Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10157

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 22 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Federale auteurswetgeving - Leesbeperking - Definitie - Uitbreiding

auteursrecht
faciliteiten voor gehandicapten
ziekte van het zenuwstelsel

Chronologie

22/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10157 d.d. 22 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse vzw Luisterpunt richt zich op de inclusie van mensen met een leesbeperking. De voorbije jaren breidde de doelgroep van deze mensen zich uit, onder andere tot mensen met dyslexie, MS (multiple sclerosis) en afasie. Het is belangrijk voor initiatieven in het voordeel van deze mensen dat de federale auteurswetgeving de gehanteerde definitie "leesbeperking" actualiseert.

Hierover de volgende vragen.

1) Is de geachte minister bereid om, in overleg met de specifieke middenveldorganisaties zoals Luisterpunt, de definitie van leesbeperking in de federale auteurswetgeving te verbreden?

2) Zo ja, welke strategie en welk tijdspad voorziet hij hiervoor?