S. 4-1531 Dossierfiche K. 52-2368

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
Philippe Monfils    Francis Delpérée   

rechten van het individu
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
herziening van de grondwet
integratie van gehandicapten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1531/1 4-1531/1 (PDF) Herziening van de grondwet 8/12/2009
4-1531/2 4-1531/2 (PDF) Amendementen 4/1/2010
4-1531/3 4-1531/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2010
4-1531/4 4-1531/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/1/2010
K. 52-2368/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2009   Indiening Doc. 4-1531/1 4-1531/1 (PDF)
8/12/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o1) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/12/2009   Verzending naar commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Pol Van Den Driessche
10/12/2009   Bespreking
10/12/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
10/12/2009   Aanneming na amendering
7/1/2010   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1531/3 4-1531/3 (PDF)
7/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1531/4 4-1531/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/1/2010   Overzending Doc. K. 52-2368/1
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/1/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/12/2009, 7/1/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd