimte' wordt beschouwd, gaat dus niet op. Een openbare ruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is en die niet door een bepaalde groep kan worden toegeŽigend. Wachtkamers, niet alleen bij tandartsen maar bij alle artsen, zijn echter uitsluitend gevuld met mensen die een medische behandeling moeten krijgen en dus niet met om het even wie. Bijgevolg zou Sabam, los van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, sowieso geen auteursrechten mogen aanrekenen voor de muziek die gespeeld wordt in de wachtkamers van artsen in het algemeen.

1. Is de minister van oordeel dat wachtkamers in artsenpraktijken als openbare ruimten mogen worden beschouwd?

2. Hoe interpreteert de minister de uitspraak van het Europees Hof van Justitie?

3. Vindt de minister het terecht dat er auteursrechten worden geheven op muziek die wordt afgespeeld in de wachtkamer van artsen?

4. Hoe zal de minister bij Sabam afdwingen dat ze niet langer auteursrechten heffen op muziek die wordt afgespeeld in de wachtkamers van artsen?