Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9321

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Marinemanoeuvres - Sonarapparatuur - Schade voor walvisachtigen waaronder dolfijnen

zeezoogdier
marine
walvis
militaire oefening
dierenbescherming

Chronologie

11/6/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
6/1/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9322

Vraag nr. 5-9321 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2004 deed het Europees Parlement een aanbeveling om niet langer gebruik te maken van sonarapparatuur bij marinemanoeuvres. Die aanbeveling kwam er nadat een wetenschapper vaststelde dat net voor het massale aanspoelen en sterven van walvisachtigen waaronder dolfijnen op de Canarische eilanden zeeoorlogsmanoeuvres hadden plaatsgevonden waarbij sonars explosies op middengolffrequenties hadden geproduceerd. Dat dient om vijandelijke onderzeeŽrs op te sporen. Negen jaar na het instellen van het sonarverbod kan men besluiten dat dit de juiste beslissing was, aangezien dergelijk sterftes zich niet langer voordoen. Walvissen reageren zeer gevoelig op sonarapparatuur. Ze raken in paniek en hun duikgedrag raakt verstoord waardoor ze aanspoelen en sterven.

Ik heb daarom de volgende vragen:

1) Wordt sonarapparatuur ook door onze marine gebruikt bij oefeningen? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat jaarlijks en op welke locaties?

2) In de Noordzee bevinden zich uiteraard niet dezelfde zeezoogdieren als in de wateren rond de Canarische eilanden, maar toch krijgen wij ook jaarlijks te maken met het mysterieuze aanspoelen van walvisachtigen. Kunnen die sterftes in verband gebracht worden met het gebruik van de militaire sonar?

3) Bent u bereid om het gebruik van de sonar tevens te verbieden voor onze marine bij marine-oefeningen om de gezondheid van de aanwezige zeezoogdieren te vrijwaren, nu het proefproject in de Canarische eilanden het nut van zo'n verbod heeft bewezen?