Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6041

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 5 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Gas - Elektriciteit - Telefonie - Contractduur - Beperking

energiedistributie
telefoon
contract
verbreken van een contract
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie

Chronologie

5/4/2012Verzending vraag
4/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6041 d.d. 5 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt zou de regering van plan zijn de contractduur voor gas/elektriciteit en telefonie te beperken tot een maximumtermijn van zes maanden.

Momenteel kan de klant kiezen tussen een termijn van 12 of 24 maanden.

Kan de minister mij meedelen in hoeverre het de bedoeling is van de regering een dergelijke beperking van de contractduur in te voeren?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2012 :

De vraag heeft mijn volledige aandacht getrokken, maar er is nooit sprake geweest over een eventuele beperking van de contractduur voor de levering van gas en/of elektriciteit tot zes maanden. De contractduur voor de levering van gas en elektriciteit is ofwel onbepaald, ofwel één, twee of maximaal drie jaar, met mogelijkheid van stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging (in de residentiële sector).

Inzake telecom ligt er momenteel een wetsontwerp ter bespreking in het parlement dat bepaalt dat wanneer een contract van bepaalde duur wordt afgesloten met een consument de initiële duurtijd van het contract niet meer dan 24 maanden mag bedragen.

Bovendien moeten operatoren hun klanten steeds de mogelijkheid bieden om een contract met een initiële maximumlooptijd van 12 maanden af te sluiten.