Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6862

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Touchscreens - Aanpassing slechtzienden en blinden

gegevensverwerkende installatie
faciliteiten voor gehandicapten
beeldscherm

Chronologie

10/8/2012 Verzending vraag
9/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6862 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer digitale apparatuur werkt door middel van touchscreens. Op zich vereenvoudigt dit in vele gevallen het gebruiksgemak. Bij de ontwikkeling van deze toestellen wordt de groep van blinden en slechtzienden echter schromelijk over het hoofd gezien. Mensen die niet beschikken over de mogelijkheid om te zien, staan machteloos tegenover deze touchscreens.

Voor de ruim 100.000 blinden en slechtzienden in ons land maakt die evolutie het leven een pak moeilijker. Zij hangen namelijk af van hun tastzin om een toestel te kunnen bedienen. Het moet toch de betrachting van de minister zijn om het openbare leven zoveel als mogelijk open te stellen voor blinden en slechtzienden. Concrete voorbeelden in het buitenland bewijzen dat er tal van mogelijkheden zijn om de nieuwe toestellen ook voor blinden toegankelijk te maken.

In Nederland zijn bijvoorbeeld bankautomaten uitgerust met een geluidsapplicatie (via hoofdtelefoon), maar ook de zogenaamde screenreader betekent een oplossing. Dit toestel geeft door middel van een geluidsapplicatie aan wat de functie is van een bepaalde knop bij aanraking.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Is de geachte vice-eerste minister op de hoogte van de moeilijkheden die blinde mensen ervaren met nieuwe digitale touchscreenapparatuur?

2) Heeft hij kennis van buitenlandse voorbeelden die oplossingen aanreiken voor dit probleem?

3) Is hij bereid ook in ons land concrete initiatieven te nemen?

4) Is hij bereid openbare instellingen, banken en producenten samen te brengen om dit probleem aan te kaarten?

5) Hoeveel websites van federale overheidsdiensten bieden nu reeds speciale mogelijkheden voor blinden en slechtzienden?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2012 :

Met betrekking tot het antwoord op de vragen van de geachte lid, kan ik hem het volgende meedelen:

1. tot en met 4. Deze vragen ressorteren niet onder de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst (FOD )Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen K.M.O.), Middenstand en Energie. Bijgevolg nodig ik het geachte lid graag uit zijn vragen te richten aan mijn collega de Staatssecretaris Philippe Courard bevoegd voor alle zaken in verband met personen met een handicap.

5. Deze vraag ressorteert niet onder de bevoegdheden van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Bijgevolg nodig ik het geachte lid graag uit zijn vraag te richten aan mijn collega, Staatssecretaris Hendrik Bogaert, bevoegd voor alle zaken die betrekking hebben op FOD Informatie- en Communicatietechnologie.